Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Harjoittelun 2 vastuuopettaja

Anne Talvenheimo-Pesu p.040 334 75 26, anne.talvenheimo-pesu@metropolia.fi

Siniset tekstit ovat linkkejä sisältöihin

HARJOITTELUOHJE

 • Kokonaisuus on 15 op, josta varsinaista harjoittelua 11 op

 • Kuvaus harjoittelua 2 edeltävistä teoriaopinnoista 3.lukukaudella:

  Lukukauden keskeisinä teemoina ovat olleet toimintakyvyn arviointi, toiminnan analyysi sekä terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä. Teoriaopinnoissa on käsitelty toimintaterapia-arviointia ja -prosessia jäsentäviä malleja eri-ikäisten ja eri toimintakyvynrajoitteisten asiakkaiden kanssa.

  Opiskelijat ovat harjoitelleet teoriajakson aikana toimintakyvyn arviointia eri tilanteissa eri menetelmiä käyttäen työelämäyhteistyönä ja opettajan ohjaamina.  Lisäksi he ovat harjoitelleet toimintaterapiaprosessin suunnittelua ja toteuttamista oppimistehtävien avulla.

 • Harjoittelun kanssa osittain yhtäaikaisesti toteutuvat englannin opinnot sekä opinnot, joissa opiskelijat käsittelevät terapiasuhteeseen liittyviä asioita.

Muistathan, että olet terapiasuhteeseen liittyvien asioiden äärellä, jokaisen harjoittelun aikana.

Ymmärrys niistä rakentuu aiempien kokemusten ja jo omaksutun tiedon pohjalta. Tämän vuoksi on tärkeää, että muistutat mieleesi edellisen terapiasuhdeopintojakson keskeiset asiat.

 • Harjoittelun aikana voi toteutua niin arviointi, yksilö- kuin ryhmäprosesseja.

Harjoittelu 2: tunnit

Varsinainen harjoittelu on 11 opintopistettä. Tämä on 34 harjoittelupäivää. Harjoittelupäivän pituus 8h /40h viikko

15 opintopistettä muodostuu seuraavasti:

Terapiasuhdeopintoja 1 op

Englantia 3 op 

Yhteensä 15 op

     Linkki: 2. HARJOITTELUN TUNTIOHJE


Harjoittelu 2: tehtävät

Harjoittelun tehtävät ovat Moodlessa: Toimintaterapia: 3. lk.

2. harjoittelun aikana opiskelija tekee kolme oppimistehtävää:

Oppimispäiväkirjan tiivistelmän muodossa:

 • harjoittelun oppimistehtävä     
 • terapiasuhteen oppimistehtävä  

Erillinen ohjeistus (Moodle):

 • englannin oppimistehtävä


 • No labels
You must log in to comment.