Child pages
  • Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 109 Next »

Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen - hanke (ESR ASVA 2013-2014) tutkii ja kuvaa  Asiakasvastaava-toimintamallin ja Terveyshyötymallin käyttöönottoa asiakkaan, omaisten ja organisaation näkökulmasta.

Ajankohtaista

Hankkeen wiki-sivut ovat auenneet!  Näillä sivuilla voit seurata lukea hankkeen toiminnasta, seurata sen edistymistä ja  lukea aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Sivut täydentyvät jatkuvasti. Tervetuloa  kommentoimaan ja keskustelemaan "Kommentoi" - välilehdellä. Voit myös tehdä ehdotuksia sivujen sisältöön.

Metropolia ammattikorkeakoulun asiakasvastaava-täydennyskoulutus ensimmäisenä Suomessa. Koulutus alkoi 19.9.2013 innostuneissa tunnelmissa.   (Lue lisää "Asiakasvastaava-täydennyskoulutus" -välilehdeltä.)

Linkki moodle-työtilaan (Asiakasvastaava-täydennyskoulutuksen opiskelijoille)

Mikä on Asiakasvastaava?

Tavoitteena kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen hoito

Asiakasvastaava-toiminta tarjoaa mahdollisuuden monisairaiden ja/tai paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoidon varmistamiseksi ja työnjaon kehittämiseksi.

Pitkäaikais- ja monisairaiden asiakkaiden, ns. avainasiakkaiden, hoito on usein pirstaloitunutta. Asiakasvastaava työskentelee terveyskeskuksessa näiden paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden vastuuhenkilönä.

Asiakasvastaava-toiminta tavoittelee kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hoitoa sairauskeskeisen ja hajautetun hoidon sijaan (STM 2010).

Asiakasvastaava tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja koordinoi asiakkaan hoitoa lääkärin ja moniammatillisen verkoston kanssa hoitosuunnitelman mukaisesti.

Asiakasvastaava-toiminnan avulla on mahdollista     vähentää päivystyspalveluiden käyttöä,  lyhentää sairaalajaksoja,  vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä  sekä  tuottaa terveyshyötyä väestölle.

Lisäksi toiminnan avulla voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Hyvä asiakasvastaava-toimintamalli tukee  henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden sekä työhyvinvoinnin varmistamista

 

 

 

 

 

Asiakasvastaava terveyshyötymallin toteuttajana

Perusterveydenhuollon kehittämistä ohjaavassa ja tukevassa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelmassa keskeisin toimenpide on pitkäaikaisten sairauksien ehkäisy- ja hoitomallin - Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) kansallinen käyttöönotto.

Terveyshyötymalli on pitkäaikaissairaiden hoidon  viitekehys, joka muodostuu kuudesta eri osa-alueesta: omahoidon tuki, palveluvalikoima, päätöksenteon tuki, tietojärjestelmien tehokas käyttö, palvelutuottajan sitoutuminen sekä ympäröivien yhteisöjen tuki. Tämän kokonaisuuden kautta tavoitellaan pitkäaikaissairaiden ehkäisyä sekä niiden hoidon parempaa laatua ja tuloksia.

Asiakavastaava toimii Terveyshyötymallin mukaisesti asiakkaiden hoidon toteuttajana ja vastuuhenkilönä.

 Lue lisää Terveyshyötymallista "Aineistot ja linkit" -välilehden kautta.

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssi

Teokseen liittyvät taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat ASVA-projektin rahoittajalle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Teoksen tekijä on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Teosta saa käyttää Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssin ehtojen mukaisesti.

  • No labels
You must log in to comment.