Child pages
  • 2012-08-20 Projektiryhmän 11. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syyskausi käynnistyi projektiryhmän kokouksella, jossa ohjausryhmän jäseniä oli paikalla tutustumassa toisiinsa.

Visioitiin yhdessä Vyyhti-loppujulkaisua ja - tapahtumaa sekä perustettiin näiden kehittämiseksi Vyyhti-ryhmä Facebookiin.

  • No labels
You must log in to comment.