Child pages
 • Espoo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Osaprojekti 1 - Lumikuningatar syksy 2008

Yhteistyö Tapiola Sinfoniettan kanssa

Lumikuningatar-konsertteihin liittyvät työpajat tokaluokkalaisille Espoossa viikoilla 40 ja 41

 • Yhteistyö Espoon Kulttuuri-ja liikuntapolun, Tapiola Sinfoniettan ja Metropolian kulttuurialan välillä tuottaa espoolaiskouluihin työpajoja, jotka liittyvät Jukka Linkolan sävellykseen: Lumikuningatar.
 • Metropolian musiikin koulutusohjelman opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat työpajoja, joihin he saavat tukea ja ohjausta niin Metropolian opettajilta kuin Tapiola Sinfoniettan muusikoilta.
 • Työpajojen tavoitteena on tuoda musiikillista keksintää, ilmaisua, soittamista ja yhteistoiminnallista musisointia kaikkien ulottuville soittotaidosta huolimatta. Toiminta tukee itse-ilmaisua, luovuutta sekä avaa tietä konserttikokemukselle ja kyseessä olevalle teokselle.

Opiskelijoille suunnatun koulutuksen tavoitteena on:

 • Antaa pedagogisia välineitä ja harjoittelumahdollisuuksia ryhmäopetukseen
 • Kehittää ajatuksia ja taitoja orkesterin yleisötyöstä
 • Kehittää ryhmätyövalmiuksia
 • Toimia keinona kehittää ammatillisia moniosaajia
 • Rakentaa omaa ammatti-identiteettiä opettajana yhä laaja-alaisemmaksi ja yhteiskunnan koulutustarpeita vastaavaksi
 • Perusteita musiikin alkuopetuksen opetuksesta ryhmässä

Espoolaisille opettajille suunnattu pedagoginen iltapäivä ke 1.10.2008 klo 14 -17

Opettajien pedagoginen iltapäivä toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian ja Espoon kulttuuri- ja liikuntapolkuhanke Kulps!:in kanssa.

Pedagogisen iltapäivän tavoitteena on antaa ideoita opettajille siitä, kuinka he voivat toiminnallisesti käsitellä raikkaalla tavalla klassista musiikkia ja konsertin musiikillisia teemoja taiteidenvälisin työtavoin. Samalla opettajat saavat eväitä siihen, kuinka taideteos voi toimia opettamisen lähtökohtana eheyttäviä aihekokonaisuuksia suunniteltaessa.

No files shared here yet.

Kouluttajana pedagogisessa iltapäivässä on ammattikorkeakoulu Metropolian musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén.

 • No labels
You must log in to comment.