Child pages
 • 2013-03-13 Projektiryhmän 19. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 13.3.2013 klo 9:15-11:00
Paikka: Helka - Toinen linja 3
Paikalla: Susanna, Pirjo, Päivi, Nikita, Jussi M & Jussi L.

Hankkeen ajankohtaisia asioita käsittelevä kokous.

Pöytäkirja

Vaihdettiin kuulumiset, Helka on muuttanut Hakaniemeen ja Hubissa on meneillään suuria muutoksia.

Muutoshakemuksen tilanne

Hakemuksessa haettava asiat on hyväksytty ohjausryhmässä. Susanna aloittaa pikaisesti käytännön työt. Jussi M. esitti vielä yhtä muutosta liittyen Hubin matkabudettiin, josta hän lähettää sähköpostia Susannalle.

Lopputapahtuman tuotannollinen tila

Suunntelmat tällä hetkellä: 6.11.2013 Musiikkitalossa (pitää olla ohi klo 16:15), Black boxissa. Vyyhti on luvannut koordinoida tuotannon, mukana Sibelius-Akatemia, Luova suomi, Uudenmaan liitto sekä Metropolia. Yksi teemaidea, joka on heitetty ilmaan, on tango-päivä. Moni asia on vielä epäselvä mm. tuotannollisen laajuuden ja vastuiden osalta sekä eri osapuolten osuuksien osalta.

Tärkeää on pitää mukana Vyyhti-näkökulma, eli aihepiiriemme mukaiset sisällöt ja ohjelmat. Kaivataan ohjelmallista seminaaria, ei pönötyspuheita vaan toimintaa ja konkretiaa. Vyyhti voisi mahdollisesti tuottaa ja järjestää 3 ohjelmanumeroa, siis esiintyjää tai kokonaisuutta.

Keskustelua, kommentteja:

 • Jussi M: Arts in Busess, foorumiteatteri, jossa erilaisia organisaatiotilanteita esitetään draamana. Miten voisi esim. saada "hyvä uskomuksia" mukaan organisaatioon draaman keinoina, improteatteria, liike-elämän draamaa jne. Voitaisiin esim. esittää "Vyyhti-oppeja" draaman keinoin.

Todot

 • Jussi M. selvittää kontaktiensa kautta, järjestyisikö foorumiteatteri lopputapahtumaan.

 

Loppujulkaisun muoto

Tilannekatsaus, eli mikä on tilanne? Kaikki ovat tuottaneet materiaalia omasta näkökulmastaan, mutta miten tästä eteenpäin? Sisältödeadline on seuraavaan kokuokseen mennessä.

Ehdotus: 

 • 3 julkaisukanavaa:
  • Kirjalliset julkaisut, joissa mm. Satun selvitys + toinen selvitys luovan alan yrittäjyydestä ym. toimitetut kirjalliset aineistot 
  • Verkko -  tekstiartikkelit saavutettavuuden ja jaettavuuden vuoksi
  • "Äänikirja"/audiototeutus, johon poimitaan parhaat palat / A4-tiivistelmät. Tätä voisi myös jakaa esim. muistitikuilla lopputapahtumassa. Kenties tähän voisi sisällyttää myös kevyttä dramatisointia, äänitehosteita ja kuunnelmamaista toimintaa.

Mitekäs aiemmin suunniteltu kuntosali-ideologia? Se on oikeastaan mukana, kun rakennetaan tällaista monista eri palasista muodostuvaa kokonaisuutta, jossa jokainen voi valita itselleen sopivat jutut.

Entäs yhteisartikkelikokeilu? Sen voisi julkaista hieman raakileen oloisena, virheineen päivineen esimerkkinä yhteisesti kirjoitusprosessista. Voitaisiin jättää mukaan myös inside-läppää, eli kommentteja toisille kirjoittajille jne.

HUOM!: Kaikista ideoista ja avauksista pitää aina olla kustannusarvio.

ToDot

 • Jussi M. selvittää graafikkoa, joka voisi tehdä kuntosaliteeman mukaista kuvitusta.
 • Kaikki: Työstetään seuraavaan projektikokoukseen mennessä A4 omasta artikkelista, jonka perusteella voidaan ideoida ja hahmotella äänimaailmaa audiototeutusta varten. Lopullisen artikkelin kesto n. 3-5 liuskaa.
 • Vielä yksi yhteiskirjoitussessio, 30 minuuttia, jonka jälkeen homma on valmis. Tässä sessiossa kommentoidaan ja fiilataan omia ja toisten tekstejä. 19.3.2013 klo 9:30-10:00.

Hankkeen jatkoaikahakemus keväälle 2014

Mm. henkilövaihdoksista johtuen on päätetty hakea hankkeelle yksi ylimääräinen maksatuskausi. Tätä puoltaisi myös lopputapahtuman myöhäinen ajankohta, jonka jälkitöitä ja muita loppuraporteinteja ei välttämättä ehdittäisi tehdä vuoden 2013 aikana. Näin saataisiin myös lisäaikaa loppujulkaisun painatukseen. Helkan ja Hubin osalta työt päättyisivät 2013, eli jatkotyö koskisi pääasiassa Metropoliaa.

Jatkoaikaa siis aiotaan hakea, ja jos se saadaan, pitää tarkastella tarkemmin toteuttajien käytännön asiat taloushallinnon ja raporttien suhteen.

Onkohan rahoittajalla jotain sitä vastaan, jos Helkalta tai Hubilta tulee lisämateriaalia vielä 2014 puolella, jos heidän osalta hanke päättyisi 2013? Susanna selvittää ja palaa asiaan.

Väliraportointi

Kaikkien olisi hyvä muistaa kirjoittaa Google Docsissa sijaitsevaan väliraporttipohjaan sitä mukaa, kun asioita tapahtuu. Näin saataisiin mukaan aina tuoreita fiiliksiä käynnissä olevista asioista eikä vain muistelua siitä, mitä vuoden aikana on tullutkaan tehtyä.

7.5.2013 verkostoitumistilaisuus

Metropolian viestinnän koulutusohjelman tuottamassa Shared Gems -verkostoitumistilaisuudessa on Vyyhtiä liippaavia teemoja, eli Game Jam, pelialan yrittäjyys, start-up -toiminta ja verkostoituminen.

Art-of-hosting tapahtuman järjestely toukokuussa 2013

Toiveiden mukaan ollaan järjestämässä kahden illan koulutusta, joka vedetään Metropoliassa. Metropolia kilpailuttaa kouluttajat. Pyritään löytämään sopivat tilat Metropoliasta.

Kenelle markkinoidaan? Esimerkiksi tällä kaavalla:

 • Metropoliasta Kuul-opiskelijoita n. 5 kpl.
 • Metropoliasta henkilökunta n. 5 kpl.
 • Kaupunginosatoimijoita n. 10 kpl.
 • Hubista n. 10 kpl.
 • Vyyhti-henkilöstö n. 10 kpl.

ToDot

 • Jussi M. tekee tarjouspyyntöpohjan
 • Susanna hoitaa kilpailutuksen
 • Susanna, Nikita & Jussi: Tilat Metropoliasta
 • Jussi M. tuottaa mainostekstin
 • Nikita tekee Jussi M:n tekstistä visuaalisen esitteen pdf-muodossa.

 

 • No labels
You must log in to comment.