Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  

 HARJOITTELUOHJE

Sivun siniset tekstit ovat linkkejä sisältöihin

Harjoittelu 3, TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN

 • Kokonaisuus 15p, josta varsinaista harjoittelua 12op
 • Lukukauden keskeisinä teemoina ovat olleet toiminnallinen tasapaino ja osallistuminen, sekä ryhmämuotoinen toimintaterapia.Teoria opinnoissa on käsitelty työn, opiskelun ja muun tuottavuuden sekä vapaa-ajan edistämistä toimintaterapian avulla.
 • Opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet teoriajakson aikana työelämäyhteistyönä ja opettajien ohjaamina 2-3 ryhmäkertaa hyödyntäen siinä toimintaterapian teoriaperustaa.
 • Harjoittelun kanssa osittain yhtäaikaisesti toteutuu opinnot, joissa opiskelijat käsittelevät terapiasuhteeseen liittyviä asioita
 • Harjoittelun aikana voi toteutua niin arviointi, yksilö- kuin ryhmäprosesseja
 • Harjoittelupaikan mahdollisuuksien mukaan opiskelijaa kannustetaan asettamaan itselleen ryhmien ohjaamiseen liittyvä tavoite


Harjoittelun aikataulu ja tunnit

Ajankohta 25.3-17.5.2019


Varsinainen harjoittelu on 12 opintopistettä, 324 opiskelijan työtuntia

Varsinaisia harjoittelutunteja 280, harjoittelupäivän pituus 8h /40h viikko


Opiskelijan työtuntien jakautuminen (324h)  LASKUTETTAVIA PÄIVIÄ 37            Laskutusohje
n.15hEnnen harjoittelujakson alkuaHarjoittelupaikan hakeminen, tutustuminen harjoittelupaikkaan, ennakoituminen harjoittelupaikan asiakkaisiin ja kirjallisuuteen tutustuminen jne.
n.3h20.3.2019 Harjoitteluinfo

Opiskelija osallistuu harjoitteluinfoon, jossa tutustutaan tämän harjoittelun käytäntöihin, ohjaukseen sekä tehtäviin. 

Viikon 12 aikana ohjaava opettaja on yhteydessä omiin ohjattaviin, sekä heidän harjoittelupaikkoihinsa spostitse, jonka jälkeen kaikki harjoitteluun liittyvät kysymykset voi osoittaa hänelle.

8h

29.3.2019 Ohjausta + ammatillinen kasvu

Tavoitetyöskentely koululla, ohjaava opettaja

Ammatillisen kasvun tunnit, tutoropettaja

8h

12.4.2019 Ohjausta + terapiasuhdeopinnot

Harjoittelun ohjausta pienryhmissä -varaa oma aikasi ohjaavan opettajan ohjeiden mukaan


0-1hvk 17 Ohjausta tarvittaessaPienryhmäohjausta opettajan johdolla -ajanvaraus kts. omalta ohjaavalta opettajalta tulleet ohjeet
8h 20.5.2019  Keskeiset ilmiöt: Alustusseminaari ja tutortuntiHarjoittelun päätösseminaari (lyhyitä alustuksia eri aiheista), myös harjoittelun ohjaajat ovat tervetulleita.
280hVarsinaisia harjoittelutunteja

Asiakastyö sekä muut harjoittelupaikan arkeen kuuluvat työtehtävät

Harjoittelun oppimistehtävien tekemiseen, vertaistuen hyödyntämiseen, tutustumiskäynteihin, teoriaan tutustumiseen jne. voi käyttää tästä tuntimäärästä enintään 8h/viikko

35kpl /8h päiviä

 • Lähtökohtana harjoittelutuntien jakautumiselle on harjoittelupaikan toiveet ja mahdollisuudet
 • Harjoittelun ohjaaja ja opiskelija sopivat yhdessä kuinka harjoittelun tunnit jaettaan. Tukea tähän voi kysyä ohjaavalta opettajalta.

Sairaspoissaolopäiviä 3kpl ilman korvausvelvollisuutta. Myös nämä päivät kuuluvat laskutettaviin päiviin.

Opiskelija huomaa!  jos olet poissa harjoittelusta muiden opintojen takia, niin poissaolo on korvattava harjoitteluun.

Huom! Opiskelijan on hyvä pitää kirjaa työskentelystään niin, että hän tarvittaessa pystyy myöhemmin osoittamaan miten työtunnit harjoittelun aikana ovat jakautuneet


Tärkeitä ohjeita ja lomakkeita

 Siniset tekstit ovat linkkejä sisältöihin

Harjoittelun ohjaus, 3. harjoittelu

Opiskelijan muistilista ja karkea aikataulutus.pdf

 • Opiskelija laatii harjoittelulle tavoitteet koululla tapahtuvassa työskentelyssä harjoittelun ensimmäisellä viikolla. Tavoitteita tarkennetaan keskustelussa harjoittelupaikan ohjaajan kanssa ja tämän jälkeen ne palautetaan oman työtilaan niille osoitettuun paikkaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan jakson lopussa.
 • Opiskelija vastaa Tavoite- ja arviointilomakkeen täyttämisesta ja toimittamisesta ohjaajille ja opettajalle

 Tavoite- ja arviointilomake.docx

 • Ohje tavoite- ja arviointilomakkeen täyttöön.doc

 • Huom! Lomakkeen tekstilaatikot laajentuvat kun kirjoitus etenee. Tämä saattaa aiheuttaa väliin tyhjiä sivuja tms. Älä anna näiden häiritä (smile)
 • Lomaketta kierrätetään sähköisesti. Järjestys: opiskelija, harjoittelupaikan ohjaaja, opettaja (lisätiedot ohjeessa)

Harjoittelun tehtävät k19.pdf

  • Harjoittelutehtävien DL on 19.5.2018
  • Tehtävät palautetaan OMA:n työtilaan
  • Opiskelija muistathan, ettei harjoittelupaikan ohjaajan tarvitse olla näiden tehtävien asiantuntija. Hae ohjausta tehtäviin ohjaavalta opettajalta!
  • Mikäli harjoittelun tehtävät eivät palaudu kolmen kuukauden sisällä harjoittelun päättymisestä, tulee harjoittelu suorittaa uudelleen

 
Harjoittelun 3 vastuuopettaja  

Sanna Piikki


Harjoittelua ohjaavat opettajat

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Opiskelija: Olemme käytettävissä myös Padletin kautta, jota seuraamme viikottain!

Olemme muuttaneet uudelle kampukselle

 • PL 4000
  00079 Metropolia
 • Myllypurontie 1
  00920 Helsinki


Laskutusohje

Koulutussuunnittelija on apunamme

Esim. Laskutukseen, sopimuksiin sekä Jobiiliin ja harjoitelupaikan tarjoamiseen/hakemiseen  liittyvissä kysymyksissä voit kääntyö suoraan koulutussuunnittelijamme puoleen!


 • No labels
You must log in to comment.