Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tässä työkorissa tehdään selvitys metropolialueen työnantajien tarpeesta, valmiudesta ja halukkuudesta valmentaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä yritysten ja organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin.

Työkorin uutisia

Työnantajaselvityksen tulokset

Selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- tai työnjohtotehtäviin löytyy alla olevasta linkistä:

Työnantajaselvitys 31.12.2010 (pdf)

Haastattelumatka Lahteen 30.11.

Anja ja Pekka kävivät 30.11. 2010 Lahdessa keräämässä asiantuntijanäkemyksiä työnantajakyselyyn liittyen. Näkemyksiä ja kokemuksia kertoivat ALIPI-projektin ja Lahden maahanmuuttajapalveluiden asiantuntijat. Paikallista työnantajapuolen näkökulmaa valoitti kaksi lahtelaista metallialan yritystä. Lahdessakin maahanmuuttajan urapolku on pitkä, mutta koulutukseen liittyen työnantajapuolen kehuja sai myös alueen merkittävä kouluttaja Sampola. Viranomaisten näkemys on, että myöskin työnantajia olisi syytä kouluttaa esimerkiksi siitä, miten kohdata maahanmuuttaja työntekijänä.

EVA Raportti "Talent Available" kirvoittaa paljon keskustelua

Keskustelu työnantajien asenteista maahamuuttajia kohtaan käy kuumana mm. Iltalehden keskustelufoorumilla. Mielenkiintoista keskustelua voi käydä lukemassa lisää täältä.

Itse raportti löytyy täältä.

Työkorin tehtävät ja tavoitteet">Työkorin tehtävät ja tavoitteet

Tavoitteena on
 • tukea VOIMAA-hankkeen muissa työkoreissa tehtävää kehitystyötä sellaisten konseptien rakentamiseksi, joiden kautta muodostuu maahanmuuttajan urapolku opintojen aloittamisesta esimies- ja asiantuntijatehtäviin.
 • verkostoituminen pk-yritysten kanssa.
Millaista tietoa selvitys tuottaa?
 • Toimintakonseptien ja koulutuskokonaisuuksien tekemiseen liittyvät tarpeet
 • Yritysverkostoitumiseen liittyvät tarpeet
 • Mukana oleville yrityksille selvityksestä koituvat hyödyt (osallistujayritysten tarpeiden huomioiminen)
Selvitystyön menetelmät
 • Verkossa toteutettu internet-pohjainen kysely
 • Erilaisin sosiaalisen median menetelmin toteutettu jatkotyöskentely yritysten ja organisaatioiden kanssa
Kohdejoukon rajaus ja aineiston hankinta
 • Laajuus: tavoitteena on 24 yritystä
 • Kohdejoukkoon (yritykset) liittyvät kriteerit: ?
 • Miten yhteys yrityksiin saadaan - kumppanit
 • Miten yhteydenpito yrityksiin tapahtuu - sosiaalisen median keinot

Suunnittelu ja raportointi">Suunnittelu ja raportointi

Matkaraportit">Matkaraportit

Tulokset">Tulokset

Kokoukset ja tapaamiset">Kokoukset ja tapaamiset

Aiheesta muualla">Aiheesta muualla

Kaikki linkit | + Lisää uusi linkki (ohjeet)

Unknown macro: {bookmarks}
 
You must log in to comment.