Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ohjelman tavoitteena on uudistaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa, edistää palvelujan saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia alalla. 

Tekesin sivuilla http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Sosiaali-_ja_terveyspalvelut/fi/etusivu.html kerrotaan, että ohjelman avoitteisiin päästään kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuoltoon palvelujärjestelmää uudistavia, asiakaslähtöisiä yhteistyö- ja toimintamalleja. Uudistamisen tulee tapahtua julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden haasteet liittyvät asiakkaiden palveluodotusten kasvuun, toimintaympäristön muutoksiin ja niiden aiheuttamiin tehokkuus- ja tuottavuusvaatimuksiin. Toimintaympäristön muutoksessa ohjaavia tekijöitä ovat mm. asiakkaan osallistamisen ja aktivoinnin tärkeys, uudentyyppisten verkostomaisten palvelumallien ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen, palvelutuotannon johtaminen ja erilaiset henkilökunnan kannustinjärjestelmät.

Metropolian T&k-kehittämispalvelut järjestää 19.11. klo 9 - 11 (Vanha maantie 6) tilaisuuden, jossa tutustutaan ohjelman mahdollisuuksiin Metropolian kannalta.

Mitkähän mahdollisuudet meidän klusterilla on tässä ohjelmassa? Onko kulttuurin ja luovan alan osaamisessa jotain sellaista, joka mahdollistaa palvelujen järjestämisen aikaisempaa laadukkaammin ja kustannustehokkaammin?

  

  • No labels
You must log in to comment.