Child pages
 • 2012-11-27 Alueellinen yrittäjäaamiainen -konseptin levittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapaaminen Malminkartanossa 27.11.2012

Läsnä Snellman, Laasonen, Holttinen

Vyyhti-hankkeen ArToVa-alueella pilotoiman, vuoden 2012 kestäneen yrittäjäaamiaiskonseptin kokeileminen muilla alueilla pääkaupunkiseudulla on ollut hankkeen tavoitteena. Vuoden 2013 ollessa hanketoiminnan viimeinen vuosi, muodostuneen toimintamallin kokeileminen Arabianrannasta poikkeavalla alueella on tullut ajankohtaiseksi.

Pidettiin asukasaktiivin myötävaikutuksella lyhyt palaveri Vyyhdin Alueellisen yrittäjäaamiaiskonseptin kokeilemiseksi Malminkartanon alueella.

Pohdittiin reunaehtoja:

 • Voitaisiin järjestää ensimmäinen aamiainen yrittäjien tiloissa jos löytyisi pari yritystä. Jatkossa kiertävä kokoontumispaikka, jolloin eri toimitilat ja -talot tulisivat tutuiksi. Haaste: miten löytää kustannustehokkaasti yritykset: Helsingin yrittäjien kautta myös Millalla, lumipallona
 • Tiedottaminen, millainen viesti puree? Monikanavaisesti lähestyminen, riittävän mielenkiintoinen ensimmäinen tapaaminen, paikallisten yritysten toimialaan profiloiminen ja tulevan toiminnan suunnan esiintuominen, kevyesti aloittaminen. Haaste: ensimmäinen kokoontuminen. Vastaus: riittävän kiinnostava teema ja riittävän pitkä esimarkkinointiaika. Esimerkiksi, yrittäjän jaksaminen.
 • Ajankohta: aloitus Vyyhti-toimijoiden työkuormasta johtuen aikaisintaan maaliskuussa. Tapaaminen kolmen kerran sarjana (eli + huhtikuu ja toukokuu). Kolmen kerran jälkeen näkee millä periaatteella voisi jatkaa.
 • Teemat: mitkä synergioita yritysten välillä alueellisesti
 • Toteutus: Vyyhdistä kolmen kerran sarjassa emäntä/isäntä; jatkossa tarvitaan innostunutta porukkaa, jotka haluavat ottaa "tuotantovastuun".

Pohdintoja alueellisesta yrittäjäverkoston lähtökohdista:

 1. millä tavoin yrityksen toiminnassa voi näkyä paikallinen identiteetti ja näkökulma? Miten paikallisuutta voisi linkittää vahvemmin?
 2. mitä paikalliset toimijat voisivat antaa yritykselle (esim. asiakkaita, ideoita, kokeilualustan, puskaradion, osaajien verkoston)?
 3. miten luovien alojen yrittäjät voisivat ratkaista paikallisia haasteita?
 4. voisiko paikallinen budjetointi, yhteiskunnallinen yrittäjyys, yhteisörahoitus olla jotain täällä sovellettavaa?
 5. Vyyhti-aamiaisten tavoitteena toimia keskustelu- ja paikallisena epävirallisena markkinointikanavana (alueen yrittäjien pitchausta)?
 6. yhteistyöhankkeet toisten paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa, onko esimerkkejä tai ideoita?
You must log in to comment.