Child pages
 • Vyyhti-viikkopalaverit kevät 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Kevään 2014 viikkopalaverit Metropolian timillä

Keskiviikko 2.4.2014

Aika: 2.4.2014 klo 12:15-12:50
Paikka: Vyyhti HQ, Hämeentie 153.
Paikalla: Susanna, Sanna, Veli-Pekka & Jussi

Muistio

 

 • Arkistoinnin tilannetta
  • Wiki on printattu
  • Scrum-seinälle lisätty taskeja, joista jokainen poimii itselleen nakkeja.
   • Käytiin läpi tehtävälistaa ja jaettiin vastuita.
  • Epäselviä juttua
   • Mestarit ja Lyhtyviikko
 • Vielä tekeillä olevia juttuja
  • R. Snellmanilta tulossa vielä artikkeli "Innostumisen mestarit".
 • Eli hankkeen alasajo ja arkistointi sekä jälkien siivoaminen ovat nyt keskeisessä osassa.

 

Kokous päättyi klo 12:50


Tiistai 25.2.2014

Aika: 25.2.2014 klo 11:30-12:15
Paikka: Vyyhti HQ, Hämeentie 153.
Paikalla: Susanna, Sanna, Leena & Jussi

Muistio

 

 • Kuulumiset ja tiedotukset
  • Susanna ensi viikosta lähtien pois 1-2 viikkoa, kriittiset hommat järjestyvät alta pois tällä viikolla.
  • Paikan päällä tarkastus 12.3. klo 13 alkaen Bulevardilla.
 • Rekryistä
  • Jalkauttaja: Työstää 70% ajastaan Vyyhti-fasilitointimenetelmän, 30% jalkautuu eri puolille Metropoliaan esimerkiksi kokouksiin fasilitoimaan jonkin kokonaisuuden ja samalla jättäisi fasilitointimenetelmän käyttöön. 100-120h kokonaisuus?
   • Sopivia henkilöitä?
 • Vyyhti-päättäjäiset
  • 16.4.2014 keskiviikkona?
 • Muuta
  • 14.3.2014 klo 10:30 alkaen Susanna menee Metropolian kampus-juttuun Bulevardille esittelemään Sähköisiä Jumppakerhoja. Jussi ei pääse paikalle Reititin-hommien vuoksi.
  • Vielä keskusteltiin mahdollisista Lump Sump -hankemuksista.

Palaveri päättyi klo 12:15


Maanantai 5.1.2014

Aika: 5.1.2014 klo 10:15-11:15
Paikka: Vyyhti HQ, Hämeentie 153.
Paikalla: Leena, Susanna, Sanna & Jussi

Muistio


 • Kuulumiset ja tiedotukset
  • Leena käynyt Helkassa ja Hubissa. Mukavat kokemukset, Leena on antanut ihmisten kertoa ajatuksiaan aika vapaasti, minkä perusteella tekee omat esityksensä, jotka lähettää kommentoitaviksi. Nyt pähkäilyn alla, mitä osatoteuttajien toiminnasta otetaan vaikuttavuustutkimuksen piiriin ja miten niitä avataan.
   • Leenan huomio: puhutaan jatkossa vaikuttavuustutkumuksesta (ei siirtovaikutustutkimus)
  • Jussi esitteli ideoita webbisivuston muokkaamista hankkeen arkistoksi ja monikanavajulkaisuksi. Näillä näkymin vedetään WordPressin nykyisellä oletusteemalla (Twenty Fourteen), joka muokataan eläväiseksi akistoksi, tehdään osuvia nostoja jne.
 • Tuleva ohjausryhmän kokous & tavoitteiden täyttyminen
  • Pitää eritellä, miten hankkeen toimenpiteet ovat kiinni tavoitteissa.
   • Eli jokaisen pitäisi nyt tuottaa omaan alueeseensa liittyen seuraavanlaista listausta:
    • Toimenpide, jota olen ollut tekemässä
    • Mistä tavoitteesta se on johdettu, miten tavoite on toteutunut.
 • Muita asioita
  • Leena: mikä on Valon resurssi vaikuttavuustutkimuksen visualisointiin? - Susanna: pitäisi olla tunteja käytössä.
  • Leena: Helkassa lähettämättä siirtovaikutuskyselyn, Päivi saa lähettää.
  • Leena: Voiko Satu Onnelan raporttia saada painettua (Helkan kysely). Susanna: ei mahdu valitettavasti budjettiin.
  • Leena: Voiko Helka saada jotenkin Vyyhtipeliä käyttöön? Susanna & Sanna: Kyllä, toinen matto annetaan Helkalle.
  • Leena: Miten selvitetään hankkeen vaikuttavuutta Metropoliassa? Voisi ottaa aluksi yhteyttä esim. Anna-Maria Vilkunaan.
  • Katsottiin tulevia menoja, sovittiin palaveri tiistaille klo 10 alkaen.


Palaveri päättyi klo: 11:15


 Maanantai 27.1.2014

Aika: 27.1.2014 klo 10:30-11:30
Paikka: Vyyhti HQ, Hämeentie 153
Paikalla: Leena, Sanna, Susanna & Jussi

Muistio 

 

 • Kuulumiset ja tiedotusasiat
  • Perjainaina oli KIT-työpaja, Jussi ja Leena olivat mukana.
  • Sanna oli torstain ja perjantain fasilitointikoulutuksessa, joka oli oikein hyvä.
  • Leenalla työnohjaajakoulutuksia tiedossa
 • Muut ajankohtaiset asiat
  • Tuli kutsu osallistua Vanhankaupungin yrittäjien ja Metropolian verkostoitumistapahtumaan.
   • Voisi olla hyvä tilaisuus esitellä hankkeen tuloksia.
   • Katsottiin viime vuoden tilaisuuden sisältöä.
   • Voitaisiin vetää esim. Vyyhti-potpuri, hanke 4 näkökulmasta.
  • Tampereen reissu huomenna ja ylihuomenna.
  • Keskusteltiin hanketyöstä ja tiedonkulusta Metropoliassa.
 • Siirtovaikutustutkimuksen tilannetta
   • "Vyyhtimäisyyden" tilanne, Leena esitteli Delfoi-kyselyn ensimmäisen vaiheen tuloksia. Pohdittiin seuraavan vaiheen kysymysasettelua.
    • Kiehtovia määrittelyjä ja kuvauksia on tullut jo tuloksina.
  • Voisiko vaikuttavuus-/siirovaikutustutkimuksen tavoitteen kirjoittaa auki blogikirjoituksena? Kyllä, ehdottomasti.
  • Tehdäänkö vielä kysely koulutuksiin osallistuneille, tai millä kysymyksillä tehdään ja kuinka käytännössä hoidetaan homma?

 


Keskiviikko 22.1.2014

Aika: 22.1.2014 klo 12-14:22
Paikka: Vyyhti HQ, Hämeentie 153.
Paikalla: Leena, Sanna, Susanna & Jussi (& osan ajasta Leena B.)

Muistio

 

 • Kuulumiset ja tiedotusasiat
  • Tuubista löydettyä: Näöntukimuksia ja fysioterapiaa tarjolla, kannattaa tsekata Tuubi.
  • Liiketoimintayksikkö on järjestämässä Business Breakfast -tilaisuuksia. Susanna selvittää, miten asemoituvat Vyyhti-yrittäjäaamiaisiin.
  • Juha H:lta tullut raakaslidet Tekes-pelihankkeen sisällöistä. Voisi ottaa Juhaan yhteyttä musiikin osalta. Voisiko tähän ehkä sisällyttää LumpSum-hanketta, esim. esiselvitystä musiikista ja peleistä?
   • Musiikin Musiikkipedagogi yrittäjänä -LumpSum? Voisiko jotain Vyyhdin malleja siirtää sinne?
  • Huomenna Sanna ja Susanna Bulella fasilitointikoulutuksessa.
  • Jussi menossa mukaan Metropolian kotisivu-uudistusprojektin projektiryhmän jäseneksi. Alkaa helmikuun alussa, julkaisu syksyllä.
  • Leena uinut Vyyhdin pyörteissä, paljon uutta asiaa omaksuttavaksi. Tampreen matkan järjestelyt TEM:iin nopeasti.
   • Eli Tampereen Nord Match ensi ti-ke, pidetään viikkokatsauspalaveri maanantaina klo 10 alkaen.
  • Sanna: Kuullun kaiuttaminen -artikkeli alkaa olla valmis.
   • Julkaistaanko ääniartikkelina? Pitää tehdä tiivistelmä, jos julkaistaan.
   • Miten julkaistaan verkossa? Jussi: pitää löytyä monella tavalla, esim. kaikki artikkelit pitää löytyä keskitetysti, mutta pitää löytyä myös esim. fasilitoinnin alaisuudesta, eli aiheen mukaan. Mieluummin verkkosivuina kuin esim. pdf-tiedostoina (näin Jussin mielestä).
 • Artikkeliasiat
  • Pauliina S:ltä tulossa artikkeli. 
  • Jaakko B:ltä tulossa myös artikkeli, joka käsittelee luovan yrittämisen tilaa Helsingissä.
  • Tomas R. kirjoittaa artikkelin Creative QNA -palveluun liittyen.
 • Väliraportti
  • Väliraportti 2013 on Tuiren allekirjoitusta vaille valmis.
 • Siirtovaikutus- / vaikuttavuustutkimus(osuudessa mukana Leena B.) (Lennokkaan idoinnin sekava dokumentaatio, saa täydentää ja muokata)
  • Leena kaipaa koordinaatteja siihen, mitä kohti hän lähtee tutkimusta viemään.
   • Kohderyhmiin liittyy määrittelyristiriita, organisaatio vai 
   • Arvoketjuajattelu, "toiminnan myönteisten vaikutusten osoittaminen"
    • Toteutus: ensin vetäjä kertoo mitä tavoitteli, sitten osallistuja kertoo, mitä hän sai toteutuksista, sitten esitetään kriittisiä kohtia (esim. portfoliokoulutus, jota Leena B. veti kesällä 2012 kesäopinnoissa.)
     • Leena B: Indikaattori=kriteeri, millä osoitamme, että jokin asia on onnistunut
  • Leena B: nykyinen määrittely (Leenan tarralappurakennelma) menee liian nopeasti konkretiaan, pitää kaivaa projektisuunnitelmasta tavoitteet.
   • Onko yrittäjyysosaamista kehitetty? Onko se kehittynyt?
   • Onko syntynyt kuhinailmiö? Mitkä ovat kuhinailmiön vaikutukset?
  • Ulkoasu, Leena: Jussin vinkkaamaan tulosesimerkin innoittamanavoisi ideoida graafisia esityksiä eri asioista.
   • Leena B: Toimenpide => Tulos => Vaikutukset kohderyhmään, tekijöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan => mitä tästä eteenpäin.
   • Valon resurssi + Tuomas A. 
    • Susanna avaa linjan, Leena jatkaa.
  • Leena B: Tärkeä kysymys: kannattiko? Ei pelkästään taloudellista kannattavuutta, vaan kannattiko osallistua jne. Voisi kutsua osallistuneita koolle, tehdä jokin ryhmähaastattelu esim.
   • Paljonko käytetään ihmisten aikaa tähän? Leena: sovitaan jokaisen osallistujan kanssa erikseen, paljonko aikaa käytetään.
  • Leena: voisiko Vyyhtipeliä käyttää menetelmänä?
   • Itsearviointipäivänä pelattiin peliä, keskeisimmät kohdat otettiin talteen, eli mitä kullekin jäi päällimäisenä mieleen.
   • Eli ei ehkä projektiryhmällä, mutta jollain muulla porukalla voisi pelata.
   • Leena B: monissa hankkeissa tuloksiin ei palata. Olisi tärkeää tuoda tuloksia sykleissä uudelleen esiin, antaa hankkeen aikana innoissaan olleille "shotteja", että muistatteko näitä
  • Leena: miten hanke on vaikuttanut tekijöiden osaamiseen?
   • Susanna: tärkeä olisi pohtia hankehenkilöstön jatkuvuutta, ettei hankkeessa saavutettu osaamien katoaisi hankkeen päättymisen myötä.
   • Leena B: yleensä ykkösenä arvioidaan kohderyhmävaikutuksia, mutta on tapana arvioida myös vaikutuksia työntekijöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaankin. Jokaisen hankkeen pitäisi kehittää organisaatiota!
  • Leena B: Tärkeä kysymys: Mitä nyt? - eli mitä hankkeen jälkeen tapahtuu?
  • Leena ja Leena B. miettivät oman työnjakonsa.
  • Susanna: Voidaan käyttää myös jalkauttajan työpanosta jonkin verran. Esim. TIO-taustainen henkilö kokeilemaan, voisiko Vyyhtipelistä rakentaa fasilitointimenetelmän Metropolialle. Tämä voi olla aika villikin kokeilu.
   • Leena B: tsekatkaa Nikkilän pelijuttu.
  • Leena B: Miksi ja mitä arvioidaan? Kenelle vaikutuksia syntyy ja miten ne saadaan näkyviin? Jne, jne.
  • Verkkosivujen merkitys projektin eri vaiheissa. Hankkeen loputtua kaiki tulokset sinne helpottavasti löydettävään muotoon.
  • Itseoppivan projektin malli.

 


Keskiviikko 15.1.2014

Aika: 15.1.2014 klo 10-12:05
Paikka: Vyyhti HQ - Hämeentie 153, Helsinki.
Paikalla: Susanna, Leena, Sanna & Jussi

Muistio

 

 • Kuulumiset
  • Esittäydittiin ja kerrottiin vähän omista taustoista.
  • Leena oli saanut jo viestiä Helkasta siirtovaikutustutkimukseen liittyen. Tapaamiset tiedossa. Jännittävää olla uuden työn parissa, hyvät fiilikset. 
  • Sanna: Paljon hommia luvassa, artikkelien kanssa isot haasteet, pitää kehittää omaa työprosessia, että saa keskityttyä yhteen artikkeliin kerrallaan.
 • Kevään suunnitelmia, mitä kukin on tekemässä?
  • Jussi: Vyyhti-web, tulokset esille + puuttuvat sisällöt (portfoliomateriaalit ja yhteisömanageroinnit). Kirjoitushommat, verkkofasilitointitekstin toimitustyö, Jumppakerhojen fasilitoinnista teksti. Siirtovaikutusselvityksen tukeminen (esim. jo olemassa olevat kyselymateriaalit, osallistujien ja vetäjien yhteystiedot & muut tiedot toteutuksista). Juurruttaminen, web-sivujen ja muiden verkkopalveluijen (Vimeo, SoundCloud) sisältöjen tasainen markkinointi ja esiin nostaminen verkossa (FB ja Twitter + muut)
  • Sanna: Runsaasti Vyyhtipeliin liittyviä raportointitekstejä tekeillä. Luultavasti peliasioita Berliinin ja Tukholman kontaktien suuntaan.
   • Idea: fasilitointi oppilaitosympäristössä, artikkelikokoelma: Vyyhtipelin fasilitoinnista + työpajafasilitointi Jumppisten näkökulmasta. Eli kokemuksia fasilitoinnista.
  • Susanna: Narut käsissä, että kaikki hankkeen päättämiseen liittyvät toimenpiteet tulevat tehtyä. Kirjoitustöitä on paljon, pitää pyrkiä rauhoittamaan toimisto kirjoitustöille aina tarvittaessa.
  • Leena: Siirtovaikutustukimus
 • Kirjoituspäivät
  • Ma, ti & ke ovat kiinteät toimistopäivät, jolloin tehdään tiimityötä, keskustellaan ja kokoustetaan. To & pe kirjoituspäivät, jotka rauhoitetaan kirjoittamiselle.
 • Tekes-pelirahoitushaku (Skene-aiehaku) 
  • Peleistä liiketoimintaa. Pitää selvittää Metropolian sisällä mahdollisia verkostoja ym., pelit, äänisuunnittelu, musiikki? Ulkopuoliset kumpanit? Uusia markkinointi- ja liiketoimintamalleja? Pelimenetelmien vieminen muille aloille?
  • Pohdisekellaan ja kehitellään.
 • Tampereen Nord Match -seminaari
  • TEM-auki, Susanna, Sanna ja Leena lähtevät.
 • Siirtovaikutus- /vaikuttavuustutkimus
  • Leena B. toimii asian jalostajana ja vie vaikuttavuusasioita eteenpäin oman hankearviointityökalun kehitysprosessin kautta.
 • Muut asiat
  • Sanna: pitäisi olla dealineja artikkeleille ja sisällöille, milloin niitä julkaistaan verkkosivuilla? 1.4. on viimeinen deadline kaikelle tuotettavalle artikkelimateriaalille. Huhtikuu käytetään levittämiseen.

 

You must log in to comment.