Blog

Riitta Metsäsen ja Risto Säntin VOIMAA-hankkeen päätöstapahtumassa pitämät alustukset on nyt julkaistu wikissä. Riitta Metsäsen puheevuoro luo katsauksen amk-opintoihin valmentavan koulutuksen tulevaisuuteen. Risto Säntin alustus puolestaan käsittelee maahanmuuttajien tilannetta suomalaisilla työmarkkinoilla.

Kaikki VOIMAA-projektissa tuotetut videoklipit löytyvät myös Youtubesta VOIMAA-kanavalta.

VOIMAA kiittää!

VOIMAA kiittää eilisen Voimaa urakehitykseen, silmäys tulevaan -tapahtuman osanottajia antoisasta ja vilkkaasta keskustelusta.

Lopputapahtuman alustusten videotaltioinnit julkaistaan lähiaikoina. Siihen asti tapahtuman tunnelmiin voi palata kuvagalleriassa.

Lämmin kiitos kaikille projektin toimintaan osallistuneille! (star)


Väyliä maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen kartoittava teos julkistettiin tiistaina 7.6.2011 VOIMAA-hankkeen päätöstapahtumassa. Artikkelikokoelmaan on koottu monipuolisesti hankkeen kokemuksia ja siinä kehitettyjä käytäntöjä. 

Milla Laasosen ja Päivi Keräsen toimittamaan voit tutustua hankkeen verkkosivuilla. Sivuilta löydät myös hankkeen aiemmat julkaisut. Painettua printtiversiota voi tiedustella projektisuunnittelija Päivi Keräseltä (etunimi.sukunimi (ät) metropolia.fi).


Samalle viivalle on selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- ja työnjohtotehtäviin.

Anja Rouhuvirran laatiman selvityksen näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. Selvityksen nimi liittyy monen vastaajan mainintaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta koulutuksessa - yhden vastaajan sanoin: Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat yrityksessämme täysin samalla viivalla kuin muutkin. Otsikko viittaa toisaalta kysymykseen, tarvitaanko ehkä joskus myös lisäkoulutusta, jotta muualta tullut henkilö pääsisi samalle viivalle maassa syntyneiden, kasvaneiden ja koulut käyneiden työtovereidensa kanssa. 

Tutustu Antti Pihlajaniemen taittamaan selvitykseen täällä.

VOIMAA-hankkeen tiedottaja/tuottaja Milla Laasonen ja projektikoordinaattori Päivi Keränen ovat kirjoittaneet hankekokemuksiin pohjautuvan artikkelin, joka on julkaistu  Silmät auki sosiaaliseen mediaan -kirjassa. Tietotekniikan liitto ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkistavat kirjan, jossa eri alojen asiantuntijat tarkastelevat sosiaalisen median ilmiöitä työn, oppimisen ja olemisen näkökulmista. Kirjan kirjoittajat määrittävät sosiaalisen median verkossa tapahtuvaksi keskusteluksi, tiedonrakenteluksi ja tiedon jakamiseksi, joka vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin.

Virallinen julkistamistilaisuus pidettiin eduskuntatalolla ke 25.5.2011. Keskustelu teemoista jatkuu julkaisun facebook-ryhmässä (vaatii kirjautumisen facebookiin).

VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista -hankkeen päätöstapahtuma järjestetään ti 7.6.2011 klo 12:30 - 16:30 Hämeentien toimipisteen auditoriossa. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajataustaisten ammattikorkeakouluopintoihin valmentavista koulutuksista, monikulttuurisuuden haasteista työyhteisöissä sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä hanketyössä.

Tarkemmat tiedot ja ohjelman löydät osoitteesta:
http://voimaa.metropolia.fi/tapahtumat.html

Ilmoittautumiset 31.5.2011 mennessä
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/3692/lomake.html

Projektiryhmä kokoontuu tiistaina 17.5. Tikkurilaan käymään läpi ja arvioimaan projektin toimintaa ja tuloksia suhteessa projektisuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arviointiraportti julkaistaan wikissä alkukesästä.

Arviointipäivän ohjelma

VOIMAA-opettajakoordinaattorit Riitta Metsänen, Jussi Linkola ja Elena Wernick sekä opiskelija Lev Leipakka jakavat tänään kokemuksiaan kv-kevätpäivien Maahanmuuttajien tukeminen korkeakouluopinnoissa -työpajassa. Sessiossa pohditaan mm., millaisia erityistarpeita maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla on mm. suhteessa ulkomailta rekrytoituihin opiskelijoihin ja kuinka korkeakoulu voi tukea heitä opinnoissa ja työllistymisessä.

Vuosittain järjestettävät kv-kevätpäivät kokoaa yhteen korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnossa toimivia ja kv-asioista kiinnostuneita. Tänä vuonna Kuopiossa järjestettävän tapahtuman teemana on hyvinvointi.

Työpajan tarkempi kuvaus

Projektiryhmän jäsenet kirjaavat parhaillaan hankekauden toimintaa ja kokemuksia loppuraporttia varten. Tämän viikon loppuun asti raporttia kirjoitetaan työkorikohtaisesti, jonka jälkeen projektisuunnittelija koostaa raportit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Osallistu yhteiseen työskentelyyn täällä!

VOIMAA-hankkeen ja Metropolia ammattikorkeakoulun tuottama mikrokirja kokoaa huomioita wikin ja muun sosiaalisen median käytön kokemuksista hanketyöskentelyssä.

Juhana Kokkosen toimittama teos on keskustelun avaus hanketyön muutokseen. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittavat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä. Osa kirjoituksista on hyvin henkilökohtaisia ja subjektiivisia ja ne kiertyvät käytännön kokemuksista aina huomioihin ja analyysiin sosiaalisen median käytöstä yleisesti. Oman pdf-kopiosi voit ladata täältä.

Oivaltavia lukuhetkiä koko toimituskunnan puolesta!

VOIMAA-hankkeen toiseksi viimeinen kuukausikirje on julkaistu ja se on luettavissa täältä. Aiheina ovat erityisesti maahanmuuttajataustaisten ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat koulutukset sekä VOIMAA-hankkeen päätösseminaari 7.6.2011.

VOIMAA-opiskelijat ja -opettajakoordinaattorit kertoivat kokemuksiaan valmentavasta koulutuksesta ja osallistuivat keskusteluun sen tulevaisuuden näkymistä Metropoliassa. Tapaamiseen osallistuivat myös tulevana lukuvuonna HERA-hankkeen puitteissa järjestettävien valma-toteutusten koordinaattorit, joten kokemusten vaihto oli runsasta ja antoisaa.

VOIMAA-projektiryhmän seuraava kokous pidetään ensi tiistaina 12.4. klo 10 alkaen Hämeentiellä (161) tutussa neuvotteluhuoneessa H2007. Asialista löytyy wikistä ja sitä saa mielellään käydä täydentämässä.

Tervetuloa!

Tänään vietettiin VOIMAAn järjestämän amk-opintoihin valmentavan koulutuksen päättäjäisiä. Todistuksensa saivat kulttuurialan sekä tieto- ja viestintäteknologian ensimmäiset amk-valmentavan koulutuksen suorittaneet.

VOIMAA-väki kiittää osallistuneita ja toivottaa onnea AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin hakeutuville!

HAMKin AMK-opintoihin valmentavaan koulutukseen osallistuneet ovat tänään saaneet todistuksensa. VOIMAA-väki kiittää osallistuneita ja toivottaa onnea AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin hakeutuville!