Child pages
  • Kysymys-Vastaus –palvelun dokumentointi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yrittäjän vuoro kysyä

Vyyhti on osatoteuttajan Uusimaa-viikossa 2013 Uudenmaan liiton kanssa järjestämässä Kulttuuriseminaaria Helsingin Musiikkitaloon. Seminaarissa pyritään tavoittamaan luvovien alojen osaajia, yrittäjiä ja alasta kiinnostuneita ja tarjoamaan yleisölle ajankohtaista keskustelua, viihdettä ja oikeasti hyödyllistä tietoa. Tarkoitus on kuitenkin tarjota vielä enemmän. Nimittäin kysymys-vastaus –palvelu luovan alan yrittäjille –ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

 

Lähtökohtaisest luovien alojen yrittäjiä vaivaa tietämättömyys yrityselämän vaatimuksista, mahdollisuuksista ja kovista faktoista. Tarkoituksena onkin nyt tarjota avaimia tähän ongelmaan. Palvelun kantavia ajatuksia ovat muun muassa vaivattomuus, sitoutumattomuus ja matala kynnys. Niimpä palvelu tullaan wiki-pintojen sijaan toteuttamaan sosiaalisessa mediassa. Näin pyritään varmistamaan palvelun ulottuvuus ja upottamaan se osaksi päivittäistä verkkokäyttäytymistä. 

 

Luonnollisesti tällainen palvelu vaatii yritysmaailman ammattilaisia vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Niimpä yhteistyötahoina olemme lähestyneet mm. Helsingin yrittäjiä, Luovaa Suomea, HUB Helsinkiä, Aalto yliopiston StartUp Centeriä jne. Tämän hetken agendalla onkin konseptoida palvelu ymmärrettävään muotoon, jolloin sitä voitaisiin esitellä mahdollisille yhteistyötahoille.

 

Henkilökohtaisena toiveena ja haaveena on saada yhteistyö toimimaan erityisesti Helsingin yrittäjien kanssa. Heidän jo olemassa oleva Mentorointipalvelunsa istuisi Vyyhdin konsptiin täydellisesti, sillä toiminnasta voisi tehdä jatkuvaa ja kehittyvää. Tämähän hankkeen idea juuri onkin: laittaa alulle jotakin kasvavaa, kehittyvää ja eteenpäin vievää.

 

Toinen merkittävä tavoite on saavuttaa medianäkyvyyttä konseptille. Se olisi eduksi palvelua lanseerattaessa, mutta toisaalta myös erinomaista huomiota koko hankkeelle. Pienten ja keskisuurien hankkeiden kompastuskivi tuntuu nimittäin olevan näkymättömyys. Hankkeiden lopputulosten tuotteistaminen ilman medianäkyvyyttä on haastavaa ja useat toimivat konseptit jäävät arkistojen aarteiksi.

Resurssit, joiden varaan palvelu rakennetaan, tulevat muotoutumaan vasta yhteistyösuhteiden varmistuttua. Ajatuksena olisi luoda jotakin merkittävää, mutta ei ole häpeä päätyä pieneksi Facebook kampanjaksikaan...


  • No labels
You must log in to comment.