Child pages
 • Personal Branding hankeviestinnässä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Personal Branding on itsestä välittyvän kuvan rakentamista toiminnan kautta. Internet tarjoaa runsaasti välineitä ja kanavia esimerkiksi oman osaamisen markkinoimiseen. Eri kanavissa tapahtuva sisältöjen julkaiseminen ja keskusteluihin osallistuminen voivat toimia esimerkiksi ammatti-identiteetin rakentamisen ja asiantutijuuden osoittamisen apuvälineinä.

Chris Broganin Free Ebook On Personal Branding -kirjanen (pdf) esittelee aihetta yksilötasolla. Blogikirjoitusessaan 50 Ideas on Using Twitter for Business samainen Brogan esittelee keinoja, joilla yritys voisi hyöntää sosiaaliseen verkostoitumiseen ja mikro-bloggaamiseen tarkoitettua Twitter -palvelua. Twitter onkin erityisesti yhdysvalloissa erittäin suosittu tiedottamiskanava, jota myös yritykset hyödyntävät omassa toiminnassaan.

Perinteiseen omien verkkosivujen kautta tapahtuvaan tiedottamiseen verrattuna Personal Branding -ajattelun mukainen hankeviestintä voisi sisältää seuraavia piirteitä:

 • Aktiivinen osallistuminen eri verkkokanavien kautta - hankkeen aihepiiriin liittyvään keskusteluun osallistuminen, tiedottaminen eri palveluissa (hankkeen "status updates"), materiaalin julkaiseminen muuallakin kuin omalla sivustolla (esim. YouTube, Vimeo, Flickr jne.).
 • Sopivissa määrin oman hankkeen esille tuomista - ei tyrkyttämistä / spämmäämistä
Mahdollisuuksia
 • Laajempi näkyvyys
 • Aktiivinen mielikuva hankkeesta
 • Ulkopuolisten näkemykset & tiedot muualla tapahtuvasta toiminnasta
 • Uudet yhteistyökuviot
 • Jne.
Haasteita (vai mahdollisuuksia)
 • Henkilöityminen - aktiivisen keskustelun kautta toiminta henkilöityy keskustelijaan
 • Eri kanavien hallinta, säilyykö kokonaisuus vai hajoaako homma käsiin?
 • Jne.

VOIMAA - ehdotuksia, ideoita

 • Osallistuminen Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkkoyhteisön (sometu) toimintaan. Kenties oma "Maahanmuuttajakoulutus" -ryhmän perustaminen?
 • Sometun Jaiku-kanavan toimintaan osallistuminen
 • Aktiivinen bloggaaminen ja blogimerkintöjen näkyväksi tekeminen eri palvelujen RSS-ominaisuuksien avulla (Jaiku, Friendfeed)
 • Muita sopivia foorumeita?
 
 • No labels
You must log in to comment.