Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson kuvaus opetussuunnitelmassa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset viestinnän käsitteet ja viestintämallit. Opiskelija osaa analysoida viestintää yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ymmärtää eri viestimien erityispiirteitä sekä osaa havainnoida omaa viestintäkäyttäytymistään. Hän tuntee keskeiset viestinnän merkitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyvät teoriat. Hän ymmärtää viestinnän instituutioiden toimintaa ja suhdetta yhteiskunnan muihin instituutioihin. Hän kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toiminnan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia

Sisältö

 • Viestinnän keskeiset käsitteet ja viestintämallit
 • Viestinnän ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
 • Viestinnän poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
 • Mediatalouden käsitteet ja toimintaperiaatteet

Opintojakson vastaavat opettajat: Eeva Meltio & Katri Myllylä

Aikataulu ja sisällöt

Aika

Paikka

Aihe

 ke 25.9.

9:30-12

IAD 172

Alkutentti

 ke 2.10.

9:30-15:30

IAD 172

 Opintojakson aloitustapaaminen

 • Sisällöt, tavoitteet ja toteutus, ohjeistus kokonaisuuden suorittamisesta.

BRIIFFI 1 ohjeet

BRIIFFI 2 ohjeet

RYHMÄTEHTÄVIEN AIHEET JA AIKATAULUT  

Virikemateriaalia briiffeihin

Teema 1: Viestinnän käsitteitä ja malleja 

Luento-osuus ja pienryhmäharjoitus tunneilla, aloitetaan briiffien työstö.

 • mahdolliset poissaolijat: muodostatte ryhmän 6 --> lukekaa huolella yllä olevat briiffit!

 ke 9.10.

9:30-15:30

IAD 172

 Teema 2: Yksilö ja yhteiskunta

 ke 23.10. 

9:30-15:30

IAD 349 

Teema 3: Talous ja tuotanto

Vertaispalautetta miniesitelmistä

 ke 30.10. 

9:30-15:30

IAD 172

Teema 4: Joukkoviestintä ja journalismi

Vertaispalautetta miniesitelmistä

ke 6.11.

9:30-15:30

IAD 172

Teema 5: Tarinakulttuuri

Vertaispalautetta miniesitelmistä

to 21.11.

9:30-15:30

IAD 172

Briiffi 2 esitykset

Vertaispalautetta briiffistä 1 pienryhmille kootusti

Opintojakson päätöskeskustelu.

Jokainen täyttää: itsearvio osallistumisesta opintojaksolle

 


 

Opintojakson suorittaminen
 • Kurssille osallistuminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta alkutentistä.
Alkutentin materiaali:
 • Risto Kunelius: Viestinnän vallassa. Johdatus joukkoviestinnän kysymyksiin. Luvut 1, 4, 6  
 • Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi. Media markkinoilla. Luvut 2, 3, 5

Suorittaminen edellyttää

 • 80% läsnäolo lähiopetuksessa
 • Ryhmätöihin osallistuminen ja tehtävien palauttaminen ajoissa
Opintojakson arviointi
 • Alkutentti: Hyväksytty/ Hylätty
 • Briiffi 1: miniesitelmät opponointeineen 40%
 • Briiffi 2: isompi ryhmätyö 35%
 • Tuntiaktiivisuus, sisältää opponoinnin ja muun vertaispalautteen 25%
 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
Ryhmätehtävien palautukset

RYHMÄTEHTÄVIEN AIHEET JA AIKATAULUT

 • RYHMÄ 1: Karla, Teemu, Miitta, Jukka, Sakari
 • RYHMÄ 2: Hanna-Pirita, Sara, Miro, Sauli, Jyry
 • RYHMÄ 3: Katri, Veera, Lissu, Marika
 • RYHMÄ 4: Maisa, Oskari, Jonas, Juuso
 • RYHMÄ 5: Ville, Tony, Jenni, Henry
 • RYHMÄ 6: Riikka, Artemis, Ida, Iiris
   

 

 

 

You must log in to comment.