Child pages
  • 2012-09-19 Projektiryhmän 12. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektiryhmän kokoontuminen Hub Helsingin tiloissa toiminnallisella mallilla loppujulkaisun ideoimiseksi.

You must log in to comment.