Blog

Blog

Vyyhti-hankkeen verkkovaikuttavuutta käsittelevä merkintä on julkaistu hankkeen verkkosivuilla. Mielestämme kyseessä on yksi tärkeä vaikuttavuuden muoto tämän päivän hankeympäristössä. Toivottavasti kirjoitus synnyttää ajatuksia ja ideoita vaikuttavuuden mittaamiseen ja määrittämiseen laajemminkin.

Creative QnA – kysymyksiä luovasta yrittäjyydestä on sosiaalista mediaa hyödyntävä online-palvelu, jossa vastataan luovasta yrittäjyydestä kiinnostuneiden kysymyksiin.

Palvelu toimii www.facebook.com/CreativeQNA -Facebook-sivulla, josta löytyy myös tarkempia tietoja palvelun toimintamallista ja vastaajista. Tämä Uusimaa-viikolle ajoittuva kokeilujakso on osa Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaaria.

Tervetuloa esittämään kiperiä kysymyksiä, joilla saadaan vastaaja-asiantuntijoiden aivonystyröille prosessoitavaa.

Vyyhti-hanke on siirtynyt projektin päätösvaiheeseen ja hankkeen tuloksia on alettu kerätä yhteen Vyyhti-webin tulossivulle. Tulossivun kautta pääset tutustumaan esimerkiksi Vyyhtipeliin, Sähköisiin jumppakerhoihin, Yrittäjäaamiaisiin ja Yhteistoiminnan rakentajat -mikrokirjaan. Myöhemmin syksyllä 2013 tulosten joukkoon pääsevät mm. Vyyhti-ääniartikkelit sekä kooste 6.11.2013 pidettävästä lopputapahtumasta.

Vyyhti palailee lomilta

Vyyhti-projekti jatkaa taas toimintaansa kesälomien jälkeen. Parissa päivässä on jo saatu aikaan paljon suunnitelmia ja avauksia muun muassa marraskuussa 6.11.2013 pidettävään lopputapahtumaan liittyen.

Mukavaa loppukesää kaikille wikin käyttäjille.

Vyyhti-hankkeessa on kehitelty tuoretta julkaisutapaa hankkeen tuloksille. Kyseessä on ääniartikkeli, eli kuunteltava ja helposti jaeltava esitys, joka perinteisesti olisi julkaistu kirjallisena tuotoksena. Tänään Vyyhti-henkilöstö kokoontui äänifirma Silencio Oy:n studiolle taltioimaan artikkeleita ja esittelyosuuksia.

Vyyhti-jengi tutustuu äänittäjän työhön Silencio Oy:n studiossa.

Tuotanto jatkuu tästä äänitysten jatkotyöstöllä, äänimaisemien suunnittelulla ja rakentamisella. Syksyllä 2013 pitäisi ensimmäisten ääniartikkelien olla valmiita ja kuunneltavissa.

Vyyhtipeli oli esillä yhtenä tuloksena, joka on saavutettu nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävissä ESR-hankkeissa, kun hanketoimijat kokoontuivat verkostoitumaan Helsingin Paasitorniin eilen, 21.5.2013. Tilaisuuden järjestivät uudenmaan ELY-keskus ja Opetushallitus.

Kuvassa pelifasilitaattori Sanna Ristaniemi ohjaa esittelypeliä.

Lue kattavampi kuvaus tilaisudesta ja pelisessioista Vyyhti-verkkosivujen uutisesta.

Vyyhti-projektissa on noin vuoden ajan kehitelty sähköisten välineiden koulutuskonseptia ja siinä samalla tarjottu 516 koulutustuntia 69 osallistujalle, joihin on lukeutunut muun muassa luovan alan mikroyrittäjiä, freelancereita ja kaupunginosatoimijoita

Lue lisää jumppakerhojen toiminnasta Vyyhti-blogin Sähköisten jumppakerhojen antia keväällä 2013 -blogimerkinnästä.

Vyyhti-projektissa kehitelty Sähköisten some-jumppakerhojen konsepti on mukana vuoden 2013 sulautuvan opetuksen ja oppimisen seminaarissa yhtenä tapausesimerkkinä. Seminaari pidetään 7.-8.3.2013 Helsingin yliopiston Metsätalolla ja sen järjestävät Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekuntaAvoin yliopistoja opetusteknologiakeskus.

Sähköisistä some-jumppakerhoista kertoo projektisuunnittelija Jussi Linkola torstaina 7.3. klo 13-14.

Vyyhti-hankkeen kohderyhmille suunnattu toiminta on toteutettu erilaisina luovaa yrittäjyyttä ja alueellisia toimijoita tukevina, verkostoitumiseen ja yhteistoiminnallisuuteen pureutuneina käytännön oppimistilanteina.

Metropolia Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman näkökulmasta vuosi 2012 oli työntäyteinen. Suuria opintokokonaisuuksia, niiden suunnittelua ja toteuttamista. Opintojen, koulutusten ja muiden tilaisuuksien toteutustavat ovat olleet kokeiluja, joilla voi olla elinvoimaa hankkeen päätyttyäkin. Ennakkoon asetetut osallistujamäärätavoitteet ovat paikoin ylittyneet, toisaalla alittuneet vuoden 2012 aikana. Vyyhti-toiminta on kiinnostanut kohderyhmien edustajia: pienyrittäjiä, opiskelijoita ja kaupunginosatoimijoita.

Hankkeessa oli vuoden aikana runsaasti henkilöstöä palkattuna Metropoliaan erilaisiin tehtäviin, niin opiskelija-assistentteja kuin lehtoreita. Projektin työskentely on sujunut hyvässä hengessä osatoteuttajakumppanien Hub Helsinki ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kanssa.

Suurimmat Metropolian luovien ja kulttuurialan opiskelijoille ja alumneille suunnatut opintojaksototeutukset keräsivät paljon ilmoittautumisia. Valitettavaa on, että vain noin kolmannes ennakkoon kiinnostuneiksi ilmoittautuneista olivat lopulta valmiit sitoutumaan myös osallistujiksi tarjottuun koulutukseen.

He, jotka Vyyhdin tuottamiin opintoihin Metropoliassa ovat osallistuneet ja sitoutuneet suorittamaan ne loppuun asti, ovat kokeneet saaneensa opinnoista aidosti hyötyä. Näiden opiskelijoiden vahvuuksia ovat ajanhallinnan ja oman työn johtamistaito. Monilla heistä on myös ollut oman yrityksen perustamisajatus jo sangen pitkällä, jolloin opintojaksojen tarjoamat sisällöt ovat konkreettisesti tukeneet opiskelijoiden tekemistä ja antaneet suuntaa jatkolle.

Vyyhti jatkaa toimintaa vuoden 2013 ajan.

Hankkeen vaiheista tiedotetaan eri kanavia pitkin, valitse seuraavista itsellesi miellyttävin:
Kotisivut http://vyyhti.metropolia.fi/
Vyyhti-wikisivu http://wiki.metropolia.fi/display/vyyhti/Vyyhti
Twitter http://twitter.com/vyyhti
Facebook-sivu https://www.facebook.com/Vyyhtiprojekti
Facebookissa myös ryhmiä, kuten Vyyhti-jumppakerho (Sähköiset jumppakerhot -sisältöä) sekä Yrittäjäaamiaiset (alueelliset yrittäjien verkostoitumisaamiaiset)

Vuoden 2012 Vyyhti-toiminnasta kiinnostuneille tiedoksi, rahoittajan viralliseen EURA-järjestelmään syötetty sisällöistä kertova raportti on luettavissa täältä.

Sanna Ristaniemen ja Susanna Snellmanin Mitäs peliä sitä oikein pelataan? -artikkeli on nyt julkaistu ja luettavissa tästä PDF-muodossa.

Artikkeli käsittelee Vyyhtipelin syntymistä ja kehitystyötä Vyyhti-hankkeessa vuonna 2012.

Kirjoittajat tavoittaa sähköpostitse osoitteista etunimi piste sukunimi ät metropolia piste fi

Voit esiselata artikkelin myös tästä:

Kaupunginosat ja luovien alojen yrittäjät

Aloitin 10.10. työt Vyyhti-hankkeessa. Tehtävänäni selvittää, miten erilaiset kaupunginosatoimijat voitaisiin linkittää paremmin paikallisiin luovien alojen yrittäjiin. Paketti on Helka - Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n osuutta Vyyhdistä.

Teema on tosi ajankohtainen, sillä uudenlaista melko vapaamuotoista, mutta tehokasta kansalaisliikehdintää on nähtävissä ympäri kaupunkia. Perinteiset kaupunginosaseurat ovat saaneet näistä paikallisten asukkaiden liikkeistä rinnalleen joustavamman tavan järjestellä kaupunkitilaa ja sen tapahtumia. Toisaalta paikalliset yritykset ovat Up with Kallio- tyyppisiä ryhmiä lukuunottamatta usein edelleen kehityksestä erillään. 

Kaupunginosien asukkaiden ja järjestöjen yhteistyö varsinkin luovien alojen yritysten kanssa voisi tukea kaupunginosien hedelmällistä kehitystä ja paikallistaloutta molemmin puolin. Kun monet palvelut joutuvat siirtymään asiakasvirtojen luo isoihin keskuksiin, kotiseuturakkaudelle on tilausta.

Tehtäväni työnimenä on kaupunginosatoimijoiden ja yrittäjien synergiat paikallistasolla - yhteisöjohtajuuden ja yhteistyöverkoston muodostaminen. Ensinnäkin selvitellään, mitä voidaan oppia Helsingistä ja muualtakin eri kaupunginosissa jo muodostuneista yhteistyöverkostoista ja liikkeistä. Seuraavaksi hahmotetaan, minkälaisia tarpeita on kaupunginosien paikallistoimijoiden nousevan yhteistyön sekä yhteisöjohtajuuden muodostumisessa mm. sparrauksen osalta. Lopputulemana mallinnetaan paikallisen yhteisöjohtajuuden synnyn ja yhteistyöverkoston luomisen erilaiset kehityspolut, joilla yhteistyöhön on eri alueilla päädytty. Voilà! 

Tarkoitus olisi, että käyttöön saataisiin eräänlainen tiekartta, jota yhteistyömahdollisuuksia etsivät toimijat osaisivat seurata resurssiensa mukaisesti. Ja luovien alojen yrittäjille välineitä tulla tunnetummaksi lähiympäristössään, luoda kontakteja sekä päästä vaikuttamaan paikallisiin asioihin. 

Suunnittelumaantieteilijänä, siis kaupunkisuunnitteluun erikoistuneena, olen itse kiinnostunut varsinkin kaupungin elävöittämisestä ja vuoropuhelun lisäämisestä erilaisten ihmisryhmien välille. Metropoliassa minua kiinnostaa erityisesti kulttuurin tuotannon näkökulma ja uudenlaisen nousevan yritystoiminnan maailmaan tutustuminen. Metropolialaisilta itseltään haluan oppia nokkelaa ratkaisukeskeisestä ja käytännönläheistä toimitapaa, joka yliopistomaailmasta ja perinteisestä kaupunkisuunnittelustakin uupuu aika tyystin. 

Satu Onnela
satu.onnela@metropolia.fi ja 0503228930

Vyyhti-projektin yhtenä toimintamuotona ovat olleet alueelliset yrittäjäaamiaiset, joita on järjestetty 14.2.2012 alkaen Helsingin Arabianrannassa. Aamiaisten tavoitteena on ollut kutsua alueen yrittäjiä yhteen vaihtuvien teemojen ympärille. Käytännössä aamiaisten kulku on käynnistynyt aina aiheeseen johdattavalla alustuksella, jonka jälkeen osallistujat ovat voineet jäädä keskustelemaan ja verkostoitumaan aamiaisantimien ääreen. Alla olevaan videoalbumiin on koottu aamiasten alustuspuheenvuoroja. Toivottavasti niistä on hyötyä myös niille, jotka eivät itse päässeet paikalle.

Albumi päivittyy sitä mukaa, kun uusia tallenteita valmistuu.

Vyyhtipeliä pelattiin Metropolian Tuottamolla opiskelijavoimin osana kulttuurin ajankohtaisen keskustelun opetuskokonaisuutta. Pelin tarkoituksena oli aiheuttaa keskustelua kulttuurituottajuudesta ja ratkaista nopeasti kulttuurituottajuuden ongelmakohtia.

Ennen peliä opiskelijat olivat työstäneet Vyyhdin toivomuksesta pelimateriaalia ennakkotehtävän muodossa.  Ennakkohtehtävästä poimittuja seikkoja käytettiin pohjana kulttuurituottajapeliä. Opiskelijoita oli pyydetty pohtimaan tavoittelemisen arvoisia asioita kulttuurituotannon kentällä. Näitä olivat esimerkiksi hyvät verkostot, turvattu toimeentulo, oma yritys, vastuutehtävä projektissa, laaja-alainen osaaminen, kyky hallita kokonaisuuksia ja hyvät johtamistaidot. Ennakkotehtävissä opiskelijat määrittelivät myös kulttuurituottajuuden ongelmakohtia tai kehityksen paikkoja. Näitä olivat esimerkiksi oman osaamisen hinnoittelu, tuottajan työnkuvan määrittely, keskustelu itselle vieraiden alojen edustajien kanssa, vastuunjakokysymykset ja tiimityöskentelyyn liittyvät asiat. Ennakkohtehtävien läpikäynnin jälkeen Vyyhtipelin opiskelijapeliversio muokattiin vastaamaan kulttuurituottajaopiskelijoiden ja opintokokonaisuuden tavoitteita. Pelin jälkeen jätettiin aikaa myös keskustelulle, jonka aikana etsittiin ratkaisuja pelin ulkopuolelle jääneisiin opiskelijoiden ennakkotehtävistä löytyneisiin jumikohtiin.

Pelin rakenne osoitti taas toimivuutensa: keskustelu oli aktiivista ja ratkaisukeskeistä. Pelin muokkaaminen kohderyhmittäin oli kohtalaisen yksinkertaista ja tuottoisaa. Vyyhtipelin yhdeksi kärjeksi onkin muodostumassa sen muokattavuus eri kohderyhmien käyttöön. Tällä hetkellä Vyyhtipeliä on muokattu sopivaksi  neljälle eri kohderyhmälle: opiskelijat, luovan alan yrittäjät, yhdistystoimijat ja työyhteisöjen kehittäjät. Viimeisimmässä voidaan pureutua etenkin yhteistoiminnallisuuden löytämiseen ja kehittämiseen luovien alojen tiimeissä. Varsinaisen jo etukäteen työstetyn pelikokonaisuuden lisäksi pelaava kohderyhmä asettaa peliin heille tärkeitä asioita. Esimerkiksi nuorisoalan yhdistyksen ongelmakohdat voivat olla hyvin erilaisia kuin vaikkapa senioriyhdistyksen. Vyyhtipeli voikin asettaa helposti ja nopeasti pelaavan ryhmän omat haasteet osaksi valmista pelikokonaisuutta.

Vyyhtipelin pelaaminen aloitetaan ryhmäytymisellä, jonka osana pelaavat joukkueet rakentavat itse pelinappulansa ja keksivät joukkueelle nimen. Pelinappula kuvastaa kullekin joukkueelle ominaisia asioita.

Peliä kuljetetaan eteenpäin fasilitaattorin johdolla ja muokataan pelitapahtuman aikana tarvittaessa.

Vyyhtipeli on 15m2 kokoinen pelilauta, jonka avulla yhteisöt voivat löytää vastauksia jumikohtiinsa, ratkaista ongelmia ja synnyttää uudenlaista yhteistoiminnallisuutta. Peli pohjaa nopeaan ongelmanratkaisuun, pelaamisen kautta oppimiseen ja muovattavuuteen. Vyyhtipelistä saa lisätietoa Susanna Snellmanilta Vyyhti-hankkeesta. (etunimi.sukunimi at metropolia.fi)

Shared Gems 2012 -satoa Vyyhti-Vimeossa. The Audio Guy Ari Pulkkinen kertoo työstään.

Katso myös Arin esitys SG2012 -tapahtumassa otsikolla Music and Audio Branding in Games.

Videot kuvannut, äänittänyt, leikannut, editoinut, tuottanut Mikko Kurri

Haastattelijana Susanna Snellman

Shared Gems 2012 -poimintana Samuli Snellmanin esitys saattaa kiinnostaa tulevaa graafisen suunnittelun ammattilaista. Klikkaa itsesi Vyyhti-Vimeoon!

Samuli kertoo lisää työstään haastattelussa!

Videot kuvannut, äänittänyt, leikannut, editoinut, tuottanut Mikko Kurri

Haastattelijana Susanna Snellman