Blog

Kulttuurisilta syksyllä 2010

Syksyllä 2010 on luvassa kolme upeaa osaprojektia!

Syksyn aloittaa jo keväällä käynnistynyt Tähän asti -tuotanto. Tanssitaiteilija Hanna Brotherus ja muusikko Reijo Aittakumpu luotsaavat Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat sekä Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta kotoisin olevat ikäihmiset yhteiselle matkalle, joka huipentuu esityksiin Alminsalissa, Espoon Sellosalissa ja Vantaan Martinuksessa. Muistoja, ihmisyyttä ja yhteisyyttä pohtivassa Tähän asti -esityksessä kohtaavat kuorolaisten ja musiikinopiselijoiden lisäksi Kallion ilmaisutaidon lukion oppilaat sekä Käpylän musiikkiopiston pienet viulistit.Teoksen ympärille rakentuu syksyllä 2010 opintokokonaisuus, jonka aikana opiskelija saa valmiuden työelämäharjoitteluun helsinkiläisissä palvelutaloissa.

Tähän asti
Ensi-ilta 28.10.2010 Alminsali
Suomen Kansallisoopperan ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistuotanto

Ohjaus ja koreografia: Hanna Brotherus
Musiikin koostaminen ja johto: Reijo Aittakumpu
Musiikin sovitus: Reijo Aittakumpu sekä Metropolian musiikin koulutusohjelman opiskelijat Teemu Halmkrona, Kalle Kataja ja Otso Summanen
Lavastus ja puvut: Alisha Davidow
Valaistus: Vesa Pohjonen (SKO)
Äänisuunnittelu: Petri Peltovako (SKO)

Esitykset Alminsalissa
to 28.10.2010 klo 13.00 I-ilta
pe 29.10.2010 klo 13.00 esitys 2
la 30.10. 2010 klo 15.00 esitys 3
la 30.10. 2010 klo 17.30 esitys 4
Esitys Sello-salissa 3.11. klo 18
Esitys Martinuksessa 5.11. klo 18

On upeaa, että voimme jatkaa yhteistyötämme Espoon kaupunginorkesteri Tapiola Sinfoniettan kanssa kolmannella yhteisellä produktiolla. Osaprojektissa perehdytään orkesterin yleisöyheistyöhön ja työtapoihin joita voi käyttää orkesteriteoksen avaamisessa ihmisille, jotka eivät tunne klassista musiikkia. Yhteistyöhön osallistuvat kaikki Tapiola Sinfoniettan muusikot. Työpajat espoolaisille 2. luokan oppilaille pidetään viikolla 46. Lasten konsertit:
to 25.11. klo 10 ja 12.30
pe 26.11. klo 10 ja 19

Lukuvuoden päättää ja kevään 2011 lukuvuoden aloittaa Taide perheen tukena -kokonaisuus. Tässä kokonaisuudessa pureudumme siihen, kuinka taide voi toimia voimavarana arjessa ja elämässä - lasten, äitien ja isien sekä isovanhempien kesken.

Uusi kirja ilmestynyt taiteesta ja hyvinvointityöstä

Soivia kohtaamisia - Taiteesta hyvinvointia laajemmalle väestön osalle! 

Nyt on luotu pohja musiikki- ja taidekasvatusmenetelmien käytölle suoraan kaupunkien palvelurakenteissa! Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnisti toimintamallin, jossa kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle jäävät kaupunkilaiset pyritään löytämään ja saattamaan osalliseksi voimaannuttavaa taide-elämystä.

Musiikkipedagogeiksi opiskelevat  ja taidealan ammattilaiset kohtaavat kaupunkilaisia erilaisissa ympäristössä kuten palvelutaloissa, päiväkodeissa ja museoissa. He  tarjoavat vankan, koko ajan uudistuvan taiteellisen ja pedagogisen ammattitaitonsa kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi.

Osallistava taidekasvatus antaa yksilölle - aikuisille, lapsille, koululaisille ja ikäihmisille -  mahdollisuuden kokea taide-elämys omakohtaisen toiminnan kautta. Osallisuuden kokemus, niin taiteen luomisen kuin yhteisöllisyyden näkökulmasta, on tärkeä osatekijä puhuttaessa taiteen hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista. Oman ilmaisu- ja toimintakyvyn vahvistaminen on yksi tulevaisuuden tapa ennaltaehkäistä suurkaupunkien sosiaalisia ongelmia, syrjäytymistä ja elämänhallinnan heikkenemistä.

Soivia kohtaamisia -kirja ilmestynyt 

Juuri ilmestynyt kirja Soivia kohtaamisia  kertoo musiikki- ja taidekasvatuksen hyvinvointia lisäävästä merkityksestä. Se kertoo - sanoin ja ainutlaatuisin valokuvin - laajamittaisesta työstä, toteutetuista musiikki- ja taidekasvatuksen projekteista sekä ihmisten kokemuksista näissä taiteen uudenlaisen käytön sovelluksissa. Kirja pohtii osallistavan taidekasvatuksen merkitystä hyvinvoinnin, koulutuksen ja yleisötyön kehittämisessä. Kirjaan on koottu myös näkökulmia, tausta-ajatuksia sekä käytännön esimerkkejä musiikkikoulutusta uudistavasta toiminnasta. Kirjoittajina ovat musiikki- ja taidekasvatuksen johtavat asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja pääkaupunkiseudun taidelaitoksista.

Soivia kohtaamisia. 2010. Toim. Laura Huhtinen-Hildén, Tarja Raninen ja Tuire Ranta-Meyer. Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kirjatilaukset: Kulttuurisilta.metropolia.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman Kulttuurisilta -hanke järjestää kaksipäiväisen seminaarin 25.-26.3.2010. Seminaari esittelee Kulttuurisilta-hankkeessa tapahtuneita kohtaamisia musiikissa, joita ovat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa toteutetut osaprojektit.

Tapahtumaan on vapaa pääsy - tule mukaan!  Ilmoittautuminen nettisivujen kautta sähköisesti.

www.kulttuurisilta.metropolia.kotisivukone.com

Seminaaripäivien teemat

Torstai 25.3.
Taide, vuorovaikutus, osallisuus ja oppiminen - taidekasvatus useampien ulottuville osaksi hyvää elämääEnsimmäinen seminaaripäivä on suunnattu erityisesti taideorganisaatioiden ja musiikkiopistojen edustajille sekä yleisötyötä tekeville pedagogeille ja teemasta kiinnostuneille opiskelijoille sekä kaupunkien henkilökunnalle.

Perjantai 26.3.
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia: laaja-alaisen, soveltavan musiikkipedagogiikan käyttö uusissa ympäristöissä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksiToinen seminaaripäivä on suunnattu erityisesti vanhustyön ammattilaisille, sosiaalialan työntekijöille ja opiskelijoille sekä soveltavasta taidekasvatuksesta kiinnostuneille.

Katso kaikki tiedot ja ohjelma tapahtuman nettisivuilta

Kevään 2010 osaprojektit

Kevätlukukaudella on käynnissä neljä osaprojektia

Helsingissä toteutuu Soiva museo osaprojekti, johon teeman antaa Helsingin Kaupunginmuseon Sederholmin talossa oleva Yö-näyttely. Musiikkipedagogiopiskelijat johdattavat esikouluikäisiä helsinkiläisiä lapsia yöllisiin tunnelmiin. Näyttelykierroksen jälkeen opiskelijat menevät päiväkoteihin ja syventävät yhdessä koettuja teemoja lasten kanssa.

Vantaalla Maailmanmusiikkien maaliskuu toteutetaan yhteistyössä Vantaan musiikkiopiston ja musiikkiopisto Musaiikin kanssa. Musiikkipedagogiopiskelijat jalkautuvat koulutusjakson päätteeksi Uomarinteen kouluun viikolla 11. Työpajoissa syntyneitä musiikki-innovaatioita kuullaan Martinuksessa 24.3. olevissa konserteissa. Iltakonsertti alkaa klo 18.

HerraRokokoo" - osaprojekti tarjoilee kuultavaa ja koettavaa Kulttuuriraiteen alakouluihin viikoilla 9, 10 ja 11 *Helsingissä. Yleisöä osallistava konsertti on kuultavissa Kurrepäivänä la 27.3.

Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen Tähän asti (työnimi) osaprojekti käynnistyy. Hanna Brotherus ja Reijo Aittakumpu virittävät 5 laulunopiskelijaa ja ikäihmisistä koostuvat kuorot matkalle, joka huipentuu esityksiin Kansallisoopperan Alminsaliin, Espoon Sellosalliin ja Vantaan Martinukseen. Ensi-ilta on Alminsalissa 23.10.2010. Sellosalin esitys on 3.11. ja Martinuksen 5.11.

Soivia kohtaamisia -seminaari 25.-26.3.2010 Metropoliassa

Soivia kohtaamisia -seminaari 25.3. - 26.3.2010 Metropolian Bulevardin juhlasalissa

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman Kulttuurisilta -hanke järjestää kaksipäiväisen seminaarin 25.-26.3.2010. Seminaari esittelee Kulttuurisilta-hankkeessa tapahtuneita kohtaamisia musiikissa, joita ovat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa toteutetut osaprojektit.

Tapahtumaan on vapaa pääsy - tule mukaan! Ilmoittautuminen nettisivujen kautta sähköisesti. www.kulttuurisilta.metropolia.kotisivukone.com

Seminaaripäivien teemat

Torstai 25.3.

Taide, vuorovaikutus, osallisuus ja oppiminen - taidekasvatus useampien ulottuville osaksi hyvää elämääEnsimmäinen seminaaripäivä on suunnattu erityisesti taideorganisaatioiden ja musiikkiopistojen edustajille sekä yleisötyötä tekeville pedagogeille ja teemasta kiinnostuneille opiskelijoille sekä kaupunkien henkilökunnalle.

Perjantai 26.3.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia: laaja-alaisen, soveltavan musiikkipedagogiikan käyttö uusissa ympäristöissä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksiToinen seminaaripäivä on suunnattu erityisesti vanhustyön ammattilaisille, sosiaalialan työntekijöille ja opiskelijoille sekä soveltavasta taidekasvatuksesta kiinnostuneille.

Katso kaikki tiedot ja ohjelma tapahtuman nettisivuilta www.kulttuurisilta.metropolia.kotisivukone.com

Seminaarin jatkona lauantaina 27.3.2010 vietetään perinteistä koko perheen Kurre-päivää Ruoholahdessa.
ks. lisätietoja www.kulttuurisilta.metropolia.kotisivukone.com

Kulttuurisilta puolenvälin krouvissa

Kulttuurisiltaa on kuljettu puoleen väliin

Kulttuurisillassa on toteutunut syksystä 2008 vuoden 2009 loppuun mennessä yhteensä kymmenen osaprojektia. Hanke on tavoittanut toimintakaudella 1.8.2008 - 31.12.2009 yhteensä 6600 henkilöä.

Tulossa 2010

Kohtaamisia Sillalla

Tanssitaiteilija Hanna Brotherus ja muusikko Reijo Aittakumpu luotsaavat musiikin koulutusohjelman laulajat ja instrumentalistit hurjaan vauhtiin ensi kevään Muistojeni laulut osaprojektissamme. Kansallisoopperan Alminsalissa ensi-iltansa saava esitys tarjoaa lokauussa 2010 unohtumattoman kohtaamisen, jossa mukana ovat:kolme ikäihmiskuoroa, 5 laulajaa, opiskelijoista koottu bändi sekä Käpylän musiikkiopiston pienet viulistit. Tämä taiteellispedagoginen spektaakkeli nähdään myös Espoon Sellosalissa sekä Vantaan Martinuksessa.

Kulttuurisillan syksy 2009

Viisi osaprojektia käynnissä syyskuun ja marraskuun välillä

Kulttuurisilta voimaannuttaa kohderyhmiään todenteolla: osaprojekteja on meneillään Espoossa, Helsingissä ja Kauniaisissa ja Vantaalla.
Tapiola Sinfoniettan kanssa yhteistyössä tuottamassamme projektissa on mukana 70 opiskelijaamme ja yhteensä 35 alakoulun luokkaa, jotka saavat toiminnallisen konserttiesittelyn viikolla 40.
Ystäväni tuttavani osaprojekti saattaa yhteen Vantaalaisen vanhainkodin ja seitsemän päiväkotiryhmää Myyrmäessä.
Lupa Unelmiin osaprojektin näyttelyn avajaiset on 7.10.09 Kauniaisissa klo 11 - 12 Villa Bredan palvelukeskuksessa.
Aamupäivä orkesterin seurassa alkaa ja musiikin koulutusohjleman oma orkesteri saa vieraakseen Ruoholahden lapsia alakoulusta ja päiväkodista.
Maija Poppasen aakkoset on meneillään Helsingin Kaupunginteatterissa. Alakoululaisten ja ikäihmisten sekä musiikin koulutusohjelman ja esittäväntaiteen koulutusohjelman opiskelijoiden työskentely huipentuu 4.11.09 olevaan esitykseen Helsingin Kaupunginteatterin Studio Elsaan.

Ensimmäinen hankkeen lukuvuosi pulkassa

Kulttuurisilta-hanke 2008 - 2009

Kulttuurisilta-hankeen ensimmäinen lukuvuosi on saatu päätökseen. Hankkeessa toteutui lukuvuoden aikana kuusi osaprojektia. Hanke tavoitti 2865 henkilöä. Hanketta esiteltiin viidessä tilaisuudessa/seminaarissa ja esittelytilaisuuksissa hanke tavoitti n. 450 kuulijaa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana hankkeessa suoritettiin 250 opintopistettä.

Projektipäällikkö kiittää wikiä ja tämän loistavan työkalun äärellä seilaavia hankematkalaisia! On ilo matkustaa kanssanne.

Onnistunut seminaaripäivä

Kulttuuri siltana muistoihin pe 17.4. klo 9 - 13

Hankkeellamme oli ensimmäinen seminaaripäivä perjantaina 17.4. Esittelimme kaksi ikäihmisille suunnattua osaprojektia, joissa yhteistyökumppaneina olivat Helsingin Kaupunginteatteri ja Vantaan musiikkiopisto. Yleisönä oli opiskelijoita, kouluttajia, palvelutalojen henkilökuntaa ja taideorganisaatioiden edustajia sekä musiikin koulutusohjelmassa työskenteleviä. Ohjelmassa oli hankkeen esittelyä, dvd Muistoja Helsingistä-osaprojektista, teatteri-ilmaisun ohjaaja Merja Pennasen pitämä osallistava työmenetelmäesittely, varhaisiän musiikkikasvatusta opiskelevien Anna Hukarin ja Päivi Viitalan opinnäytetyön esittely sekä huipennuksena VTT Assi Liikasen luento "Kulttuurista hyvinvointia".

Kaksi yleisön kommenttia:

  • "Tämä oli paras koulutus kymmeneen vuoteen", totesi palvelutalossa työskentelevä viriketoiminnan ohjaaja.
  • "Tilaisuuden tunnelma oli lämpimin, mitä luennoilla on ollut", hehkutti AKO- opiskelija.
Sormet sormien lomahan Vantaalla

Vantaan musiikkiopisto kehittää soiton alkeisryhmäopetusta

Vantaan Pähkinärinteessä on käynnissä hankkeemme neljäs osaprojekti, jossa Vantaan musiikkiopisto kehittää nokkahuilunsoiton ryhmäopetusta. Mukana Metropoliasta on musiikipedagogiopiskelijoita sekä vanhustyön opiskelijoita. Opetusta saamassa on Pähkinärinteen alakoulun 2. luokka sekä Kaivokselan eläkeläisjärjestön kaksi virkeää senioria. Projekti päättyy vapun aattona, jolloin Pähkinärinteen palvelutalo saa osallistavan konsertin kevätpäivän iloksi.

Operatiivinen tiimi Lontoossa

Hankkeen johtaja ja projektipäällikkö osallistuivat Lontoossa Guildhall School of Music and Drama sekä AEC:n järjestämään kansainväliseen Building Connections seminaariin 28.2.- 3.3.09. Operatiivinen tiimi palasi kotiin mukanaan kasapäin kirjallisuutta ja uusi kehittämisideoita. Lontoon reissun ehdoton anti oli se, että "community music" on kaikkien huulilla taideintegraatiolla höystettynä. Yhteiskunnallisten muutosten tuomat haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuuden muusikoille ja musiikkipedagogeille ovat inspiroivat!

Juhlatuulella

Musiikkipedagogiopiskelijat Juhlatuulella!

Kulttuurisilta-hanke tekee yhteistyötä Helsingin Kaupunginmuseon kanssa. Sederholmin talossa, Aleksanterinkatu 16 - 18, on Yhtä juhlaa näyttely, jonka viikoilla 5 ja 9 keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9 ja 10 musiikkipedagogiopiskelijat herättävät henkiin soitollaan, laulullaan ja tanssillaan. Opiskelijat tarjoilevat lapsiryhmille soivan taidenäyttelyn, johon lapset pääsevät myös itse osallistumaan.

Kultturisilta-hankkeen osaprojekti "Muistoja Helsingistä" käynnistyi 22.1. Osaprojektissa musiikin- ja vanhustyönkoulutusohjelman opiskelijat yhdessä keräävät ikäihmisten muistoja ja suunnittelevat palvelutalossa toteutettavan osallistavan taidetapahtuman. Koulutuskokonaisuus sisältää taidetyöskentelyä ja kokemuksellista oppimista eri taiteen alueilta sekä perusteita ikäihmisten kohtaamisesta.

Wiki-työtila käyttöön

Kulttuurisilta-hanke siirtyi uuteen aikaan! Kevään 2009 aikana hankkeen hallinto siirtyy kokonaisuudessaan Wikiin. Wikistä voit seurata hankkeemme etenemistä. Sinulla on myös mahdollista osallistua keskusteluun sekä hankkeen kehittämiseen laittamalla ehdotuksia ideapankkiin.