Child pages
  • 2013-08-15 TAKU-ammattiliiton tapaaminen (Creative QnA)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tapaamisen tarkoituksena kartoittaa TAKUn osallistumismahdollisuuksia Creative QnA -palveluun.
@TAKU // Tapaamisessa läsnä Riina Virkkunen (TAKU), Kirsi Herala (TAKU) & Tomas Ruuhisalmi (Vyyhti)
Tapaamisen tarkoituksena kartoittaa TAKUn osallistumismahdollisuuksia Creative QnA -palveluun.

 

Tapaamisen aluksi Tomas esitteli Creative QnA -palvelun suhteellisen perinpohjaisesti. Riina ja Kirsi esittivät tarkentavia kysymyksiä liittyen mm. TAKUn mahdolliseen rooliin ja tarvittavaan asiantuntijuuteen ja työpanokseen. 

TAKU oli kiinnostunut pilottijakson mahdollisesta jatkuvuudesta ja jalostamisesta. Tomas kertoi Luovan Suomen ottavan tästä alustavasti koppia, sen ollessa pidempiaikainen ja vakaa projekti. Myös Jussi Iipponen ja Firmahub Oy ottavat mahdollisesti hoitaakseen pidempiaikaisia mentorointisuhteita, jotka eivät tosin enää koske TAKUn toiminnan piiriä. 

TAKU totesti suuren kiinnostuksena palvelua kohtaan ja Riina Virkkunen nimettiin yhteyshenkilöksi. 

Kirsiä kiinnosti palvelussa saadun materiaalin hyödyntäminen ja saatavuus. Tomas kertoi, että materiaalia tullaan tuottamaan ja se on kaikkien yhteistyökumppanien käytössä. Tomas tulee myös kirjoittamaan tuotannollisen raportin ko. palvelun rakentamisesta ja tuottamisesta.

Seuraavaksi Tomas avasi keskustelun tiedotusmahdollisuuksista TAKUn verkostojen kautta. Verkostoiden todettiin olevan käytössä, kunhan tarvittava materiaali toimitetaan Riinalle. Tiedotus tulee olemaan laadukasta, henkilökohtaista ja laajaa.

TAKUlle tullaan tarjoamaan myös osallistumismahdollisuutta HUBin järjestämiin tapahtumiin ja Kirsi tunnisti heti potentiaalisia osallistujia. 

 

Käytännössä todettiin, että TAKU tulee tarjoamaan asiantuntemusta aiheista: Yrittäjä työnantajana ja Ammattijärjestöasiat. Myös lakimiehiä voidaan tarvittaessa konsultoida. Tomas tulee toimittamaan Riinalle tarvittavan materiaalin tiedotusta varten (Logo, Vyyhdin esittely ja Esittely palvelusta). TAKUlle toimitetaan myös päivitettyä tietoa mm. muiden yhteistyötahojen asiantuntijarooleista, tapahtumista ja tulevista tapaamisista. 

TAKU on siis hyvällä panoksella mukana Creative QnA -palvelussa, tiedotuksessa, oheistapahtumissa ja jälkitoiminnassa (materiaalien hyödyntäminen).

 

 

TAKU & Creative QnA.pdf

  • No labels
You must log in to comment.