Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Täällä suunnitellaan ja kuvataan VOIMAA-projektissa käytettyjä toimintamalleja, joiden avulla

1) lisätään maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä yrityksissä mm. asiantuntijoina, esimiehinä, työpaikkaohjaajina
2) suunnitellaan ja toteutetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden AMK:n opintoihin valmentavaa koulutusta

AMK-opintoihin valmentava koulutus

Työyhteisössä tapahtuva osaamisen kehittäminen

  • Työyhteisökontaktien luominen ja yhteistyön käynnistäminen
  •  

Kehitteillä nyt - osallistu & kommentoi!

Tämä toimintatapojen mallinnuksen työtila, muokkaa ja kommentoi vapaasti!
Mitä puuttuu, mikä epäselvää jne.

Loppuraportti

 

 
You must log in to comment.