Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson kuvaus opetussuunnitelmassa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset viestinnän käsitteet ja viestintämallit. Opiskelija osaa analysoida viestintää yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ymmärtää eri viestimien erityispiirteitä sekä osaa havainnoida omaa viestintäkäyttäytymistään. Hän tuntee keskeiset viestinnän merkitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyvät teoriat. Hän ymmärtää viestinnän instituutioiden toimintaa ja suhdetta yhteiskunnan muihin instituutioihin. Hän kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toiminnan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia

Sisältö

 • Viestinnän keskeiset käsitteet ja viestintämallit
 • Viestinnän ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
 • Viestinnän poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
 • Mediatalouden käsitteet ja toimintaperiaatteet

Opintojakson vastaavat opettajat: Eeva Meltio & Katri Myllylä

Aikataulu ja sisällöt

Aika

Paikka

Aihe

2.10.

 17-20

IAD172

Opintojakson aloitustapaaminen

 • Sisällöt, tavoitteet ja toteutus, ohjeistus kokonaisuuden suorittamisesta.
 • Luento-osuus Yksilö ja yhteiskunta
 • Briiffi tehtävästä, pienryhmien muodostaminen ja tehtävän aloitus

Ryhmä 1: Satu, Tuuli, Iiris, Joni

Ryhmä 2: Justus, Anna, Elisa, Johanna, Mari, Eevi, Sela, Hannele

Ryhmä 3: Konsta, Veronica, Erica

Ryhmä 4: Urte, Benjamin, Jalda, Shareef, Anna, Pomeliina, Leo

Ryhmä 5: Noora, Maria

Ryhmä 6: Henna, Joel, Mikko, Kaisa

 

Virikemateriaalia (HUOM! sama dokkari päivätoteutuksissa eli siksi siellä briiffit 1 & 2)

30.10.

 17-20

IAD172

Luento & BRIIFFIN mukaiset presentoinnint

 • luentoaines osana tentittävää materiaalia

 20.11.

17-20

IAD172

 Tentti

Uusinnat:

Metropolian kulttuurialan yleisinä tenttipäivinä, ilmoittautuminen tenttikuorella opintotoimistoon
28.11. klo 14-18
12.12. klo 14-18

 


 

Opintojakson suorittaminen

Opintojakso suoritetaan osallistumalla lähiopetuskerroille 2.10. ja 30.10. klo 17-20 sekä suorittamalla tentti.

Tentti: 20.11. klo 17-20 Kaltala-salissa

Uusinnat:

Metropolian kulttuurialan yleisinä tenttipäivinä, ilmoittautuminen tenttikuorella opintotoimistoon
28.11. klo 14-18 (Auditoriossa)
12.12. klo 14-18 (Auditoriossa)

Opintojakso suoritetaan lähtökohtaisesti  5 op:n laajuisena. MUTTA vanhan opetussuunnitelman mukaan etenevät voivat suorittaa kurssin 3op:n laajuisena mikäli aiemmasta toteutuksesta Viestintä ja yhteiskunta (6op, Hietala & Myllylä) puuttuu vain toinen osio.

Tenttimateriaali (5op):

Tenttimateriaali (3op):

 

Opintojakson arviointi
 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
 • Arviointi muodostuu seuraavista:
 • Arviointi painottuu seuraavasti:
  • tehtävä eli briiffi (30%)
  • tentti (70%)

 

 

Tehtävänannot

BRIIFFI

 • tehtävän toteutuksessa voi hyödyntää tentittävää materiaalia, lisävirikemateriaalia sekä etsimäänne muuta informaatiota & havainnemateriaaleja teemaanne liittyen

 

 

 

You must log in to comment.