Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Harjoittelujaksot:

Fysioterapian opiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana

Harjoittelujaksoja koskevat asiakirjat:

Fysioterapiaselosteen ohje 

Ohje_HUSiin harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista.pdf

Laskutusohje:

Seurantalomake (ks. lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä fysioterapian harjoitteluasioita koordinoivaan assistentti Auli Räsäseen (etunimi.sukunimi@metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

((yleinen) Seurantalomake (laskun liitteeksi)

(HUS) Seurantalomake  (laskun liitteeksi)

 

 

 


Kevään 2014 harjoittelupaikkatilaukset:

Hyvät yhteistyökumppanit!

Kevään 2014 harjoittelupaikkojen haku on myös käynnissä. Alla linkki lomakkeeseemme, jonka kautta toivomme teidän ilmoittavan tarjoamanne harjoittelupaikan/harjoittelupaikat pyydettyine tietoineen. Lomakkeesta löydät myös tarkemmat selvennykset harjoittelujaksojen aikatauluista sekä jaksojen sisällöistä. Painaessanne Tallenna-näppäintä tiedot siirtyvät meille.

Katso ajankohdat ja tarjoa harjoittelupaikka kevätlukukaudelle 2014!

  • No labels
You must log in to comment.