Child pages
  • Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Asiakasvastaava

”(Miksi tämä projekti on olemassa?”)

Asiakasvastaava -toiminnan kehittäminen (ESR ASVA) -hankkeen tavoitteena on kehittää Asiakasvastaava-toimintamallia perusterveydenhuollossa.

 

”Mikä on Asiakasvastaava?”

Iäkkäiden sekä pitkäaikais- ja monisairaiden henkilöiden määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Suunnitelmallinen ja huolellinen sairauksien ennaltaehkäisy, hoito sekä kuntoutus ovat keinoja ylläpitää heidän toimintakykyään.

Asiakasvastaava on näiden paljon terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitaja, joka vastaa hoidon toteutuksesta, seurannasta ja koordinoinnista. Keskeistä on omahoidon tukeminen, ennakoiva toiminta, kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen hoito Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) mukaisesti.  siihen linkki

Asiakasvastaava-toiminta tavoittelee kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hoitoa sairauskeskeisen ja hajautetun hoidon sijaan (STM 2010). Tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Hyvä asiakasvastaava-toimintamalli tukee myös henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden sekä työhyvinvoinnin varmistamista

 

Hankkeen tavoitteet

yhteistoiminnallisesti tutkia ja kehittää Asiakasvastaava-toimintamallia, asiakkalle terveyshyötyä edistäviä hyviä käytänteitä ja jakaa niitä. 

 

 

 

 

Toteuttajat:

Hankkeen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala. Hankkeen kumppaneita ovat

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry,

Suomen Omaishoidon verkosto

 Suomen Potilasliitto ry. näiden logot ja  linkit

Kumppaneiksi kutsutaan myös kehittämistyöhön liittyvät kunnat (tällä hetkellä mukana Vantaa, Helsinki, Espoo, Nurmijärvi, perusturvakuntayhtymä Karviainen, Järvenpää ja Kuusamo.

 

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoin.

Hanke alkoi 1.1.2013 ja se päättyy 31.12.2014.

   


Recently Updated

 

 

  • No labels
You must log in to comment.