Child pages
  • Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 93 Next »

Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen -hanke (ESR ASVA) kuvaa ja levittää tietoa Asiakasvastaava-toimintamallin ja Terveyshyötymallin käyttönotosta asiakkaan, omaisten ja organisaation näkökulmasta

Ajankohtaista

Hankkeen wiki-sivut ovat auenneet!  Näillä sivuilla voit seurata lukea hankkeen toiminnasta, seurata sen edistymistä ja  lukea aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Sivut täydentyvät jatkuvasti. Tervetuloa  kommentoimaan ja keskustelemaan asiakasvastaava-toiminnasta. Voit myös tehdä ehdotuksia sivujen sisältöön.

Metropolia ammattikorkeakoulun asiakasvastaava-täydennyskoulutus on alkanut. Koulutus alkoi 19.9.2013 innostuneissa tunnelmissa.   (Lue lisää "Asiakasvastaava-täydennyskoulutus" -välilehdeltä.)

Linkki moodle-työtilaan (Asiakasvastaava-täydennyskoulutuksen opiskelijoille)

Mikä on Asiakasvastaava?

Tavoitteena kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen hoito

Pitkäaikais- ja monisairaiden hoito on usein pirstaloitunutta. Asiakasvastaava työskentelee terveyskeskuksessa näiden paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden vastuuhenkilönä.

Asiakasvastaava tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja koordinoi asiakkaan hoitoa lääkärin ja moniammatillisen verkoston kanssa hoitosuunnitelman mukaisesti.

Asiakasvastaava toimii Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) viitekehyksessä, joka muodostuu kuudesta eri osa-alueesta: omahoidon tuki, palveluvalikoima, päätöksenteon tuki, tietojärjestelmien tehokas käyttö, palvelutuottajan sitoutuminen sekä ympäröivien yhteisöjen tuki.

Siten asiakasvastaava-toiminta tavoittelee kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hoitoa sairauskeskeisen ja hajautetun hoidon sijaan (STM 2010). Tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Hyvä asiakasvastaava-toimintamalli tukee myös henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden sekä työhyvinvoinnin varmistamista

Hankkeen tavoitteena on yhteistoiminnallisesti tutkia ja kehittää asiakasvastaava-toimintamallia, asiakkalle terveyshyötyä edistäviä hyviä käytänteitä ja jakaa niitä. Lue lisää välilehdeltä "Hankkeen tavoitteet".

Lue lisää Terveyshyötymallista "Aineistot ja linkit" -välilehden kautta.

 

Toteuttajat

Hankkeen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala vuosina 2013-2014. Hankkeen kumppaneita ovat

Suomen Sairaanhoitajaliitto

Suomen omaishoidon verkosto

Suomen Potilasliitto ry

sekä Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kotka, Nurmijärvi, Vantaa ja perusturvakuntayhtymä Karviainen, jotka kehittävät asiakasvastaava-toimintaa omissa organisaatioissaan.

 

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoin.

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssi

Teokseen liittyvät taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat ASVA-projektin rahoittajalle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Teoksen tekijä on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Teosta saa käyttää Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssin ehtojen mukaisesti.

  • No labels
You must log in to comment.