Child pages
  • Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 78 Next »

Hankkeen tavoitteena on kehittää Asiakasvastaava-toimintamallia perusterveydenhuollossa.

Ajankohtaista

Asiakasvastaava-koulutus alkoi 19.9.2013 innostuneissa tunnelmissa.   (Lue lisää "Asiakasvastaava-täydennyskoulutus" -välilehdeltä.)

Linkki moodle-työtilaan (Asiakasvastaava-täydennyskoulutuksen opiskelijoille)

Mikä on Asiakasvastaava?

Asiakasvastaava on paljon terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden vastuuhenkilö, joka vastaa hoidon toteutuksesta, seurannasta ja koordinoinnista.

Asiakasvastaava toimii Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) viitekehyksessä, joka muodostuu kuudesta eri osa-alueesta: omahoidon tuki, palveluvalikoima, päätöksenteon tuki, tietojärjestelmien tehokas käyttö, palvelutuottajan sitoutuminen sekä ympäröivien yhteisöjen tuki.

Lue lisää Terveyshyötymallista "Aineistot ja linkit" -välilehden kautta.

Asiakasvastaava-toiminta tavoittelee kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hoitoa sairauskeskeisen ja hajautetun hoidon sijaan (STM 2010). Tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Hyvä asiakasvastaava-toimintamalli tukee myös henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden sekä työhyvinvoinnin varmistamista

Hankkeen tavoitteena on yhteistoiminnallisesti tutkia ja kehittää asiakasvastaava-toimintamallia, asiakkalle terveyshyötyä edistäviä hyviä käytänteitä ja jakaa niitä. Lue lisää välilehdeltä "Hankkeen tavoitteet".

 

Toteuttajat

Hankkeen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala vuosina 2013-2014. Hankkeen kumppaneita ovat

Suomen Sairaanhoitajaliitto

Suomen omaishoidon verkosto

Suomen Potilasliitto ry

sekä Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kotka, Nurmijärvi, Vantaa ja perusturvakuntayhtymä Karviainena, jotka kehittävät asiakasvastaava-toimintaa omissa organisaatioissaan.

 

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoin.

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssi

Teokseen liittyvät taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat ASVA-projektin rahoittajalle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Teoksen tekijä on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Teosta saa käyttää Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssin ehtojen mukaisesti.

  • No labels
You must log in to comment.