Child pages
  • 2 PELITUOTANTOKULTTUURI
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Säätölogi

Alustavaa rakenteen suunnittelua 20.12.2008

Kappaleen johdanto Huizinga play is voluntary action where diipa daapa....

Pelaamisen motiivit Nick Yee

Pelaajien motiivit apuna kehityksessä jaottelu immersiivisien syiden, sosiaalisten syiden ja saavutusten alle.

Pelaaminen performanssina ja kyberneettisenä aktiviteettina

Pelaajan rooli ei tulkitseva vaan Konfiguroiva, pelaamisen osana ruumiilliset kokemukset.

Flow ja Immersiivisyys

Immersiivisyyden ja Flow:n selitys (mahdollisesti pelkkä flow)

LÄHTEET

Dovey, Jon & Kennedy, Helen W. 2006: Games Cultures: Computer Games as New Media. London. Open University Press.

Kerr, Aphra 2006: The Business and Culture of Digital Games: Gamework and Gameplay. London & Thousand Oaks & New Delhi. Sage.

Williams, J. Patrick, Hendricks, Sean Q. and Winkler, W. Keith 2006: Gaming As Culture: Essays on Reality, Identity And Experience in Fantasy Games. Jefferson. McFarland.

Eskelinen, Markku 2005: Pelit ja pelitutkimus luovassa taloudessa. Sitran raportteja 51. Helsinki. Edita Prima Oy. http://www.sitra.fi/Julkaisut/Raportti51.pdf

Harrigan, Pat & Wardrip-Fruin, Noah (toim.) 2004: First Person - New Media as Story, Game and Performance. Cambridge and London. MIT Press.

  • No labels
You must log in to comment.