Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA-hankkeen operatiivinen projektiryhmä kokoontui Hämeentiellä torstaina 8.1.2009 intensiiviseen projektipäivään.

Aiheina olivat projektin työkalujen käyttö työprosesseissa ja rahoittajatahon asettamat hallinnolliset näkökulmat. Päivän aikana käytiin läpi viestintäsuunnitelmaa ja visuaalista ilmettä. Kunkin työkorin osalta käytiin läpi wikin hyödyntämismahdollisuuksia.

Projektin aloituspalaveri on maanantaina 12.1.2009 klo 12 alkaen Hämeentie 161:n Kuvapajassa.

Asiantäyteisen päivän muistosta löytyvät yksityiskohtaisemmat tiedot päivän kulusta,

You must log in to comment.