Child pages
  • Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 39 Next »

Hankkeen tavoitteena on kehittää Asiakasvastaava-toimintamallia perusterveydenhuollossa.

Mikä on Asiakasvastaava?

Asiakasvastaava on paljon terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitaja, joka vastaa hoidon toteutuksesta, seurannasta ja koordinoinnista. Keskeistä on omahoidon tukeminen, ennakoiva toiminta, kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen hoito Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) mukaisesti.  Lue lisää terveyshyötymallista "Aineistot ja linkit" -välilehden kautta.

Asiakasvastaava-toiminta tavoittelee kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hoitoa sairauskeskeisen ja hajautetun hoidon sijaan (STM 2010). Tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Hyvä asiakasvastaava-toimintamalli tukee myös henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden sekä työhyvinvoinnin varmistamista

Hankkeen tavoitteena on yhteistoiminnallisesti tutkia ja kehittää Asiakasvastaava-toimintamallia, asiakkalle terveyshyötyä edistäviä hyviä käytänteitä ja jakaa niitä. Lue lisää välilehdeltä "Hankkeen tavoitteet".

 

Toteuttajat

Hankkeen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala vuosina 2013-2014. Hankkeen kumppaneita ovat

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry

Suomen Omaishoidon verkosto

 Suomen Potilasliitto ry

Hankekumppaneita ovat myös kehittämistyöhön liittyvät kunnat (tällä hetkellä mukana Vantaa, Helsinki, Espoo, Nurmijärvi, perusturvakuntayhtymä Karviainen, Järvenpää ja Kuusamo.

 

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoin.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels
You must log in to comment.