Child pages
  • 2014 - Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 12op
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KDV13S1VDV

Opintojakson aloituskerta pidetään viikolla 2 tiistaina 07.01.2013 klo 09.00.

Kuvia vuoden 2012 yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelun oj:lta

Opintojakson opettajat: Mari Silver, Markus Norrena ja Raisa Omaheimo

Palvelujen dokumentaatiot

Tähän linkit

Tehtävät

Tehtävän nimi

Palautuspäivä / Läpikäynti

  
  

Luettavaksi

Teos

Muuta

Käyttettävyystutkimuksen menetelmät (Tampereen yliopisto, Tietojen käsittelyn laitos)

http://www.cs.uta.fi/usabsem/osallistujat.html

Designing mobile interfaces (O'Reilly)

 

Mobile Usability (Nielsen)

Löytyy Metropolian kirjaston verkkosivujen kautta, tietokannat a-ö > Safari books online etäyhteys

ACM:n tietokanta ja julkaisut (interactions)

Löytyy Metropolian kirjaston verkkosivujen kautta, tietokannat a-ö > ACM Etäyhteys

ISO 9241-210 Standardi

Löytyy Metropolian kirjaston verkkosivujen kautta, SFS-online > standardi

Interactions -lehden Design Thinking numero.http://mags.acm.org/interactions/20100304/?folio=5&CFID=166672744&CFTOKEN=14790506#pg1
Ulla Heinonen: Sähköinen yhteisöllisyyshttp://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/39380/diss2008heinonen.pdf?sequenc
10.01.2013 tuntien materiaali (yleistä käyttäjätutkimuksesta) 
Korttilajittelun ohje 
Design Thinking BootcampBootcamp
KvaliMOTV kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristöhttp://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_4.html
Havainnointihttp://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/vpkk-oppimateriaali/5-arvioinnin-menetelmia/5-4-tietoa-kayttajilta/5-4-1-havainnointi
Usabilitynet: User observation

http://www.usabilitynet.org/tools/userobservation.htm

  

Markuksen PHP, Unix ja MySQL -materiaali

Kalvot

kommentteja

PHP-0_yleista_kurssista.pdfOhjelmointi-osuudesta, tiistain kalvoissa oli yleisesti kurssista!
PHP-1_alkeet.pdfPHP:n alkeita ja hieman Unixia. Muista tehdä kotitehtävät!
PHP-2_Unix.pdfUnix-teoriaa ja -tehtävät
Seuraavat kalvotlöytyvät Boxista, yhteisestä kansiostamme Divi (linkki)
  • No labels
You must log in to comment.