Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toimenpide-ehdotus työmatkapyöräilyn edistämiseksi Metropoliassa

Fillarijengi on Metropolian työntekijöiden keskuudessa syntynyt verkkoyhteisö, jonka tavoitteena on edistää työmatkapyöräilyä Metropoliassa. Työmatkapyöräilyn edistämisellä on paitsi välittömiä työntekijöitä ja työnantajaa palvelevia etuja (hyvän yleiskunnon ylläpitäminen, työssä jaksaminen, sairaspoissaolojen väheneminen), myös laajempia yhteiskunnallisia hyötyjä (pyöräily ilmastoa rasittamattomana liikennemuotona). Työmatkapyöräilyn aktiivinen edistäminen on myös omiaan parantamaan Metropolian imagoa edelläkävijänä.

Pyöräilyn edistämiseksi Metropoliassa Fillarijengi esittää seuraavia toimenpiteitä.

Pyöräilyä tukeva tilastrategia

Metropolian tilastrategiassa tulee ottaa huomioon pyöräilijöiden tarpeet siten, että uusia tiloja käyttöön otettaessa ja vanhoja uudistettaessa tuetaan pyöräilyä edistäviä ratkaisuja. Kaikissa Metropolian tiloissa tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Toimitilojen yhteydessä on riittävästi pyörätelineitä, joihin pyörät voidaan lukita rungosta
 • Pyörätelineiden tulisi olla katetussa ja mahdollisuuksien mukaan lukittavassa tilassa
 • Henkilökunnalle tulisi olla riittävät suihku- ja vaatteidensäilytystilat, joissa on lukittavat kaapit sekä mahdollisuus kuivattaa vaatteita
 • Toimitilojen tämän hetkiset pyöräilyfasiliteetit tulisi kartoittaa kunnolla. Tämä voidaan tehdä Fillarijengin aloittaman kartoitustyön pohjalta

Toimintaehdotus pyöräilyä tukevan tilastrategian edistämiseksi

 • Metropolian tiloista vastaavat Kiinteistöpalvelut, kiinteistöpäällikkö Jonna Haapakoski ja kiiteistösihteeri Mirja Huusko ja Fillarijengin edustajat tapaavat ja sopivat pyöräilyä tukevan tilastrategian jatkotoimenpiteistä ja siitä, kuinka pyöräilyn näkökulma varmistetaan tulevaisuuden tilasuunnittelussa.
 • Yhteiskunta-jaympäristövastuun tiimi käsitteli työsuhdepolkupyöräesitystä 5.4.11 kokouksessaan. YY-tiimi ´tukee lämpimästi työsuhdepolkupyöräasian eteenpäinveimistä. Valtuutettiin Fillarijengi (Antti,Juhana) sekä YY-tiimin asiantuntija Eeva viemään ehdotus henkilöstöyksikköön(Rousku, Laaksonen). Esille tuli myös toimipistekohtaisten pyörien hankintaehdotus. Näille TVJ:n kautta varattaville pyörille (aluksi esim. 1 per kampus) käyttötarkoitus olisi kampusten väliset työmatkat.

Pyöräilyyn kannustavat toimenpiteet

Metropolian tulisi tukea pyöräilyä taloudellisilla toimenpiteillä, joita voivat olla

 • pyöräily- / liikuntasetelit
 • pyöräliikkeiden kanssa tehtävät huolto-, alennus- ja/tai leasing-sopimukset
 • Työsuhdepolkupyörä
 • lainattavien pyörien ja kypärien hankkiminen henkilökunnan käytöön (esim. toimipisteiden välillä siirtymistä varten)
 • pyöränhuoltokurssien järjestäminen

Toimintaehdotus pyöräilyyn kannustavien toimenpiteiden edistämisen aloittamiseksi

 • Metropolian henkilöstöjohtaja ja Fillarijengin edustajat tapaavat ja sopivat pyöräilyyn kannustavasta toiminnasta ja tämän toimenpiteen jatkokehittämisestä.

Pyöräilyn näkyvyyttä edistävät toimenpiteet

Metropolian tulisi tukea pyöräilyä myös aktiivisesti korostamalla pyöräilyn merkitystä erilaisten tapahtumien, varusteiden, jne. avulla, joita voivat olla esimerkiksi

Toimintaehdotus pyöräilyn näkyvyyden edistämisen aloittamiseksi

 • Metropolian viestintäjohtaja ja Fillarijengin edustajat tapaavat ja sopivat ensimmäisistä pyöräilyn näkyvyyttä edistävistä toimenpiteistä ja tämän toimenpiteen jatkosta.
 • No labels
You must log in to comment.