Tälle sivulle kootaa rajapinnoissa esiintyvien käsitteiden merkityksiä.

KäsiteSelite
OpintoelementtiOpintoelementti voi olla tyypiltään opetussuunnitelma/tutkinto-ohjelma, opintokokonaisuus, opintojakso tai opintojakson toteutus. Opintoelementti itsessään kertoo vain kolme asiaa: nimi, tunnus ja tyyppi. Opintoelementti on siis tavallaan yläkäsite tietomallissa, jonka avulla mm. opetussuunnitelman rakenne (joka koostuu opintoelementeistä) voi olla joustava. Hyvin samantyyppinen ratkaisu kuin KSHJ-tietomallissa: https://confluence.csc.fi/display/oppija/Koulutuksen+rakenne
Opintojakso<Opintojakso> määrittelee tyypillisesti suoritettavan kurssin sisällön. Opintojakso saattaa pohjatiedoksi edellyttää muiden opintojaksojen suorituksia (<Opintojakson edeltävyys>). 

Pienin suoritettava opintojen osa [M1]

Opintojaksoja ei voi pilkkoa eli ne ovat atomisia. Joissakin opetussuunnitelmissa tai opinto-oppaissa käytetään termiä kurssi samassa merkityksessä kuin termiä opintojakso. Käytännössä opintojaksoissa (kursseissa) on usein (esim. tentti ja harjoitukset) erikseen arvosteltavia osia [M1]

(Lähde: Korkeakoulujen tietomalli)
Opintojakson toteutus

Opetuksen perusyksikkö, joka on aikaan ja paikkaan sidottu tapahtuma [3, M2]. Opintojakson toteutukseen liittyy nimi, aika, paikka ja useimmiten myös opettaja ja osallistujat. Toteutustapa voi olla esimerkiksi luento-opetus, pienryhmäopetus, yksilöopetus, ryhmätyöskentely tai itsenäinen työskentely. Joissakin opetussuunnitelmissa tai opinto-oppaissa käytetään termiä kurssi samassa merkityksessä. (Lähde: Korkeakoulujen tietomalli)

Jäsentely ja luokatJäsentelyt ja sen luokat opetussuunnitelmassa ovat tehty, jotta opintojaksoille pystytään kuvaamaan matriisimaisesti opintojakson merkitystä kyseisessä opetussuunnitelmassa. Yksi jäsentely luokkineen voi liittyä 0_* opetussuunnitelmaan, mutta jokaisessa opetussuunnitelmassa voidaan opinnoille merkitä eri merkityksiä/luokkia. Esimerkki jäsentelyistä opetussuunnitelmassa löytyy mm. opinto-oppaassa. Jäsentelyn avulla opetussuunnitelma voidaan näyttää rakenteen lisäksi jäsentelyn mukaisena, esim. kompetenssien mukaisesti: "mitkä opinnot tuottavat mitäkin kompetenssia".
TunnusTarkoittaa tietylle opintoelementille tallennettua tunnusta, joka näytetään mm. julkaisuissa. Esim. opintojaksolle TT00AA01.
TunnisteTarkoittaa tietyn opintoelementin numeromuotoista id:tä. Esimerkki: opintojakson, joka tunnus on TT00AA01 tunniste on 1234567.
  • No labels
You must log in to comment.