Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson kuvaus opetussuunnitelmassa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset viestinnän käsitteet ja viestintämallit. Opiskelija osaa analysoida viestintää yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ymmärtää eri viestimien erityispiirteitä sekä osaa havainnoida omaa viestintäkäyttäytymistään. Hän tuntee keskeiset viestinnän merkitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyvät teoriat. Hän ymmärtää viestinnän instituutioiden toimintaa ja suhdetta yhteiskunnan muihin instituutioihin. Hän kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toiminnan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia

Sisältö

 • Viestinnän keskeiset käsitteet ja viestintämallit
 • Viestinnän ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
 • Viestinnän poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
 • Mediatalouden käsitteet ja toimintaperiaatteet

Opintojakson vastaavat opettajat: Eeva Meltio & Katri Myllylä

Aikataulu ja sisällöt

Aika

Paikka

Aihe

 ma 7.10.

9:30-12:30

 

 


IAD172

Alkutentti

 • kts. materiaalit viereiseltä palstalta

 ma 21.10.

9:30-15:30


IAD 172

 Opintojakson aloitustapaaminen

 • Sisällöt, tavoitteet ja toteutus, ohjeistus kokonaisuuden suorittamisesta.
 • Pienryhmiin jakautuminen

BRIIFFI 1 ohjeet

BRIIFFI 2 ohjeet

 RYHMÄTEHTÄVIEN AIHEET JA AIKATAULUT

 Virikemateriaalia briiffeihin

Teema 1: Viestinnän käsitteitä ja malleja

Luento-osuus ja pienryhmäharjoitus tunneilla, aloitetaan briiffien työstö.

    ▪    mahdolliset poissaolijat: muodostatte ryhmän X? --> lukekaa huolella yllä olevat briiffit!

 

 ma 4.11.

9:30-15:30


IAD 172

Teema 2: Yksilö ja yhteiskunta

Vertaispalautetta esitelmistä

ma11.11.

9:30-15:30

IAD 172

Teema 3: Talous ja tuotanto

Vertaispalautetta esitelmistä

ma25.11.

9:30-15:30

IAD 172

Teema 4: Joukkoviestintä ja journalismi 

KONTAKTIOPETUSKERTA PERUUNTUU, TILALLE KORVAAVA TEHTÄVÄ:

korvaavan tehtävän ohjeet täältä

Vertaispalautetta esitelmistä --> esitelmät siirtyvät seuraavaan kontaktiopetuskertaan

ma 2.12.

9:30-15:30

IAD 172

Teema 5: Tarinakulttuuri

Vertaispalautetta esitelmistä

ma9.12.

9:30-15:30

IAD 172

Yhteenveto & koonti

Kootusti annettua vertaispalautetta briiffiin 1 liittyen

Jokainen täyttää: itsearvio osallistumisesta opintojaksolle

 


 

Opintojakson suorittaminen
 • Kurssille osallistuminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta alkutentistä.
Alkutentin materiaali:
 • Risto Kunelius: Viestinnän vallassa. Johdatus joukkoviestinnän kysymyksiin. Luvut 1, 4, 6  
 • Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi. Media markkinoilla. Luvut 2, 3, 5

Suorittaminen edellyttää

 • 80% läsnäolo lähiopetuksessa
 • Ryhmätöihin osallistuminen ja tehtävien palauttaminen ajoissa
Opintojakson arviointi
 • Alkutentti: Hyväksytty/ Hylätty
 • Briiffi 1: miniesitelmät opponointeineen 40%
 • Briiffi 2: isompi ryhmätyö 35% 
 • Tuntiaktiivisuus, sisältää opponoinnin ja muun vertaispalautteen 25%
 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5 
Ryhmätehtävien palautukset


RYHMIEN AIHEET JA ESITYSPÄIVÄT

 

 

 

You must log in to comment.