Child pages
  • Viestintäsuunnittelija - Communications Specialist
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sisältö kuvaa tilannetta Metropolian alumnisuhdetoiminnasta ajankohtana, jolloin työskentelin alumnikoordinaattorina (2013-2015).

Alumnisuhdetoiminta

Metropolia Ammattikorkeakoulun alumnisuhdetoiminta perustuu sloganin "mielekkäitä kohtaamisia - meaningful encounters" ajatukseen.

Tavoitteena on pitää yhteyttä oppilaitoksen, opiskelijoiden ja valmistuneiden kesken mielekkäin tavoin. Metropolian alumneja ovat kaikki Metropolia Ammattikorkeakoulun ja sitä edeltävien oppilaitosten alumnit. He muodostavat laajan joukon eri alojen ammattilaisia ja ovat työelämän edustajina tärkeä sidosryhmä.

Alumnitoiminta

Metropolian, Stadian, Evtekin alumnina voi liittyä Metropolia Ammattikorkeakoulun alumnirekisteriin (e-lomake). Rekisteröityneet alumnit saavat neljä kertaa vuodessa kaikkia aloja edustavan alumniuutiskirjeen. Rekisteröitymällä voi myös valita teemoja, joista oppilaitos lähettää ajankohtaisia viestejä, kuten tapahtumakutsuja tai kutsuja toimia luennoitsijana.

Alumnisivuston http://alumni.metropolia.fi/tapahtumat löytyvät Metropolian tuottamien, alumneille avoimien tapahtumien tiedot ja ilmoittautumislinkit. Osa tapahtumista voi olla maksullisia. Ilmoita oma, avoimesti viestittävissä oleva alumnitapahtumasi koordinaattorille!

Yhteydenpidon välineenä käytetään myös sosiaalista mediaa. Alumneja palvelevat stabiilit ulkoiset verkkosivut http://alumni.metropolia.fi ja alasivulta http://alumni.metropolia.fi/tapahtumat löytyvät Metropolian tuottamien, alumneille avoimien tapahtumien tiedot ja ilmoittautumislinkit. Osa tapahtumista voi olla maksullisia. Ilmoita oma, avoimesti viestittävissä oleva alumnitapahtumasi koordinaattorille!

Alumnit tavoitetaan parhaiten akuuteissa asioissa sosiaalisessa mediassa, joista koordinaattorin hallinnoimia ovat LinkedIn Metropolia Ammattikorkeakoulu University-page ja Metropolian alumnien ryhmä, Facebook-sivu, Twitter, Instagram. Pinterest, Periscope. Näihin kaikkiin on mahdollista linkittää haluttuja Metropolia-sisältöjä, kontaktoi koordinaattoria tarvittaessa!

Metropolian blogisivulla alumnikoordinaattori tuottaa Vuoropuheluja, jossa tavoitteena on nostaa esiin alumneja ja heidän uratarinoitaan. Sekaan mahtuu monenlaista muutakin pohdintaa työelämästä. Tutustu blogiin ja ehdota haastateltavaa alumnia! http://blogit.metropolia.fi/vuoropuheluja

Tutkinto/koulutusohjelmakohtainen alumnitoiminta

Kaikki alumnitoiminta lähtee alumnin oman alan ja oman tutkinto/koulutusohjelman sisällöistä.Toiminnan käynnistäjinä voivat olla opiskelijat, opettajat tai alumnit. Jos tulossa on suuria vuosijuhlia tai pienempiä työelämäseminaareja, tai jos on tarvetta muuten tutkailla oman alan alumnien kuulumisia, alumnikoordinaattori neuvoo, konsultoi ja auttaa viestinnässä. Työelämän jatkuva muutos, osaamisen kehittäminen ja elinikäisen oppimisen periaatteet takaavat sen, että vahvat yhteistyöverkostot hyödyttävät (toki eri näkökulmista) kaikkia osapuolia. Ota yhteys ja kysy lisää, millainen alumniyhteistyö voisi toimia juuri teidän tutkinto-ohjelmassanne!

Monilla koulutusaloilla ja vuosikursseilla on myös omia alumniryhmiä, jotka kokoontuvat vapaa-ajanviettoon keskenään. Nämä tapaamiset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja niiden toiminnan ytimessä ovat tarmokkaat aktiivialumnit. Näillä ryhmillä voi olla yhteydenpidon välineenä omia sosiaalisen median ryhmiä, joista alumnikoordinaattori ei ole perillä.

Valmistuvien opiskelijoiden liittyminen Metropolian alumnirekisteriin

Täyttäessään valmistumisilmoituksen osoitteessa http://valmistuminen.metropolia.fi tulevalta alumnilta kysytään lupa liittää hänet Metropolian alumnirekisteriin. Samalla hänen tulee luoda käyttäjätunnus, joka on muu kuin metropolia.fi -päätteinen sähköpostiosoite. Näin alumnien kanssa pyritään pitämään henkilökohtainen sähköpostiyhteys voimassa vielä valmistumisen jälkeenkin. Liittyessään rekisteriin alumni ei maksa mitään, eikä sitoudu muuhun kuin vastaanottamaan kertaalleen alumniuutiskirjeen (uutiskirjeen postituslistalta voi myös poistua). Rekisteristä voi myös erota erillisellä ilmoituksella alumnikoordinaattorille.

Jäsenmäärä on heinäkuun 2017 alussa noin 2600 alumnia.

Valmistumassa oleville on laadittu tiedotteeksi yleinen alumnikirje (docx-liite), jota saa muokata oman tutkinto-ohjelman tarpeisiin.

Alumnisuhdetoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille on OMA-työtila Alumnitoiminnan kehittäjät, tervetuloa mukaan. Työtilan jäseniä kutsutaan satunnaisesti koolle pohtimaan ja workshoppailemaan ratkaisuja alumni-opiskelija-oppilaitos -akselin yhteistyöhön.

Alumniyhdistys: Vuosina 2001-2013 Metropolia Ammattikorkeakoulun alumnisuhteita on ylläpidetty keskitetysti Metropolian Alumnit ry:n kautta. Jos alumni on liittynyt sen jäseneksi, hän on yhä alumniyhdistyksen jäsenrekisterissä. Yhdistyksellä ja ammattikorkeakoululla ei kuitenkaan nykyisin ole mitään yhteistyötä, eivätkä alumniyhdistyksen jäsenet ole "automaattisesti" siirtyneet juhannuksena 2014 avattuun Metropolian omaan alumnirekisteriin.

Kaikissa alumnisuhteisiin liittyvissä asioissa voit kontaktoida alumnikoordinaattoria (yhteystiedot -->)!Aiempia töitäni Metropolia Ammattikorkeakoulussa:

  • 2016 - Viestintäsuunnittelija (Viestintäpalvelut)
  • 2013-15 Alumnikoordinaattori (KIT- ja kumppanuuspalvelut)
  • 2011-13 Vyyhti, projektipäällikkö.
  • 2010-2011 Kulttuurituotannon koulutuspäällikkö. Tutustu Tuottamoon.
  • 2009-11 VOIMAA-hanke, tiedottaja. Julkaisut täältä.You must log in to comment.