Sosiaali- ja terveysalan opintoihin kuuluu työelämässä tapahtuva ohjattu harjoittelu. Se perustuu opiskelijan, opettajan sekä työelämän yhteistyöhön ja toteutetaan kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Ohjatut harjoittelujaksot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan eri organisaatioissa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla pääsääntöisesti lukukausien aikana, ei kesäisin.

Osa harjoitteluista voidaan suorittaa myös ulkomailla. Harjoittelun kokonaislaajuus vaihtelee 45-120 opintopisteeseen. Harjoittelu toteutetaan useassa jaksossa opintojen aikana. 

Harjoittelu antaa työelämän perusvalmiuksia. Lisäksi harjoittelussa opitaan tunnistamaan ja analysoimaan alan kehittämistarpeita.

Opiskelijan sivu  tutustu opiskelijan ohjeisiin tästä
 
Apuvälineteknikko (AMK)   tutustu harjoittelujaksoihin tästä 
Fysioterapeutti (AMK)   tutustu harjoittelujaksoihin tästä
Geronomi (AMK)   tutustu harjoittelujaksoihin tästä
Jalkaterapeutti (AMK)   tutustu harjoittelujaksoihin tästä
Optometristi (AMK)    tutustu harjoittelujaksoihin tästä  
Osteopaatti (AMK)    tutustu harjoittelujaksoihin tästä    
Sosionomi (AMK)    tutustu harjoitteluihin tästä 
Toimintaterapeutti (AMK)   tutustu harjoittelujaksoihin tästä
  • No labels
You must log in to comment.