Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KDV12S1VDV

Opintojakson aloituskerta pidetään viikolla 2 tiistaina 08.01.2013 klo 09.00.

Kuvia vuoden 2012 yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelun oj:lta

Opintojakson opettajat: Mari Silver, Markus Norrena, Tero Marin (opintovapaalla 18.2 - 16.6), Tomi Jokitulppo (jatkaa Teron sijaisena).

Palvelujen dokumentaatiot

Tähän linkit

Tehtävät

Tehtävän nimi

Palautuspäivä / Läpikäynti

Suunnittelumenetelmien erot

15.1

Haastattelutehtävä 10.1

Palautuspäivä 24.1

Haastattelutehtävä 17.1Palautuspäivä 24.1
HavainnointitehtäväEsitykset 12.2, ohjeet raporttiin

Heinosen väitöskirjaan liittyvä tehtävä

Joukkoistamistehtävä 2013

15.3 Liitetään osaksi joukkoistamisharjoituksen loppuanalyysiä

12.3 loppupresentaatio

  
Aineiston analyysi ja presentaatio12.2
14.2 briiffi / jatkoideointiTästä
14.2 ja 15.2 tehtävätTästä
Ohjeet loppupresentaatioon12.3

Luettavaksi

Teos

Muuta

Käyttettävyystutkimuksen menetelmät (Tampereen yliopisto, Tietojen käsittelyn laitos)

http://www.cs.uta.fi/usabsem/osallistujat.html

Designing mobile interfaces (O'Reilly)

 

Mobile Usability (Nielsen)

Löytyy Metropolian kirjaston verkkosivujen kautta, tietokannat a-ö > Safari books online etäyhteys

ACM:n tietokanta ja julkaisut (interactions)

Löytyy Metropolian kirjaston verkkosivujen kautta, tietokannat a-ö > ACM Etäyhteys

ISO 9241-210 Standardi

Löytyy Metropolian kirjaston verkkosivujen kautta, SFS-online > standardi

Interactions -lehden Design Thinking numero.http://mags.acm.org/interactions/20100304/?folio=5&CFID=166672744&CFTOKEN=14790506#pg1
Ulla Heinonen: Sähköinen yhteisöllisyyshttp://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/39380/diss2008heinonen.pdf?sequenc
10.01.2013 tuntien materiaali (yleistä käyttäjätutkimuksesta) 
Korttilajittelun ohje 
Design Thinking BootcampBootcamp
Markuksen PHP, Unix ja MySQL -materiaali ilmestyy tänne:

http://users.metropolia.fi/~norrm/k13/vvvt/index.html

KvaliMOTV kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristöhttp://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_4.html
Havainnointihttp://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/vpkk-oppimateriaali/5-arvioinnin-menetelmia/5-4-tietoa-kayttajilta/5-4-1-havainnointi
Usabilitynet: User observation

http://www.usabilitynet.org/tools/userobservation.htm

  
You must log in to comment.