Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kultturisilta-hankkeen osaprojekti "Muistoja Helsingistä" käynnistyi 22.1. Osaprojektissa musiikin- ja vanhustyönkoulutusohjelman opiskelijat yhdessä keräävät ikäihmisten muistoja ja suunnittelevat palvelutalossa toteutettavan osallistavan taidetapahtuman. Koulutuskokonaisuus sisältää taidetyöskentelyä ja kokemuksellista oppimista eri taiteen alueilta sekä perusteita ikäihmisten kohtaamisesta.

  • No labels
You must log in to comment.