Child pages
  • 2013-02-13 Projektiryhmän 18. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Itsearvioinnin 2012 purkutilaisuus

Paikalla:

Susanna Snellman, Jussi Linkola, Milla Laasonen, Sanna Ristaniemi, Päivi Savolainen ja Jussi Mankki, Nikita Gavrilenko

Poissa:
Pirjo Tulikukka

Itsearvioinnin purkutilaisuus Bulevardilla

 


Milla Laasonen aloitti kokouksen klo 9:15

Itsearviointikyselyyn vastasi 11, edellisenä vuonna saimme vastauksia 7:ltä.
Tulokset ovat hiukan laskeneet edellisestä vuodesta.

Arvioiden kooste:

 Projektin suunnitelmallisuus ja organisointi: projektille on todettu tarvetta tulosten perusteella, keskimääräinen arvosana 4. Projektin tavoitteet ovat realistisia on laskenut (2011 4,11, 2012 3,91).

  Projektin resurssit ovat vastaajien mukaan riittävät, laskenut (4,17 nyt 3,64). Keskustelussa tuotiin esille, että budjettia olisi riittävästi, mutta henkilöstöresurssit eivät välttämättä aina riitä.

Projektin roolit ja tehtävät, keskiarvoltaan 3,27, keskiarvo noussut viime vuodesta (3). Vaikuttaa siltä, että tekijät ovat motivoituneita ja tietävät tehtävänsä varsin hyvin.

Projektin toimintamalleja ei vakiinnuteta osaksi pysyvää toimintaa riittävän paljon, joka paljastaa sen tosiasian, että Metropolialla on koululaitoksena tekemistä.  

Totesimme tulosten perusteella, että projekti koetaan erittäin innovatiiviseksi.

Sitoutuminen projektin kehitystyöhön on todella korkealla tasolla, mutta hieman laskenut viime vuodesta. Nyt 4,6 (4,71). 

Keskusteltiin avoimesti, mistä tämä pieni lasku johtuu.

Toimintamallien kehittämisen palautteen osalta hajonta on suurta. Kaivatiin enemmän yleistä palautetta. Milla toi esille, että ihmiset eivät vastaa riittävän aktiivisesti palautteisiin.


Projektin yhteistyö

 Kehittämiskumppaneiden tuntemus ei ole riittävän hyvää. Hajonta on suurta, 1-5. Kyselytuloksen mukaan arvosana 4 on saanut eniten. Sanna toi esille, ettei itsekkään tunne välttämättä kaikkia toimijoita riittävän hyvin.

Päivi kertoi, että olisi kiinnostunut enemmän Vyyhdin toiminnasta. Esim. ei tiennyt yritysaamiaisten päättymisestä. Susanna totesi, että blogia pitäisi kehittää kokemuksellisempaan suuntaan, tällä hetkellä liian tiedottava. Kasvokkaista tiedonvaihtoa pitäisi olla enemmän.  
Jussi ehdotti vastuuttamista, hän voisi kysellä enemmän ihmisiltä tekemisistä viikkokirjettä varten. Milla ehdotti, että HUB voisi osallistua blogin tekoon ja näin pääsisi mainostamaan myös omia tapahtumia. Tämä voisi toimia myös Helkan suhteen.

Projektin koordinointi on kiitettävällä tasolla ja samoin projektin sisäinen yhteistyö. Molemmat erittäin yksimielisiä vastauksien suhteen.

Projekti toteuttaa emo-organisaation intressit
Tukee Helkan sekä HUB:n toimintaa hyvin.

Kansainvälinen yhteistyö hyödyttää projektia
Kysymys saanut alhaisimmat pisteet, 2,82 (4,14). Millan mukaan olemme nyt selvästi keskitytty kotimaahan. Jussi mainitsi, että alussa oli runsaasti projektiin liittyvää matkustelua, nyt rauhoittunut ja tämä näkyy tietenkin kyselytuloksissa.

Yhteistyö projektin ulkopuolisten tahojen kanssa on onnistunutta
3,36 (3,86) Millan mukaan Metropolian näkökulmasta on onnistunut hyvin.


Projektin seuranta ja arvionti


Projektin määrällinen seuranta    
Seurannat lähtee EU:sta, hyvällä tasolla meillä

Projektissa annetaan tulosten valossa erittäin hyvin rakentavaa palautetta.
Olemme myös saavuttaneet hyviä tuloksia.

 

10:37
tulosten purku päättyy

 Tulosten läpikäynnin jälkeen keskityttiin vaihtamaan kuulumisia ja suunnittelemaan hankkeen lopputapahtuman sisällön runkoa.

 

  • No labels
You must log in to comment.