Child pages
  • Vyyhtipeli ja pelillisyyteen liittyvät asiat/pohdinnat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Berliini, korkeakoulupeli 2-3.12.2013 
Haasteet: peli fasilitoidaan saksaksi (sanna ja susanna eivät puhu saksaa). Pelin fasilitoinnin opettamiseen on aikaa muutama tunti. Koko pelin sisältö käännettävä saksaksi, Jumikysymysten tarkoitus selvennettävä, Jumit, tavoitteet ja säännöt tarkistettava eri kulttuureihin sopivaksi
Pelaajat: kolmesta eri klusterista, kolmen tai neljän hengen sekakoukkueet (opiskelija, tukihenkilöstön edustaja, professori)
Fasilitaattori: Julia Heistag
Huomioita ennen peliä: ohjeet yksinkertaistettava niin, että fasilitoiminen onnistuu lyhyen opastuksen jälkeen
Tavoite: testataan voiko Vyytipelin tai Vyyhtipelin kaltaisen tuotteen vieminen ulkomaille olla mahdollista 

Strömbergin koulu 13.11.2013 
Vyyhtipeliä päätettiin pelata 2-3 luokkalaisten kanssa testimielessä. Tarkoituksena oli kokeilla toimisiko Vyyhtipeli lasten pelinä ja olisiko sitä mahdollista implementoida ala-asteille joko opettajien (oppilaiden kanssa pelattavaksi) tai opetushenkilöstön (opetukseen liittyvät asiat, työhyvinvointi) käyttöön. Peliä pelattiin 25 koululaisen ja kahden opettajan voimin juhlasalissa kahden samanaikaisen pelitoteutuksen kanssa.

Pelaajia: 25
Huomioita: peli toimii oikein hyvin lasten kanssa. Mekaniikka on yksinkertainen. Lapset suhtautuivat paljon tarkemmin Vyyhtirahan jakamiseen ja Jumitehtävien arvottamiseen kuin aikuiset. Tämä oli aika yllättävää. 

Nuuksion Haltia 7.11.2013
Nuuksion peli oli tähänastisista peleistä hankalin toteuttaa. Emme tienneet juurikaan mitään peliin toivotuista sisällöistä (loppujen lopuksi kävi ilmi, että sisällöt olisivat olleet pelin vetäjien kannalta hyvin kiinnostavia ja ajankohtaisia ja sisältöön olisi ollut paljon annettavaa mikäli se olisi avattu Vyyhdille etukäteen selvästi). Peliin liittyen oli myös muutamia epäselvyyksiä, kuten pelaajien määrä.
 

Loppuseminaari 6.11.2013  
Vyyhtipeliä pelattiin Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaarissa 6.11.2013. Peli pelattiin rankan seminaaripäivän päätteeksi, joten se oli fasilitaattoreille haasteellinen. Pelin oli myös tarkoitus koota koko päivän puheenvuorot ja ajatukset yhteen. Pelin toteuttamisessa kohdattiin muutamia ongelmia: ei tiedetty etukäteen ketkä etukäteen ilmoittautuneista pelaajista tulisi paikalle (kuinka monta joukkuetta, eli mikä rakenne pelissä tulee olemaan) eikä tiedetty kestääkö fasilitaattorin ääni läpi pelin. Susanna ja Sanna olivat kärsineet koko seminaariviikon ajan rankasta flunssasta, joten ylipäänsä pelotti jo ihan sekin, että jompi kumpi fasilitaattoreista pyörtyy kesken pelin tms. Pelaajina oli laaja joukku luovan alan ihmisiä, joten pelin onnistumiselle oli myös paineita. Huomio: fasilitaattoreita on koulutettava enemmän mikäli Vyyhtipeliä halutaan nostaa hankkeen jälkeen esille!

Peliaikaa: 40 min
Pelaajia: 10
Purku: ei purkua, peli päätti seminaaripäivän
Huomioita: peliä ei kannata pelata isossa tilassa. Yleisön läsnäolo vaikuttaa pelaajiin. Julkkispelaajien läsnäolo vaikuttaa pelaajiin. Pelissä on hyvä olla jonkinlaista vastakkainasettelua (esim PistePiste + Mikael Junger)

Laurea amk, Vyyhtipeli Kauppakeskuksessa 5.11.2013
Vyyhtipeliä pelattiin osana Uusimaa-Viikon tapahtumakarttaa Kauppakeskuspelinä. Pelissä oli osallistujana 8 Laurea Ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijaa. Pelille haasteita asetti hyvin kaikuisa tila ja fasilitaattoreiden flunssa. Sannalla ei esim. ollut ääntä juuri laisinkaan. Peliä oli päivän järjestäjän puolelta saapunut kommentoimaan Niko Nousiainen, joka kertasi pelin tapahtumia mikrofooniin kaikkien kauppakeskuskävijöiden kuultavaksi.

Peliaikaa: 35 min
Pelaajia: 8
Purku: ei purkua. Kauppakeskuspeli
Huomioita: pelin kulun kertaus ja näkökulmat ulkopuolisen kaijuttamana oli mielenkiintoinen, joskin yllättävä lisä pelin kulkuun. Kokemusta varioiden voitaisiin mahdollisesti elementti ottaa myöhemmin käyttöön suuremmissa pelitilanteissa. Pelin fasilitoiminen flunssassa vaikuttaa pelin energiatasoon huomattavasti.

8.10.2013
Vyyhtipelit Rysässä Raumalla
Vyyhtipeliä pelattiin osana Raumalla järjestettyä RYSÄ-seminaaria. Ensimmäinen peli oli pikapeli, jota pelattiin seminaarin kahvitauolla. Pelin oli tarkoitus toimia Vyyhdin esittelynä. Pelissä käsiteltävät jumit kerättiin seminaariosallistujilta bussimatkalla Tampereelta Raumalle. Kirjoittajille ei kerrottu etukäteen, että heidän kirjoittamiaan kysymyksiä tullaan käyttämään osana peliä. Kahvitauolla järjestetty peli kuvattiin videolle.
Seuraava RYSÄ:n pelikerta oli seminaarin iltatilaisuudessa, jossa peliä kokeiltiin "hauskuutuspelinä". Emme olleet tienneet etukäteen iltatilaisuuden pelistä, (esiintyjä oli peruuttanut tulonsa, joten tarjosimme tilalle peliä) joten Jumit ja pelin tarkoitus yms. heitettiin muutaman minuutin pohdintatuokion aikana hatusta. Peli osoitti toimivuutensa myös silloin, kun pelillä ei ole "suurta" agendaa ja sitä pelataan enemmänkin ohjelmanumerotyylisesti.

Kahvitaukopeli
Peliaikaa: 15 min
Purku: kevyt keskustelu
Huomioita: peli toimii hyvin myös väliaikaohjelmana. Sen avulla pystytään saamaan aikaiseksi johtopäätöksiä vaikka peliaika olisikin hyvin lyhyt. Tämä edellyttää etukäteen huolellisesti suunniteltua kokonaisuutta.

Iltatilaisuuden peli
Peliaikaa: n. 35 min
Purku: Ei purkua
Huomioita: peli on hauska iltaohjelmanumero. Peliä voi pelata myös illallisviinilasillisen jälkeen. Iltatilaisuuspelillä ei kannata kuitenkaan alkaa ratkomaan päivän polttavia asioita vaan se on otettava kevyenä ohjelmanumerona.

 

Viikko 36

HEINOLA 2.9.2013

Vyyhtipeliä pelattiin Heinolassa osana Viestinnän koulutusohjelman orientaatioleirin ohjelmaa. Peli oli tällä kertaa muokattu ryhmäytymisen työkaluksi eikä sillä pyritty ongelmanratkaisuun. Pelissä testattiin uutena elementtinä toiminnallisia jumeja joissa sai käyttää hyväkseen rekvisiittaa. Rekvisiitat oli haettu Hämeentien teatteripuvustosta. Lisäksi Heinolan pelipäivässä testattiin kahden samanaikaisen pelin läpiviemistä. Peleissä oli lisäksi myös kolme joukkuetta. Yhteensä pelikertoja oli neljä. 

Pelin Jumit oli pyydetty etukäteen bussimatkalla Helsingistä Heinolaan. Orientaatioleirin vetäjä oli kertomatta pelistä etukäteen pyytänyt opiskelijoita kirjoittamaan asioita, joihin haluaisi saada leirin aikana vastauksen. Näitä kysymyksiä käytettiin kaikkien pelien perustana. Lisäksi Jumeina käytettiin tilaajan itsensä määrittelemiä kysymyksiä sekä Sannan ja Susannan luomia toiminnallisia Jumeja.

Kahden samanaikaisen pelin vetäminen samassa tilassa oli haastavaa pääasiassa kakofonian takia. Tila oli kaikuisa ja pitkulan mallinen. Samanaikaisten pelien läpiviemiseen tarvittaisiin kaikumaton tila ja mahdollisesti kaksi erillistä huonetta kuitenkin tarpeeksi lähekkäin toisiaan, jotta pelaavat joukkueet kokevat pelaavansa kahta peliä samaan aikaan. 

Pelien jälkeen "laudalliset" (tarkoittaa yhtä pelilaudalla tapahtuvaa kokonaisuutta) kamppailivat vielä keskenään koko pelikerran voitosta. Testattiin kahden eri pelaajaporukan välistä kamppailua käyttäen hyväksi toiminnallista ryhmäjumia. Menetelmä toimi hyvin.

Heinolan pelipäivä sisälsi siis 86 (??tarkista luku) yksittäisen henkilön pelikertaa, 12 joukkuetta, 4 peliä ja 2 isoa pelikokonaisuutta. 

Ryhmäytyminen onnistui pelin avulla hienosti ja saimme hyvää palautetta. Vyyhtipeli on muunneltavissa kohderyhmälähtöisesti hyvin joustavasti. Laajemmat ja uusia menetelmiä kokeilevat pelikokonaisuudet ovat kuitenkin isotöisiä ja vievät pelin suunnitteluun suuren osan aikaresurssia Vyyhdiltä.

Peliaikaa: 35 min
Purku: valopäät yksilötasolla, joukkueina yhteiset iskulauseet (ohjeet, päämäärät, statementit) tulevaa opiskelua varten.
Huomioita: kaksi samanaikaista peliä toimii kunhan tila on sopiva ja etukäteen sopivaksi havaittu. Kaikuvuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Pelin toiminnalliset jumit toimivat hienosti ryhmäyttävinä elementteinä, joten niitä kannattaa lisätä yhteistoiminnallisuutta, verkostoitumista ja ryhmäytymistä etsiviin pelikokonaisuuksiin.

 

HYVINKÄÄ 4.9.

Vyyhtipeliä pelattiin koepelinä Hyvinkään Laureassa. Koepeli liittyi isompaan Uusimaa-viikkoon liittyvään kokonaisuuteen, jossa etsittiin työkaluja ja ohjelmaa Uusimaa-viikon hyvinvointipäivään 5.11.2013. Vyyhtipeliä oli ajateltu osaksi kauppakeskuksessa järjestettävää ohjelmaa, joka on avoinna yleisölle (kuka tahansa voi osallistua, eli kauppakeskuksen kävijät ovat kohdeyleisöä).

Peliä oli pelaamassa yksi lehtori ja liiketalouden opiskelijoita. Koska pelillä ei ollut suurempaa agendaa ja etukäteen ei oltu määritelty kovinkaan tarkkaa ongelmaa ratkaistavaksi päätettiin pelistä modata Hyvinkäätä varten leikillinen versio, sillä sellaista ei ole aikaisemmin kokeiltu. Peliä pelattiin kahdessa joukkueessa. Pelaajat antoivat palautetta etenkin pelin kestosta. He olisivat halunneet pelata pidemmän ajan.

Pelin jälkeen pidettiin lounaspalaveri jossa osallistujat kertoivat haluavansa Vyyhtipelin osaksi Uusimaa-päivänsä ohjelmaa. Keskusteltiin pelin sisällöstä ja kerrottiin Vyyhdin todella haastavasta ajankäyttöön liittyvästä tilanteesta Uusimaa-viikolla. Sovittiin aineistojen ja pelin modaamisen tapahtuvan hyvissä ajoin ennen marraskuuta. Kauppakeskuspeli päättyy 5.9.2013 kello 19:00.

Peliaikaa: 35 min
Purku: valopäät, yhteinen keskustelu
Huomioita: pelin leikillistäminen (enemmän toiminnallisia jumeja kuin kysymyksiä) ei välttämättä toimi aikuisten kanssa. Kysymyksiä täyty olla vähintään yhtä paljon toiminnallisten jumien kanssa. Peli toimii hyvin myös herättäjänä, eli suurta teemaa tai ongelmakohtaa tarvitse olla.


5.9 YRITTÄJÄN PÄIVÄ

Pelaajina mm
Pia Pakarinen (kok.), Sinikka Salo, Jan Wächli, Hannu Oskala (vihr.)

Peliä pelattiin teemalla "pelaamalla parempi yrittäjien Helsinki"
Kysymykset oli saatu aikaisemmin Vanhankaupungin yrittäjiltä. Pelissä oli 3 toiminnallista Jumia ja yksi ryhmäjumi.
Peliä pelattiin kahdessa joukkueessa. Kummassakin joukkueessa oli 4 osallistujaa. Lisäksi peliä raportoitiin fläppitaululle (Helka ry, Päivi Savolainen) sekä kirjoitettiin ylös ipadille. Lisäksi peliä oli kuvaamassa 2 valokuvaajaa.

Pelissä käsiteltiin tarkoituksella todella hankalia kysymyksiä. Pelin aikana ehti tulla 2 toiminnallista jumia, johon valtuuston edustajat  ja yrittäjät tarttuivat yllättävän rennolla otteella.

Päivä ja koko viikko oli ollut pelin vetäjille todella kiireinen ja rankka, joten pelin vetäminen vaativalle (ja näkyvyyttä helposti tuovalle) porukalle jännitti etukäteen kovasti. Tämä saattoi näkyä pelikokonaisuudessa. 

Pelin jälkeen syntyi hyvää keskustelua ja pelistä oltiin kiinnostuneita. Jäi ilmaan olisiko Vyyhtipeli esillä ensi vuoden Yritystä Stadiin -tapahtumassa. Täällä Vyyhdillä olisi mahdollisuus saada jopa puheenvuoro ja käyttää peliä työpajamuotoisena välineenä tapahtuman yhteydessä. Ongelmalliseksi muodostui tapahtuman ajankohta (toukokuu 2014). Peliä mietittiin myös useisiin muihin yhteyksiin.

Peliaikaa: 40 min
Purku: valopäät itsenäisesti, yksi tärkein asia/hlö postitille, lappu fläppitaululle. Jokainen kertoi mitä itselle jäi päällimmäisenä mieleen. Tämän jälkeen yhteinen keskustelu. 
Huomioita: peli toimii yllättävän hyvin myös "kankeampaan" lähestymistapaan tottuneiden henkilöiden pelinä. Esimerkiksi Valtuustolaiset heittäytyivät peliin ennakkoluulottomasti ja ratkaisivat asioita tiiviillä, tehokkaalla ja eteenpäinvievällä otteella. Peli toimii erittäin hyvin yrittäjien pelinä sillä yrittäjien ote ongelmien ratkaisuun tuntuu (pelissä tapahtunut huomio, ei yleistys) ratkaisukeskeiseltä ja yhteistoiminnallisuuteen pyrkivältä. 

 

Kaupunginosa (Maunula/Roihuvuori) -peli 12.5.2012


 

KUTU-opiskelijoiden peli 17.9.2012

Peliaika klo 13-15.30


 1. ESITTELY (Susanna)

2. PELIN RAKENTAMINEN (Sanna)

- joukkueet 3 x 3 hlöä, 2 x opponoija

- pelimerkkien rakentaminen, nimen keksiminen

3. SÄÄNNÖT

- rahat

- tavoitteet ja niiden valitseminen, 2 salassa, 1 julki

4. PELAAMINEN 13.40-14.40

- pelin aloitus, valitkaa lähtöruutu

5. JUMIEN LÄPIKÄYNTI JA PIKAVASTAAMINEN

6. TAUKO 15 min

7. PURKU


 Pelistä sanottua/havaittua:

- 13 Jumia oli hyvä määrä, niitä tuli 4 yhteensä

- sensuroimattomuus hyvä

- pitäiskö saada Helpotuksista vähemmän rahaa?

- Pureuduttiin hyvin kult.tuottajan identiteettiin ja markkinointiin sekä hinnoitteluun. Lisää tämän pohdintaa!

- tunti oli lyhyt, toisaalta just sopiva ja etenkin nopea ongelmanratkaisu

- oliko liian vähän ongelmanratkaisua, kun lyhyt peli?

- hyvä lopuksi käydä läpi kaikki Jumit joita ei käyty

- spontaanius hyvä

- vastakkainasettelupelit! Esim insinöörit ja Kutut

- jopa konkreettiset ideat hyviä

yhteistoiminnallisuus toi dynamiikkaa

- iso peli kiva!

- pelimerkkien teko hauskaa

-vastattu kaikkiin ongelmiin edes jotenkin, jee!


 

INNOVAATIOPELI 22.10.2012 KLO 14-17


 2x tunnin peli, purku

3 joukkuetta (7 hlöä/joukkue) x 2 peliä


 Innovaatioprojekti sisältää:

Yhteistyö Clear Channelin kanssa, 5 insinööriä, 1-2 arkkitehtiä, 17 kutua, 1 laulaja, 1 digiviestijä


 - Kuinka ihmisiä aktivoidaan kaupunkitilassa?

- Uusia tapoja käyttää mainoksia?

 

SISÄLTÖ:

1. Esittely (Susanna),

pelillisyydestä (mitä ihmisessä tapahtuu pelatessa?)(Sanna)


2. Pelin rakentaminen (Sanna)

- joukkueet: Nimi, pelimerkin rakentaminen. Valitkaa lähtöruutu! Miten joukkueet valitaan?

- raati:keksivät tavoitteet (6 kpl) ja voivat kysyä lisää, antaa huomioita jumien jälkeen. Tavoitteet perustellaan raadille.


 3. Säännöt (Sanna)

- Tavoitteet, 2 salassa, 1 julki. Perustelut!

- Rahan merkitys. Alussa 200€ kaikilla. Jumeista 200€, tavoite maksaa 300€.

- Peliaika 60 min

- Voittaja, jos yhtä aikaa ruudussa: enemmän jumeja tai rahaa enemmän


 4. Pelaaminen 60 min


 5. Purku


 

AJATUKSIA PELEISTÄ:

Innovaatiopelit:

Pelasimme kaksi peliä. Opetus oli myöhässä, joten meille jäi suunniteltua vähemmän aikaa.  Tästä syystä pelin alkaessa oli todella vaikea kaivaa esiin ammattimainen fasilitointi. Ensimmäinen peli meni vähän ohi ja huonolla fiiliksellä. Toinen peli oli jo huomattavasti rennompi ja lennokkaampi. Tulos: Fasilitointi onnistuu myös rutiinilla, mutta on huomattavasti helpompaa fasilitoida lennokkaasti ja hyvällä otteella.


 

HUS-peli 1.11.2012:

Pikapelit. Pelaajina Väestöliitto, Laurea amk, HUS.


 

Uusimaa-peli 7.11
 Pikapelit, joissa  peliaikaa 7 min. Pelejä viisi. Moni peli saatiin jopa loppuun asti modatuilla säännöillä. Eli vain yksi tavoite ja peli päättyy, kun tavoite saavutettu. Rahaa siis tarvitsi vain 300, myöh 200 tavoitteen hakemiseen. Nämä pelit olivat aika hauskoja. Oli vain vaikea keskittyä fasilitoimaan näin nopeissa peleissä. Unohtelin pelaajien sanomisia.


Demopelisession tuloksia

Mitä hyötyä viidestä perättäisestä demopelistä oikein oli? Kyseessä oli tietysti Vyyhti-hankkeelle tärkeän tilaisuuden yhteydessä oman tuotoksen esittelymahdollisuus.

Koska Vyyhtipelin on tarkoitus auttaa pelaajiaan kuitenkin hieman syvemmälle menevissä ongelmissa, voimme kertoa saaneemme myös viisaita vastauksia pelaajia yhdistäneisiin ongelmiin.

Esimerkkinä pelin tuloksena, pelaajajoukkueiden kollektiivisen älyn tuottamasta datasta lopuksi koosteena suuntaviivoja kysymykseen ”miten johdetaan luovia prosesseja”:

1. toimiva kuuntelu, dialogi, delegointi

2. rohkeus, uusi aloitekyky, uskallus uuteen, erilaisten ihmisten yhteentuominen, törmäyttäminen, rajojen rikkominen, inspiroituminen, luovien menetelmien opetteleminen, Vyyhtipelin hyödyntäminen :D

3. johtajan / esimiehen / pomon rooli: vastuulla on ensin luoda puitteet (työympäristö ja ilmapiiri) luovalle työlle. Sitten asettaa konkreettiset, mutta saavutettavissa olevat tavoitteet. Sen jälkeen luottaa asiantuntijoihinsa eli antaa heille vapaus tehdä työnsä rauhassa yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Pomon tehtävä on luoda ilmasto ilman liikoja paineita, työskentelykulttuuri ilman tyrmäystä, keskittyä tiimin vahvuuksiin, vastuuttaa sen jäsenet, löytää yhteinen kieli eri toimijoille

Niin helppoa se on! Kiitokset kaikille osallistujille, rohkeille heittäytyjille, analyyttisille kriitikoille ja palautetta antaneille. Pelinkehittelyt jatkuvat.


 

Tartsan, demo-peli 1.2.2013

Kuusi innokasta (1 opettaja, 1 ulkopuolinen, 2 alumnia, 1 opiskelija, 1 katsoja) tuli kokeilemaan TIOille modattua Vyyhtipeliä ruokatauolla. Emme löytäneet hyvää tilaa niin isolle matolle, joten ihmisten oli vaikea löytää peliä. Tämä peli oli ikään kuin Flash Mob -ajatuksella.


 12. Viestinnän opettajat 11.2.2013, Tikkurila

17 henkeä tulossa pelaamaan. Kolme joukkuetta.


 SISÄLTÖ:

1. Esittely (Susanna)


 2.. Pelin rakentaminen (Sanna)

- joukkueet: Nimi, pelimerkin rakentaminen. Lähtöruutu! Miten joukkueet valitaan? jako kolmeen.


 

3. Säännöt (Sanna)

- Tavoitteet, 2 salassa, 1 julki. Perustelut!

- Rahan merkitys. Alussa 200€ kaikilla. Jumeista 200€, tavoite maksaa 300€.

- Peliaika 35 min

- Voittaja, jos yhtä aikaa ruudussa: enemmän jumeja tai rahaa enemmän


 

4. Pelaaminen 35 min


 

5. Purku

- tyhjä pää-paperi, mitä jäi mieleen

- mitä tavoiteltiin eniten


 

Jumit, joita käsiteltiin:

- mitkä ovat suurimmat kompastuskivet suuntautumisvaihtoehtojen toimivan yhteistyön toteutumisessa?

- miten työnjaon oikeudenmukaisuus näkyy seurannassa?

- mitä tarkoitetaan arjen dialogilla työyhteisössä?

- miten pystyn vaikuttamaan omaan työssäjaksamiseeni?

- miten toteutuu reilu ja tasapuolinen työnjako sekä vastuunottaminen työtehtävissä?


 

Palaute:

- rehellinen ja avoin arjen dialogi, hyvä tiimihenki, tilahaasteet?, toisten vahvuuksien tunnistaminen, hauskuus


 

Sannan kommentit:

Hauskuus nousi vahvasti esiin joukkueiden tarpeissa pitää yllä hyvää työhyvinvointia


 

Vyyhtipelin esittely, Avire ma 25.2 klo 8-9


 Kuusi osallistujaa, ryhmänohjaajia, kehittämispäällikkö.


 Jumit, joita kysyttiin:

- Mitä tarkoitetaan aktiivisuudella?

- Mistä saan lisää voimia?

- Mistä rakentuu hyvä itsetunto?


 

Muut Jumit:

- Mikä minua pelottaa työelämässä? (tai työllistymisessä)

- Olet 19 v. työkyvytön nuori. Mitkä ovat vahvuuksiani kuntoutuksen jälkeen?

- Mitkä asiat vaikuttavat työkyvyn alenemiseen?

- Mitä väyliä nuorella on käytettävänään työllistymiseen?

- Mitä tarkoitetaan syrjäytymisellä?

- Mistä saan apua ammatinvalintaan?

- Mitä tarkoitetaan vuorovaikutustaidoilla?

- Mikä merkitys on kotipaikkakunnalle sovituista verkostoista?


 
 

Tutorpurku TIOille Vyyhtipelin avulla 7.3.2013

Jumit, joita käytiin:

- Miten pyytää palkankorotusta?

- Mikä on TIOn hinta?

- Olen kollegani kanssa samassa tarjouskilvassa palkkatyöhön teatteri-ilmaisun ohjaajan nimikkeellä. Olen aikeissa laittaa palkkatoiveen ammattiliiton suosituksien mukaisesti, kun kuulen kollegani tekemästä puolet pienemmästä tarjouksesta. Mitä teen?

- Miten TIOt voisivat tehdä enemmän yhteistyötä muiden Tavi-talon koulutusohjelmien kanssa?

- Joensuun Kaupunginteatteri hakee näyttelijää. Sekä minä että ystäväni TEAKista hakee paikkaa. Voinko saada paikan teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinnolla?


 

Palaute:

- hyvä pelinvetäjä, mutta ahdistavan kapitalistinen raha/ päämäärä -kilpailu. Tähänkö on tultu? Ehkä se on maailmanmeno, mutta melko brutaalia

- Leikin kautta konkretiaa, voi toimia hyvin ryhmää yhdistävänä keinona, on varmasti muokattavissa eri aloille, hyvä kilpailuhenki ja haastaminen


 

Omat ajatukset:

Tuntui hyvältä vetää peli, joka oli “omien parissa”. Myös haastavaa pitää ns. hörhöt liikkeessä.


 
 

Viikki-Seura vs. Asukastalot -peli 11.3.2013

Tavoitteet, joita tavoiteltiin:

- uusia jäseniä

- Hyvä yhteishenki x2

- Myönteinen päätös isossa asiassa

- joukkueet: Viisikko ja Viikin Reippaat

- jumeja kerettiin käymään läpi viisi kappaletta

- peliaika oli 60 min. Kohtiin 1-3 meni aikaa 30 min, sekä purkuun 30 min.

- sekajoukkueet, 12 pelaajaa eli kuusi/ joukkue.


 

Ajatuksia pelistä ke 13.3.2013

Paikallisten toimijoiden kohtaaminen, tutustuminen ja keskustelun avaaminen olivat Vyyhtipelin tärkein anti. Esiin nousi monta ajatusta yhteishengestä, viikkiläisestä identiteetistä, yhteisestä parlamentista ja tapahtumien järjestämisestä yhdessä alueen toimijoiden kanssa.


 

Pelissä tavoiteltiin uusia jäseniä, hyvää yhteishenkeä ja myönteistä päätöstä isossa asiassa. Pelin aikana keskusteltiin mm. uusien jäsenien haalimisesta, vanhojen jäsenien motivoinnista, markkinoinnin eri keinoista, yhteistyön lisäämisestä, viikkiläisestä identiteetistä, eko-Viikistä, viikkiläisten yhteisestä ja avoimesta tapaamisfoorumista, oman kyläjuhlan järjestämisestä ja konkreettisista teoista keskustelun jatkoksi.


 

Konkreettinen anti oli se, että Asukastaloyhdistys tarjosi palkatun Taina Linnan apua myös Viikki-Seuralle. Tästä oltiin erittäin iloisia. Viikki-Seura kertoi 23.5.2013 illalla järjestettävästä Viikkarin Kevätkarkelosta ja Latokartanon torin kaupunkiviljelysten avajaisista, johon Asukastalot ovat tervetulleita mukaan järjestäväksi tahoksi. Muistutettiin, että seurakunta, Bar Kaski sekä Nuorisotalo pitää kutsua mukaan tapahtumaan myös. Asukastalo Lavan kuoron suunniteltu konsertti voitaisiin siirtää tapahtuman yhteyteen torin läheisyyteen.


 

Loppukeskusteluissa nousi esiin vanhat ongelmat ja painolastit, jotka tuntuivat olevan muille pelaajille aihe, johon ei haluttaisi koko ajan palata. Kommentteja tulevaisuuteen katsovasta toiminnasta kuului useammasta suunnasta. Toisaalta muistutettiin siitä, että ei tarvitse lähteä heti tekemään suurta, vaan pienin askelin voi onnistuminen olla varmempaa. Keskustelussa väläytettiin mahdollisuutta paisuttaa syksyllä järjestettävän Päivä maalla -tapahtumaa Viikin omaksi kyläjuhlaksi. Tapahtumaan olisi myös nyt riittävästi aikaa järjestäytymiseen.  


 

Kahdesta tunnista heräsi siis ajatuksia tulevasta, orastavaa yhteistyötä, konkretiaa (tapahtumat ja palkatun työntekijän hyödyntämismahdollisuus) ja keskustelujen avauksia. Tarpeet yhteistyölle alati paisuvassa kaupunginosassa ja viikkiläisen identiteetin vahvistamiselle eri tavoin ja tapahtumin, tuntuivat saavan hyvän ja toiveikkaan pohjan jatkoa ajatellen.  


 

Omaa ajatusta fasilitoinnista:

Jotain liikkumista pitää tehdä kesken pelinkin, ettei pelaajat jämähdä!

Ehdotuksia:

Kaiuttamiseen muistisääntöjä! Pitääkö kaiken tulla kaiutettuna sanottua?


 

Jumit, joita käsiteltiin:

- On herännyt tarve paikallisen ekologisen identiteetin vahvistamiselle. Mikä tähän auttaisi?

- Viikkiin halutaan oma isompi kyläjuhla, johon haastetaan mukaan

kaikki alueen järjestöt ja toimijat. Mitä voimme tehdä asian etenemiseksi?

- Olisi kiva, jos erilaiset viikkiläiset yhteisöt ja toimijat olisivat jollain lailla helposti yhdessä tavoitettavissa. Miten tämä onnistuisi ja millä työkaluilla?

- Hallituksen tai projektityöryhmän jäseniä alkaa pikkuhiljaa poistumaan toiminnasta. Mikä voi olla vikana ja miten asia korjataan?

- Alueen asukkaat eivät löydä tapahtumiin. Miten markkinointia voisi lisätä?


 

Palaute:

- pienestä suurta

- kyläjuhlat, laskiaisrieha uudella pulkkamäellä, tapahtumia alueelle!

- lisää tällaista

- peli innostaa mm. yhteistoimintaan, hauska tapa saada ajatuksia esiin

- Viikin mainosriksat tapahtumatiedotukseen!

- Taina ja Viikki-Seura yhteinen toimintasuunnitelma

- Vahingossa tuli juteltua keskeisistä ongelmista, huomattiin yhdessä, että konkreettisiin selviin uudistuksiin ei ole ihan helppo päästä. Upeaa, että uudemmilla joukkueilla oli samanlaiset päämäärät.

- iso kyläjuhlat, (paikallis-) identiteetin vahvistaminen, toiminta ryhmässä (tarpeeksi vastuuta/ tarpeeksi tekijöitä/ avoimuus)

- rantautuminen eri tilaisuuksiin, yhteiset tapahtumat tuovat lisää aktiivisia toimijoita

-


 

Vyyhtipeli pelifasilitaattorikoulutuksessa 8.4.2013

- Mitä hyötyä minulle on ammattiliitto Temestä?

- Olen kollegani kanssa samassa tarjouskilvassa palkkatyöhön teatteri-ilmaisun ohjaajan nimikkeellä. Olen aikeissa laittaa palkkatoiveen ammattiliiton suosituksien mukaisesti, kun kuulen kollegani tekemästä puolet pienemmästä tarjouksesta. Mitä teen?

- TIO-koulutus tarjoaa teatterialan moniosaamista. Mitä hyötyä ja mitä haittaa siitä on?

- Teatteri-ilmaisun ohjaajia koulutetaan koko ajan vähemmän. Mikä on TIOn työnkuva vuonna 2025?

- TIOille suunnitellaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Millainen koulutuksen sisältö olisi parhaimmillaan?


 

Sannan kommentit:

-


 

 Luovan kohtaamispaikan peli 10.4.2013

Jumit, joita käsiteltiin:

- Luovan alan toimijan hyvinvoinnista ei huolehdi kukaan. Mikä avuksi?

- Miten yrittäjiä voisi tukea enemmän ja miltä taholta?

- Keksikää keinoja verkostoitua saman alan yrittäjiin.

- Poikkialaisen työskentelyn on sanottu ruokkivan luovuutta. Miten tällaista työskentelyä voisi lisätä luovan alan pienyrittäjien keskuuteen?

- Pienet tuotemerkit kaipaavat näkyvyyttä. Mikä avuksi?


 

Palaute:

- Energisoivaa, valtavat voimavarat ihmisten kohtaamisissa, mieltä ja silmiä auki, keskustelua ja oppimista, hyvä maku suussa, kuulluksi tulemista, kuulemista, onnellinen hetki, terapeuttinen

- myönteisyys, yhteistyötahtoa, avoimuus, halu pärjätä, omiin asioihin on hyvä saada etäisyyttä (myös hankalista) huumorin ja ilon kautta, kohtaamisen tuoma energisyys, lisää samanlaisia luentojen sijaan

- mukava ja hauska, innostava, kun pääsi pään sisälle; tärkeitä asioita, joiden kanssa itse olen alkanut pähkäillä, tarkoituksensa ansainnut

- jäi mieleen avainsanoina verkostoituminen ja toimeentulo. Yllättävänä kysymyksenä hyvinvointiasia, joita ei ole tullut pohtineeksi. Pani ajattelemaan sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia, miten ylläpitää yrittäjänä. Pelatessa huomasi, että vaikka meitä oli pieni joukko kasassa, niin samanlaisia ajatuksia ja ratkaisuja.

- kiva, iso lattiapeli! Antoi apua yrittämisen ongelmiin violettien ympyrätekstien avulla. Porukalla oli hauska pelata!

- peli-ilta oli myönteinen ja kannustava. Ohjaajat olivat hyvällä asenteella liikkeellä, jolloin pelaajienkin oli helppo heittäytyä mukaan. Mukava keväinen piristys- ja kannustusruiske yksityisyrittäjälle!


 

Susannan palaute (pelasi itse mukana):

- hiljaiset eivät eivät ole huonoja

- strategiointi tuntui kivalta

- toimii, toimii, toimii

- Jumit lyhennettävä paljon lyhyemmiksi, jotta ei jää aikaa miettiä


 

Tutorointi avuksi opintopisteiden keräämisessä (Viestinnän hlökunta) 16.4.2013

TEEMA: 55 opintopisteen saavuttaminen määräajassa


 

Jumit, jotka käsiteltiin:

- Perheen, opiskelun ja työn yhteensovittaminen on joskus haastavaa. Mikä avuksi?

- Miten opiskelujen kansainvälistymistä voitaisiin tukea jo opiskelun sisällöissä?

- Onko palautteiden antamisessa jotakin parannettavaa? Mitä ja miten?

- Minkälaisia opiskelijoiden palkitsemismenetelmiä voisi olla käytössä 55 opintopisteen toteutumisen tueksi?

- Mitä asioita henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) olisi hyvä huomioida?


 

Palaute:

- palautteen käsittelystä tiedote opiskelijoille

- peliä voisi kehittää niin, että joku voisi kirjoittaa pelin aikana ylös teemat, joista keskustelu jäi kesken (ihan hyvä, että pelin aikana keskusteluaika on rajallinen)

- virkistävä ja osallistavaa ohjausasioiden esittelyä

- peli oli toimiva, tarpeeksi yksinkertainen, mutta mahdollisti silti monipuolisen asian käsittelyn

- leikkimielisyys pelin muodossa hyvä

- asioiden jakaminen yhdessä

- ideoita ja käytäntöjä 55 op:een saavuttamiseksi

-tiimi, yhteistyö, opinto-ohjaus, iloinen mieli

- mukavaa keskustelua tärkeistä asioista pelin muodossa

- antaa ajattelemisen aiheita

- olisi hauska kokeilla opiskelijoiden kanssa aloituspäivinä. Hyvät ideat, joita pelissä syntyy, olisi hyvä saada välitettyä eteenpäin!

- Hauska tapa keskustella asioista, hyvin sovellettavissa erilaisiin aiheisiin


 

Susannan palaute:

- draivi saattaa hiipua Sannalta tiiviin kaiuttamisen jälkeen, jolloin on hyvä Susannan astua esiin ja nostaa tunnelmaa.

- legot kivoja nappulan rakentamiseen.


 

Sanna:

- Kaiuttamisen kannalta mitä pidemmälle peli menee, sitä vähemmän jaksaa keskittyä

- tunnelma oli tiiviissä tilassa hyvä


 
 

Peliseminaari kuvaamataidon opettajaksi opiskeleville (Aalto)

Jumit:

- saivat tehdä itse. Se oli tosi hyvä, koska vastasivat itselleen tärkeisiin kysymyksiin.


 

Kommentit:


 

 Summit 23.4.2013

Tuotteistaminen aiheena oli liian yläkäsite. Aiheessa oli tarvittu enemmän case-esimerkkejä, jotka olisivat tuoneet konkretiaa.

Jumit olivat liian pitkiä ja joukkueita oli liian monta. Peli pysähtyi. Toiminnallisuutta tehtäviin!


 

Bootcamp 24.4.2013

CV ja brändäys sekä verkostoituminen-pelit. Kaksi mattoa yhdessä tilassa, neljä fasua eli pelifasilitaattorikoulutksen tyypit. Huikea fiilis!


 Jumit:

“Teenkö onlineportfolion vaiko rustiikinajan käsityötaidonnäytteen?”

“Olen saanut työtarjouksen josa korvaukset ovat kohtuulliset ja imagoarvo suuri, mutta se sulkisi minulta mahdollisuudet muihin työtarjouksiin. Mitä teen?.”

“Tuotostani käytettäisiin isossa produktiossa, mutta minulla ei olisi sanavaltaa siihen miten. Haluanko nimeni tekijäluetteloon jos en ole kuitenkaan taiteellisessa vastuussa työstäni?”

“Oman alani merkittävä vaikuttaja tarjoaa minulle läpimurtoa urallani. Vastineeksi hän haluaa intiimin palaverin kanssani.Mitä tekisin?”

“Tiimissäni on arvokas monia erikoistaitoja osaava henkilö joka ei saa elämäänsä hallintaan. Miten lähestyn asiaa?”

“ Tiimissäni on hyvä ystäväni, joka on ihmisenä erittäin hyvä tyyppi. Hän kuitenkin hoitaa työasiat usein myöhässä ja lähes aina keskinkertaisesti.Tämä vaikuttaa tiimimme menestykseen.Mitä teen?”

“ Laitteistoni tuhoutui ja joudun tehdä suuria hankintoja.Mistä hankin rahoituksen?”

“ Firmani uuteen tuotteeseen sopisi loistavasti vähemmistöryhmiä irvaileva mainontakamppanja. Onko se ok? Mitä teen? “

“Lähetin cv:n mukana väärän ja sopimattoman kuvan itsestäni! Mitä teen???”

“Tehdäkkö kaupallista ja taloudellisesti kannattavaa työtä vai taiteellista työtä josta itse on kiinnostunut?”

TOIMINNALISET JUMIT:

Muotoilkaa sana kerrallaan mieleen jäävä CV:n esittelyteksti

Kun sanotaan hep tehkää ammatti-identiteetistä patsas

Suunnitelkaa minuutin mittainen youtube-mainos ja esittäkää se

Ammatti-identiteetti räppi! Toinen tiimi tekee biitin

Olette nyt Vuoden menestyjät-missi kisassa. Muotoilkaa oma menestyksenne mahdollisimman viehättäväksi

Muovaa kaverista täydellinen menestyjä


 
 

- minuutin vastausaika toimi

- toiminnalliset jumit rules!

- kaksi peliä samassa tilassa ei ollut ollenkaan huono


 

Susannan kommentit:

- henkilösidonnainen peli


 
Nuorten Kevät -seminaari 21.5.2013


 

 Kevään vihreä askel yrittäjyyteen 23.5.2013


 

Kutupeli: Tuottamo -konsepti uusiksi 29.5.2013


 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Susannan presentaatio pelillisyydestä Maunulan kesäseminaarissa 7.6.2013:
https://docs.google.com/presentation/d/1Bvu9hW-1K4HXkGX-MISS6BMnNzOwagaUiAkEZ88SVuo/edit#slide=id.p13
Linkki seminaarisivuille:
http://kaupunginosat.net/ruohonkarjet/kake-uutiset-mainmenu-65/243-aluekehittamisen-pelillistaminen-teemana-kesaseminaarissa

 

  • No labels
You must log in to comment.