Blog

Blog

Pelisuunnittelusta tahi muuten vain alasta kiinnostuneiden kannattaa klikata playta.

Arvostettu indie-pelintekijä Petri Purho (Kloonigames) antoi Vyyhtille haastattelun Shared Gems 2012 -tapahtumassa.

Katso myös tapahtuman puheenvuoron taltiointi.

Videot kuvannut, äänittänyt, leikannut, editoinut, tuottanut Mikko Kurri

Haastattelijana Susanna Snellman

Vyyhti järjesti 1.6.2012 pelialaa käsitelleen seminaarin Shared Gems 2012 Metropolian kulttuurin ja luovan alan Hämeentie 161 toimipisteessä.

Tilaisuus taltioitiin opiskelijatyönä. Tänään on julkaistu esitapahtuman (48HRS GameJam) ja seminaarin yleisvideot. Tulevan kuukauden sisällä julkaistaan myös yksittäisten puheenvuorojen klipit. Yksittäisten puhujien klippien yhteydessä julkaistaan puhujien haastatteluvideot, alkaen 8.8.2012 joka keskiviikko.

Lue lisää Vyyhti-webistä!

Heinäkuinen peliworkshop innosti ja haastoi

Vyyhti järjesti heinäkuun viimeisellä viikolla 2012 peliworkshopin, jonka tarkoituksena oli avata, kirkastaa ja hioa Vyyhtipelin vaiheita aina pelin alkuvaiheista raportointiin asti. Workshopissa mietintämyssyt päähänsä laittoi Nikita Gavrilenko, Sanna Ristaniemi, Satu Jokinen ja Susanna Snellman. Samaan jo hyväksi todettuun ja toimivaan pelipohjaan kehitettiin neljä erilaista versiota. Tämä takaa pelin yksinkertaisen ja tehokkaan muuntautumisen sopivaksi eri kohderyhmille.Tällä hetkellä peli antaa potkua ongelmanratkaisuun ja verkostoitumiseen luvan alan yrittäjille, yhdistystoimijoille, opiskelijoille ja työyhteisöille.

Uudistuneen Vyyhtipelin esittely valmistunee elokuun alussa. Vyyhtipelin voi tilata omalle yhteisölleen sähköpostitse Susannalta (susanna.snellman(at)metrpolia.fi). Pelejä fasilitoi ja organisoi keväällä 2012 Susanna Snellman ja Sanna Ristaniemi.

Vyyhti on ollut erittäin toimelias kevätkaudella 2012. Kiitokset kaikille koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneille! Kiitos työtä tehneille! Kiitos ennakkoluulottomasti mukaan tulleille organisaatioille, yksittäisille ihmisille ja toiminnastamme kiinnostuneille.

Palaamme takaisin elokuussa 2012.

Syyslukukaudella kulttuurin ja luovan alan amk-opiskelijoille on tarjolla kiinnostavaa opintotarjontaa: Luovan yritystoiminnan edellytykset ja Leipää taiteesta! -opintokokonaisuudet.

Mukana Vyyhti-ohjelmassa ovat myös sähköiset jumppakerhot.

Arabian alueella 5.9.2012 jatkuvat alueelliset yrittäjäaamiaiset, jonka toiminnan kehittäminen hankkeen puitteissa jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka.

Syksyllä jatkokehitetään myös Vyyhti-peliä, tuota hyväksi havaittua yhteistoiminnallisuuden ja yhteisöjen pulmanratkaisuvälinettä. Lomien jälkeen siirtyy myös tuotantovaiheeseen Shared Gems 2013.

Vuonna 2013 opintototeutuksia ei enää laajamittaisesti ole Vyyhti-hankkeen puitteissa tarjolla. Vuoden 2013 päätoteutukset ovat Shared Gems 2013, Kesäopintojakso sekä Päätösseminaari.

Vyyhti siirtyy hankkeen loppua kohden analysoimaan ja kirjoittamaan artikkeleita hanketoiminnan kokemuksista ja johtopäätöksistä, unohtamatta siirtovaikutustutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä merkitystä hankkeeseen osallistumisella on todellisuudessa ollut osallistujien elämässä.

Vuoden 2013 tärkeimpiä tehtäviä on siis koota yhteen mielenkiintoisimmat hanketyössä heränneet ajatukset ja julkaista hyödynnettäväksi käyttökelpoisimmat Vyyhti-tuotokset kirjallisessa ja/tai audiovisuaalisessa muodossa.

Nauttikaamme kesästä! Pian on jo joulu ;)

Vyyhti-projektin järjestämä Shared Gems 2012 -peliseminaari käynnistyy tulevana perjantaina 1.6. klo 12 Hämeentien Tavi-talolla. Seminaariin on mahdollista osallistua etänä Connect Pron välityksellä sekä twiittaamalla #SharedGems -hashtagia hyödyntäen.

Seminaarin aikataulut ja tarkemmat ohjeet löytyvät Vyyhti-verkkosivuston Shared Gems 2012 -sivulta. Tervetuloa mukaan!

Huhtikuussa viikolla 16 projektipäällikkö osallistui kolmeen tilaisuuteen, joissa Vyyhti-hankkeen teemat olivat esillä eri näkökulmista.

Torstaina Vyyhdin järjestämän Alueellisen yrittäjäaamiaisen teemana oli kansainvälistyminen ja paikallisverkoston synnyttämisen vaatima yhteistyö. Tilaisuus järjestettiin Arabianrannan ytimessä deClubin tiloissa.

Torstai-iltana kokoontui Helsingin Yrittäjien Luova yrittäjäilta, jossa Vyyhtiä esiteltiin Hämeentie 161:n auditoriossa satapäiselle joukolle yrittäjinä toimivia. Mukaan oli kutsuttu myös HY:n jäsenyyttä harkitsevia aloittavia yrittäjiä. Vieraiden joukossa oli viisi rohkeaa Metropolian kulttuurituotannon koulutusohjelman opiskelijaa, joista monella on jo oma yritys ja lopuillakin mainioita yritysideoita. Ilta tarjosi puheenvuorojen lisäksi mahdollisuuden verkostoitumiselle. HY:n tapahtumanjärjestäjät ja yleisö kiittelivät Metropoliaa tilaisuuden jälkeen siitä, että he kuulivat paljon uutta kulttuurin ja luovan alan ammattikorkeakoulutuksesta sekä saivat vierailla rakennuksessa ihailemassa upeaa maisemaa.

Perjantaina kokoontui Metropolian musiikkipedagogiikan opiskelijoiden opintojakson päätösseminaari Bulevardilla, jossa käytiin Vyyhtin näkökulmasta erittäin tärkeää, kriittistä keskustelua freelancer-muusikon asemasta yrittäjäksi siirtymisen haasteista.

Opiskelijaosallistujat nostivat yrittäjyyden pelottavaksi muun muassa tiedon puutteen vuoksi. Salista kuultuna "kun kerran laittaa Y-tunnuksen, siitä ei sitten enää pääse eroon ja samalla muuttuu lainsuojattomaksi verottajan ja eläkekertymän osalta". Taidealalla toimivilla on haasteita osapäiväyrittäjyyden, palkkatyön, mahdollisen apurahatyöskentelyn ja freelanceriuden yhdistämisessä. Näiden haastavien tilanteiden tiedostamiseksi ja ennakoimiseksi Vyyhti pyrkii antamaan tietoa järjestämällä koulutuksia ja aihekohtaisia seminaareja.

Tapahtumista tiedotetaan Vyyhti-webissä ja hankkeen Facebook-sivulla.

Vyyhti-valmennuksen toinen lähipäivä vietettiin torstaina 29.3.2012. Valmentaja avasi kolmetuntisen lähiopetustuokion aikana osallistujille kokemuksellisen markkinoinnin kenttää ja toimijoita. Esiteltiin toteutettuja asiakasprojekteja ja käytiin läpi tuotantoprosessin logiikkaa. Keskusteltiin oman uniikin osaamisen ja tuotekehityksen merkityksistä sekä yhteistoiminnallisuuden vaikutuksesta osana menestyksellistä liiketoimintaa.

Valmentaja tapaa osallistujat henkilökohtaisissa sparraustuokioissa seuraavan kuukauden aikana.

Vyyhti-valmennusohjelma kokoontui tänään ensimmäiseen lähiopetustuokioon. Valmennus toteutetaan yhteistyössä kokemuksellisen markkinoinnin yrityksen Factor Novan kanssa. Valmentajana toimii Mikko Noronen.

Ensimmäisen kokoontumisen aikana tutustuttiin ja verkostoiduttiin osallistujien kesken. Paikalla oli kuusi Metropolian kulttuurin ja luovan alan opiskelijaa tai alumnia muotoilun, esittävän taiteen ja pop/jazzmusiikin koulutusohjelmista. Heillä kaikilla on tavoitteena toimia lähitulevaisuudessa luovan alan yrittäjinä tai kehittää jo aloittamaansa yritystoimintaa eteenpäin.

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla käytiin lävitse, mitä on kokemuksellinen markkinointi, miksi sitä tehdään ja minkälaisella prosessilla Factor Nova yrityksenä toteuttaa liiketoimintaansa.

Valmennus on keskustelevaa sparrausta, jonka tavoitteena on antaa henkilökohtaista ohjausta ja potentiaalisen asiakkaan näkökulmaa osallistujille siitä, mikä heidän osaamisessaan on jalostettavissa myytäväksi tuotteeksi. Vyyhti-hanke seuraa valmennusohjelman etenemistä kevään 2012 aikana ja raportoi tuloksista sekä osallistujien että valmentajan kokemuksista sopivissa suvannoissa.

--

Valmennusohjelma on Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman koordinoiman Vyyhti-hankkeen ja Factor Novan yhteinen pilotti. Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää vakiinnutettavissa oleva työelämäyhteistyön malli, jolla tuetaan luovan alan opiskelijoiden oman osaamisen ympärille rakentuvaa yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittymistä.

Vyyhti-hanke ja Factor Nova kehittivät valmennusohjelman Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurin ja luovan alan yrittäjinä toimiville opiskelijoille, vastavalmistuneille ja alumneille, alansa tuoreille osaajille.

Valmennus tutustuttaa osallistujat kokemuksellisen markkinoinnin kenttään ja sen tarjoamiin työmahdollisuuksiin. Valmennus järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2012. Se sisältää kaksi lähiopetuskertaa, käytännön työskentelyä b2b -sektorilla ja loppuarvioinnin.

Lisätietoja Vyyhti-webistä. INFOtilaisuus pe 2.3.2012 klo 12-13 (Hämeentie 161, Auditorio).

Jammailua Hapessa

Peliteollisuuden kynnyksellä – näkökulmia alan koulutukseen, itsenäiseen pelikehitykseen ja kaupalliseen menestykseen

 

Toimintakeskus Happi, Global Game Jam – Helsinki

 

Viime viikonloppuna kävin tutustumassa Game Jam -pelitapahtuman yhteydessä järjestettyyn avoimeen keskustelutilaisuuteen, jonka aiheina olivat muun muassa peliteollisuus ja alan koulutus. Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus tutustua pelimaailman nykymenoon eri näkökulmista. Uteliaisuuteeni vaikutti suurelta osin se, että olen työkollegani kanssa järjestämässä peliseminaaria 1. kesäkuuta 2012. Oli siis korkea aika päivittää tietoni pelimaailman nykymenosta, sillä nykyään taidan olla melko ulalla skenestä.

Olen elänyt lapsuuteni 80- ja 90-lukujen vaihteessa, jolloin kaikilla ”viileimillä” pojilla oli omat pelikonsolit. Kavereillani ja itselläni oli 8-bittinen Nintendo, joillakin ”outolinnuilla” saattoi olla Segan Mastersystem tai jopa Megadrive. Tuolloin oli äärimmäisen tärkeää se, että minkä pelikoneen oli valinnut, sillä se määritti pitkälti ydinkaveriporukan. Oli myös niitä, jotka olivat meidän konsoliväen näkökulmasta pahimpia nörttejä, nimittäin ne tyypit, jotka harrastivat tietokoneita. Yleensä tietokoneina olivat Amiga 500 tai saman yhtiön vanhempi laitemalli nimeltään Commodore 64 kasetti asemineen.  

Nykyään meno on jo aivan toista luokkaa. Näitä pelien tekijöitä verrataan jopa rokkitähtiin ja ala on muutenkin erittäin suuressa nosteessa. Suomi on oppimieni tietojen mukaan yksi maailman johtavista peliteollisuusmaista ja ei pelkästään Max Paynen tai Rovion ansiosta.Suomessa on valtavasti pieniä peliyhtiöitä asukaslukuun nähden ja maastamme löytyy myös muutaman suurempi pelitalo. Opin, että pelimaailma on jo ohittanut tuottavuudellaan Hollywoodin elokuvateollisuuden ja pelimaailma ei ole enää pienten poikien juttu. Itse tilaisuus oli monipuolinen, sillä paikalla oli muun muassa Aalto-yliopiston pelipuolelta Miikka Junnila ja Mountain Sheep --peliyhtiöstä Kimmo Vihola. Kimmo kertoi meille paikalla oleville yhtiönsä suurimmista saavutuksista ja niin sanotun ”jammailun” merkityksestä. Tämä niin sanottu ”jammailu” on monelle peli-ihmiselle oiva paikka solmia uusia suhteita tai muuten vaan hengata ja siinä samalla luoda muutama pelikonsepti. Pelien tekeminen on siis yhteistyötä, joka vaatii monen alan asiantuntijoita ja ehkä vähän onneakin.

Nikita Gavrilenko

Kirjoittaja toimii Vyyhti – hankkeessa tuottajana.     

Mielenkiintoinen kaikille avoin pelialan tapahtuma 28.1.2012

Peliteollisuuden kynnyksellä – näkökulmia alan koulutukseen, itsenäiseen pelinkehitykseen ja kaupalliseen menestykseen

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus ja IGDA Finland järjestävät yhteistyössä kaikille avoimen pelialan keskustelutilaisuuden Nuorten toimintakeskus Hapessa 28.1.2012 klo 12-15. Tapahtuma järjestetään osana kansainvälistä Finnish Game Jam tapahtumaa, jonka aikana pelitiimit ympäri maailmaa tuottavat samanaikaisesti pelejä yhden viikonlopun ajan.

Peliteollisuuden kynnyksellä keskustelutilaisuudessa nostetaan esiin Vyyhdin Shared Gems 2012 peliseminaarinkin tärkeitä teemoja kuten ruohonjuuritason toiminta ja indie-pelit ja niiden menestystekijät.

Lisätietoja: Tero Huttunen, puh. 041-5121703
www. nuoriso.hel.fi/happi

Minun tapahtumani 2012

Saadaanko yhteistyöllä aikaiseksi uudenlaisia toimintamalleja alueellisen kaupunkikulttuurin tuotantoon? Minun tapahtumani on Vyyhdin ja Helka ry:n yhteistyössä toteuttama tapahtumatuotannon foorumi, joka tähtää kaupunginosayhdistysten kesän 2012 tapahtumien onnistumiseen, markkinoimiseen ja verkostoitumiseen. Ensimmäinen tapaaminen on ti 7.2.2012  Helkan ry:n toimistolla (Ruoholahdenkatu 10 B, Helsinki).

Foorumin aikana luodaan kaupunginosayhdistyksistä koostuva ja vertaistukea antava ryhmä, joka kahden tapaamiskerran aikana verkostoituu, jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan sekä oppii uutta tapahtumien toteuttamisesta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Vyyhdin nettisivuilla http://vyyhti.metropolia.fi/koulutukset/minun-tapahtumani-2012/

Vyyhti aloittaa alueelliset yrittäjäverkoston aamiaiset Arabianrannassa

ystävänpäivänä 14.2. klo 9-10
Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurin ja luovan alan toimipisteessä,
osoitteessa Hämeentie 161, Helsinki (Flyygeliaula).

Mukava tapa aloittaa aamu

Vyyhdin yrittäjäaamiaiset kokoavat Arabianrannan yrittäjät yhteisiin aamiaishetkiin tutustumaan, keskustelemaan ja inspiroitumaan. Kevään aikana Vyyhti järjestää kolme alueellista yrittäjäaamiaista eri teemoin.

Ensimmäisellä aamiaisella kuulemme naapurikaupunginosamme yritysverkosto Up With Kallion tuottajan Anna Pakarisen kertomana Kallion yritysverkoston synnystä, toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Ilmoittaudu mukaan ja nauti aamiaishetkistä yhdessä alueen muiden yrittäjien kanssa!

Lisätiedot sekä ilmoittautuminen (7.2.2012 mennessä) http://vyyhti.metropolia.fi/koulutukset/yrittajaaamiainen-14-2/

Tilaisuuden emäntänä toimii tuottaja Aija Korhonen (etu piste sukunimi ät metropolia piste fi), jolta myös tarvittaessa lisätietoa.

Metropolia ammattikorkeakoulun Paras opetus - teemavuoden viestikapula luovutettiin eilen kulttuurin ja luovan alan klusterille Tikkurilan Lummetien toimipisteessä. Viestintuojana oli Jaana Holvikivi TiVi-klusterista. Paikalla oli runsaasti yleisöä

Samassa tilaisuudessa Metropolian henkilökuntaa oli paikalla keskustelemassa laaja-alaisesti muun muassa työelämäyhteyksien kehittämisestä. Vyyhti esitteli hankkeen kehittämisnäkökulmia ja jakoi tietoa koko klusterin opiskelijoille suunnatuista luovan alan yrittäjyysteemaisista opinnoista.

Vyyhti on läsnä myös ensi viikolla Hämeentie 161:ssä järjestettävässä kuhinatilaisuudessa.

Vyyhti-hankkeen kevätkausi 2012 käynnistyy

Tarjolle tulossa pienyrittäjien verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjäaamiaisten sarjana, jonka aloitamme ystävänpäivänä pilotoinnilla Artovan alueella. Karkauspäivänä käynnistämme opiskelijoille, yrittäjille ja yhdistystoimijoille avoimen sähköisten työvälineiden jumppakerhon, joka auttaa ottamaan haltuun tämän hetken kuumimmat sosiaalisen median välineet ja työskentely-ympäristöt.

Kesäkuun 1. päivä kokoontuu Shared Gems 2012 -kansainvälinen alan bisneksen menestystekijöitä jakava peliseminaari. Kesäkuu on omistettu luovan alan yrittäjyyteen herättelevälle Yrittäisinkö? -kesäopintojaksolle, jonne mahtuu vielä 37 osallistujaa (ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä Vyyhti-webin kautta). Alkukeväästä julkaistaan ensimmäinen Vyyhti-mikrokirja, joka käsittelee fasilitointia.

Keväällä jatkamme myös koulutussuunnittelua. Syksyllä 2012 Vyyhti toteuttaa yhteistyössä eri koulutusohjelmien asiantuntijoiden kanssa kaksi erillistä opintokokonaisuutta. Luvassa on virtuaalitoteutuksena järjestettävä, kaikille kulttuurin ja luovan alan opiskelijoille soveltuva, oman osaamisen tuotteistamiseen keskittyvä opintojakso. Lisäksi lähiopetuksena järjestetään yritystoiminnan perusedellytysten hallintaan tähtäävä opintojakso heille, joita yritystoiminta jo hieman kutkuttelee, mutta esimerkiksi katetuottolaskenta on jäänyt vieraammaksi.

Lue Vyyhti-webistä lisää koulutus- ja tapahtumatarjonnastamme. Ilmoittaudu tilaisuuksiimme, osallistu blogissa keskusteluun ja liity Vyyhtin Facebook -tykkääjäksi.

Mainiota alkanutta vuotta toivottaen!