Aika: 17.6.2013 klo 13:00-14:10.
Paikka: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus. Arkadiankatu 28, Helsinki,
Paikalla: Silja Suntola - Luova Suomi, Tarja Haili - Uudenmaan liitto, Tomas Ruuhisalmi, Nikita Gavrilenko & Jussi Linkola - Vyyhti

Palaverissa ideoitiin Uusimaaviikkoon ja Vyyhti-lopputapahtumaan liittyvää kysy-vastaa-palvelua ja sen tueksi koottavaa asiantuntija-mentori-verkostoa. Lisäksi keskusteltiin Yrittäjäiltapala-konseptista.

 


Muistio

Aluksi Tomas esitteli kysy-vastaa-palvelun toiminta-ajatuksen ja Vyyhti-leirissä laaditut suunnitelmat palvelun toteuttamiseksi.

Suunnittelumateriaali löytyy PDF-esitteenä.

Ajatuksia, ideoita ja visioita Kysy-Vastaa-Palvelusta (QNA)
 

 • Mistä on kyse? – Tavoitteena on tehdä viikon mittainen pilotointi + selvittä jatkomahdollisuudet – Vyyhti rakentaa ja tuottaa palvelun pilotin Uusimaaviikon ajalle, jonka jälkeen syntynyt konsepti halutaan siirtää jonkin muun tahon (esim. Helsingin yrittäjät ja Yritysmentorointi.fi) ylläpitoon.
 • Silja: Arabus yksi paikka, mistä kannattaa kysellä osallistujia mentoriverkostoon + muuta osaamista.
 • Luovan Suomen asiantuntijaraati voisi olla yksi vastaajataho, eli kysymyksiä voisi ohjata kysy-vastaa-palvelusta asiantuntijaraadille (ks. esim. tämä blogimerkintä)
 • Tavoitteena laaja-alainen asiantuntijuus, eli halutaan varmistaa kysymysten jakautuminen tasaisesti, ei kuormiteta yhtä vastaajaa liikaa.
 • Helsingin yrittäjien mentorointipalvelu(?) – Tomas on ollut yhteydessä Iipposeen, mutta prosessi on kesken.
 • Milla Aalto, Uusimaa-viikon graafikko laatii palvelulle Uusimaaviikkoa mukailevan mutta itsenäisen ilmeen.
 • Palvelussa olisi hyvä olla kuvaukset mukana olevista mentoreista, linkit yhteistyökumppaneiden sivuille, eli mistä voi saada lisää tietoa.
 • Markkinointi verkostojen kautta, ei roiskita summassa. Eli esimerkiksi Protomo, Aalto Start Up Center. Factornova, TaKu, TeMe, Luova Suomi, Metropolia Ammattikorkeakoulu jne.
 • Siljan mielestä ideassa on paljon jatkokehityspotentiaalia.
 • Elo-syyskuussa kannattaa jo uutisoida, eli palvelu mukaan Uusimaaviikon tiedotusmateriaaleihin mahdollisuuksien mukaan.
 • Tarja: Syyskuun ensimmäisellä viikolla kilpailut ym. tiedotteet Uusimaaviikkoon liittyen lähtevät liikkeelle.
 • Silja: Yhtenä pointtina tässä kokeilussa on tarvekartoitus tämän kaltaiselle palvelulle. Viikon jälkeen saadaan data siitä, kuinka suuri mentoriverkko koottiin ja kuinka paljon aktiivisuutta palvelu synnytti.

Yrittäjäiltapalan esittely

Nikita esitteli Yrittäjäiltapalan idean ja tämänhetkiset suunnitelmat.

 • Vaasankadulla, Made in Kallio, Luovien alojen työtila. Kahvilassa iltapala. Aiheinta verotusta ym. paikalle saatavien asiantuntijoiden osaamisen mukaan (Metropoliasta veroasiantuntija, Koneen säätiö, Uusyrityskeskus, Eezy, Markkinointiviestintä, P. Suhonen). Yrittäjäaamiaiskonsepti käännettynä toisin päin :) (Mia Lehti - Markkinointiviestinnän ekonomi)
 • Viikko 36/37
 • Silja: Voisi kysyä Bengt Forström - Arabus eli Start-up -center - luovien alojen asiantuntija - yrityssparrausta ym.

Muuta

Keskusteltiin, ideoitiin ja palloteltiin ajatuksia vapaasti ja villisti

 • Kansaivälisyys - Luova ruotsi ja Luova suomi ovat jakamassa hyviä käytäntöjä - Mukaan Uusimaaviikolle?
 • Tomas ollut yhteydessä Luovaan kohtaamispaikkaan - Kysy-Vastaa-Palveluun voisi olla hyvä liittää Kohtaamispaikan tapainen fyysinen paikka, jossa olisi muutamat tietokoneet, joilta voisi lähetää kysymyksiä? Kaupunginkirjasto hallintoi kohtaamispaikan tilaa. Silja kysyy Sannalta, miten tila saadaan käyttöön?
 • Tarja Haili - Ylelle joku esittelemään juttua? (Nikita? - kokemusta luovan alan yrittäjyydestä ja AY-toiminnasta) - Työllisyysnäkökulma, Uusimaaviikolla torstaina työllisyysilta. (Osaaminen, koulutus, kilpailukyky). Paikkana voisi olla Haltia. (ATA yhteistyöelin?)
 • Uudemaan kulttuuristrategiassa Kulttuuriklinikka - Voisiko vetää yhteishankkeen Luovan suomen, Metropolian ja Helsingin yrittäjien kanssa - http://www.luako.fi/koko/Materiaalit/Uudenmaan_kulttuuristrategia.pdf
 • ERASMUS-hakemus Hollannissa - Haetaan eri maista eri tasoisia mentoreita, tässä potentiaalia KV-juttuihin, matchmaking on suunta, johon yrityspalvelut ovat menossa.
 • Luovien alojen yrittäjäpedagogeja - Ovat käyteen Luovan suomen koulutuksen, Miten luovan alan yrittäjävalmennus eroaa muista aloista. Tarvitsevat myös verkostoja.

Jatko

Miten tästä eteenpäin? Tomas työstää ideoita kesällä. Jussi funtsii palvelun teknistä toteutusta. 

 • Silja lomilla heinäkuun, palaa 5.8. (saa soittaa)

 • Tarjalle saa soittaa (ei vastaa, jos on paha paikka)

 • Vyyhti-pelin testaus ennen kuin media on paikalla? Syksyllä. Selvitetään Susannalta ja Sannalta.

 

You must log in to comment.