Viestintäsuunnitelma

Rahoittajan viestintä ja graafinen ohjeistus löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi
Tästä osoitteesta löytyvät mm. logot ja graafiset elementit. Tiedotusohje pdf-muodossa tämän sivun alla.

Viestintäsuunnitelma löytyy liitetiedostona ja siihen on koottu seuraavat asiat:

Tiedotuskäytännöt

 • kuka kertoo toiminnasta, missä ja milloin

Tiedotussuunnitelma - alustava viestintäsuunnitelma laadittu, muokataan jatkuvasti

 • ennakkotiedotus (Metropolian sisäinen tiedotus, osatoteuttajat)
 • tapahtumatiedotus (koulutukset, kyselytutkimus, verkostoitumistapaamiset...)
 • jälkitiedotus (tutkimustulosten julkaisu, tuotosten valtavirtaistaminen ja juurrutus)

Tiedotusalustat

 • pääkanava: wiki.metropolia.fi
 • ulkoiseen tiedottamiseen: kulttuurisilta.metropolia.fi (tavoitteena ohjata kiinnostuneet wiki-sivuille)
 • verkostoitumiseen: wiki.metropolia.fi, aihepiiriä käsittelevät verkkoyhteisöt / keskustelufoorumit, jalkautuminen organisaatioihin
 • tiedotusvälineet ( lehdistö, TV)
 • projektin etenemisen prosessointi ja arviointi tekijöiden henkilökohtaisesta näkökulmasta: Lauran ja Anna-Maijan omat wiki-sivut

Julkaisut ja raportoinnit

 • käsiesite
 • tutkimustulokset, opinnäytetyöt
 • muut mahdolliset tuotokset
 • audiovisuaaliset materiaalit (DVD- materiaalit)
 • väliraportoinnit rahoittajalle

Valtavirtaistaminen

 • tutkimustulosten ja projektin tuotosten julkaisu erillisen suunnitelman mukaan
  mahdolliset jatkoprojektit

Juurruttaminen

 • koulutustilaisuudet erillisen suunnitelman mukaan
 • mahdolliset jatkoprojektit
 • toimintamallin luominen koulutuksen ja kaupunkien välille
  File Modified
Microsoft Word 97 Document Kulttuurisilta-lehdistötiedoteUUSIN.doc Lehdistötiedote 08 29.1.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Logot.doc Logot 29.1.2009 by annamaii
PDF File tiedotusohje.pdf Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille 11.2.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Kulttuurisillan viestintäsuunnitelma 15.1.2010.doc Viestintäsuunnitelma 15.1.2010 15.1.2010 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Kulttuurisillan viestintäsuunnitelma 9.8.2010.doc Viestintäsuunnitelma 9.8.2010 9.8.2010 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Uutiskirje 1.2010.doc Kulttuurisillan uutiskirje n:o 1 9.8.2010 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Kulttuurisillan viestintäsuunnitelma 30.11.2010.doc Viestintäsuunnitelma 30.11.2010 30.11.2010 by annamaii
PDF File 2 Uutiskirje (2011) Kulttuurisilta.pdf Kulttuurisillan uutiskirje n:o 2 11.1.2011 by annamaii
 • No labels
You must log in to comment.