Child pages
 • Muistio 18.12.2008 Avoin kehittämismalli
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikalla: Marita Huhtaniemi, Juhana Kokkonen, Riitta Konkola, Martti Lahti, Juha Lindfors, Leila Lintula

Juhana esitteli aluksi aloitettuja prosesseja kulttuuriklusterissa. Sitten lähdettiin ideoimaan tulevia mahdollisia testikeissejä, jotka olisivat koko Metropolian tasoisia.

Ehdotelmia käyttötarkoituksiksi

 • julkaisutoiminnan välineenä
 • yhteiskirjoittamisen väline
  • esim. viestintästrategia yms.
 • osallistavan johtamistyön väline
  • tuubikeskustelu kehittelyyn wikiin?
  • wikissä mukaan myös "omistajat"
 • arvokeskustelun / arvoprosessin kehittäminen wikissä?

Resursseja ja toimintakokonaisuutta selvitellään. Jatketaan myös yhteistyön aloittamista Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön kanssa.

Sovitut toimenpiteet

 • Juhana aloittaa työaikaresursseista neuvottelun
 • Juhana pitää yhteyttä myös toiminnan teorian yksikön suuntaan

Vuoden 2009 alussa

 • yhteistyöstä sopiminen Toiminnan teorian yksikön kanssa (kutsutaan Metropoliaan)
 • olemassa olevien prosessien kehittäminen ja monistaminen
 • uusien Metropolian laajuisten prosessien kehittäminen ja testaaminen
 • No labels
You must log in to comment.