Page tree
  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File Harj. 2 tuntiohje.pdf 66 kB Anne Talvenheimo-Pesu 1.2.2019 16:59
 • No labels
 
PDF File Harjoittelun 2 ohjaus.pdf 16 kB Anne Talvenheimo-Pesu 11.10.2018 16:21
 • No labels
 
PDF File OHJAUS HARJOITTELU 2 AIKANA.pdf 23 kB Anne Talvenheimo-Pesu 25.9.2018 13:24
 • No labels
 
PNG File image2018-9-25 13:3:7.png 216 kB Anne Talvenheimo-Pesu 25.9.2018 13:03
 • No labels
   
PNG File image2018-9-25 13:0:48.png 216 kB Anne Talvenheimo-Pesu 25.9.2018 13:00
 • No labels
   
PNG File image2018-9-25 12:59:59.png 216 kB Anne Talvenheimo-Pesu 25.9.2018 12:59
 • No labels
   
PNG File image2018-9-25 12:59:24.png 216 kB Anne Talvenheimo-Pesu 25.9.2018 12:59
 • No labels
   
PDF File Harjoittelu 2 Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit.pdf 17 kB Anne Talvenheimo-Pesu 25.9.2018 12:34
 • No labels
 
PDF File HARJ. 2. OPPIMISTEHTÄVÄ, k. 18.pdf 21 kB Anne Talvenheimo-Pesu 18.12.2017 14:08
 • No labels
 
Microsoft Word 97 Document Harj. 2. Arviointi- ja tavoitelomake.doc 109 kB Anne Talvenheimo-Pesu 18.12.2017 14:08
 • No labels
 
PDF File OPISKELIJAN muistilista, harjoittelussa työskentelyn aikataulu.pdf 5 kB Anne Talvenheimo-Pesu 15.12.2017 11:49
 • No labels
 
PDF File Ohjausta ja tukea harjoittelun aikana.pdf 6 kB Anne Talvenheimo-Pesu 15.12.2017 11:28
 • No labels
 
PDF File Ohje tavoite- ja arviointilomakkeen täyttöön.pdf 14 kB Anne Talvenheimo-Pesu 15.12.2017 11:25
 • No labels
 
Microsoft Word Document HARJ. 2. Harjoittelun tavoite- ja arviointilomake.docx 58 kB Anne Talvenheimo-Pesu 13.12.2017 15:44
 • No labels
 
Microsoft Word Document K. 18. Harjoittelun tavoite- ja arviointilomake, harj. 2.docx 59 kB Anne Talvenheimo-Pesu 12.12.2017 14:42
 • No labels
 
Microsoft Word Document 2. Opiskelijan harjoittelun tavoite- ja arviointilomake toimintaterapia.docx 53 kB Anne Talvenheimo-Pesu 7.10.2017 08:58
 • No labels
 
PDF File HARJ. 2. OPPIMISTEHTÄVÄ, s. 17.pdf 10 kB Anne Talvenheimo-Pesu 5.10.2017 07:28
 • No labels
 
Microsoft Word Document Opiskelijan harjoittelun tavoite- ja arviointilomake toimintaterapia.docx 53 kB Anne Talvenheimo-Pesu 5.10.2017 07:27
 • No labels
 
Microsoft Word Document Opiskelijan kooste harjoittelujaksoista 2017-18.docx 41 kB Anne Talvenheimo-Pesu 4.10.2017 08:36
 • No labels
 
Microsoft Word Document Opiskelijan harjoittelun tavoite- ja arviointilomake.docx 23 kB Anne Talvenheimo-Pesu 2.10.2017 17:00
 • No labels
 
Download All
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. Next