Child pages
  • 2012-10-16-17 Rysä.Mikkeli. Susannan ja Sannan seminaarimatkaraportti
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matkaraportti

RYSÄ2012, Mikkeli

Susanna Snellman, Sanna Ristaniemi

Disruption is a new black, average not good enough - Mohamed El-Fatatry

Susanna ja Sanna matkustivat Rysä seminaariin Mikkeliin lokakuussa 2012. Tarkoituksena oli saada uusia ajatuksia liitettäväksi Vyyhtipelin yrittäjäversioon sekä muodostaa tarvittavia luovan alan yrittäjyyden kontakteja hankkeelle. Seminaari käsitteli luovaa alaa esittelemällä useita lyhyitä esimerkkejä. Hankemaailmaa edusti ReadySteadyGo!-hanke. Ensimmäinen päivä avattiin "virallisten" puheenvuorojen merkeissä, eli alkajaisiksi kuultiin Työ- ja elinkeinoministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuorot.
Virallisen osuuden jälkeen siirryttiin kuulemaan yritysesimerkkejä, kohti uudistuvaa, luovaa taloutta. jotka jatkuivat koko ensimmäisen päivän ajan. Lisäksi pohdittiin eri alojen yhteistyösä syntyviä elämyspalveluita erilaisten esimerkkejen kautta. Toisena päivänä seminaarissa pohdittiin kansainvälisyyden monia kasvoja ja saatiin työkaluja kansainvälistymiseen. Seminaarin parhaaksi anniksi nousi kuitenkin seminaarijärjestelyiden havainnointi Vyyhdin omaa kansainvälistä seminaarituotantoa varten.

Sanna @Rysä, Mikkeli 17.10.2012

Tässä muutamia havaintoja:

- jos järjestetään seminaaria, johon matkustetaan kauempaa, valvottua narikkatilaa tätyyy olla riittävästi.

- riittävästi ruokailua. Pitkänä päivänä pitää olla välipalatarjoilua varsinaisten ruokailuiden välissä

- seminaarissa oli kahvitarjoilu koko ajan. Se oli oikein hyvä asia

- twitter toimii hyvin seminaarin aikaisessa verkostoitumisessa. Siihen täytyy kuitenkin kannustaa

- ruoka vaikuttaa ilmapiiriin. Tässä tapauksessa tarjoiltiin lounaaksi kalakeittoa.

- Puheenvuorot saavat olla max.30 min ja niiden välissä täytyy olla taukoja

- iltatilaisuuden yhteydessä on hyvä olla ohjattua verkostoitumista. Muuten ihmiset istuvat pöytäkunnittain

- puhujien täytyy olla kiinnostavia. Tarinat pitävät ihmiset hereillä.

- ei liian pitkää avajaispuhetta. Ketään ei kiinnosta miten seminaari on tehty ym.

- aikataulutus on tärkeää! Puhujien kellotus!

- livemusiikki jaloittelutauoilla oli aktivoivaa ja teki seminaariin lämpimän sävyn

- Tekniikka! Tekniikka! Tekniikka! Sen TÄYTYY toimia!

- iltaohjelman ei tarvitse olla kummoista. Mutta sen on hyvä olla jotain todella erilaista kun seminaarivieraat olettaisivat sen olevan. Rysässä kuultiin

  hyvin genresidonnaista livemusiikkia.

- iltatilaisuus on verkostoitumista varten. Pöytäryhmät on järjestettävä niin, että ihmiset voivat verkostoitua keskenään. Musiikin täytyy olla tarpeeksi hiljaisella.

- perusasiat kuten vessapaperi ja vessojen riittävä määrä ovat tärkeitä

Kaikenkaikkiaan seminaariin osallistuminen antoi paljon hyviä ideoita Vyyhtipeliin liitettäväksi ja myös ajatuksia hankkeen loppusuoraa varten tulosten esittelyyn.


Sanna ja Susnna@Rysä 2012

Tässä muistiinpanojamme seminaarista

RYSÄ goes luova Suomi 2012

TEM klo12.15-12.45
- Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ei tunnista riittävän hyvin luovan talouden merkitystä.
- Luovan talouden tekijänoikeuksien pitäminen hankalaa
- TEKESin rahoituksen parempi kohdistaminen luovan talouden edistämisen näkökulmasta
- Hanke siitä,että mikä on luovan talouden merkitys BKT:lle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Luovat alat hallitusohjelmassa tiiviisti: painopistealueissa ja kulttuuripolitiikassa
- OPM vastaa kulttuuripolitiikan toteuttamisesta, mikä muodostaa perustan luovalle alalle
- 400 miljoonaa taiteen ja kulttuurin puolella (80% menee kulttuuri- ja taidelaitoksille)
- kulttuurin perustan vahvistaminen tukee myös luovaa taloutta, luovien alojen yritystoimintaa ja kulttuuriyrittäjyyttä
- EU:ssa tapahtuu myös: mm. Luova Eurooppa -ohjelma
- Kehittämislinjauksia: Osaamisen kehittäminen ja tietoperustan parantaminen. Myös alojen yhdistäminen, ei vain luova ala keskenään
- Luovien alojen toimialapäällikkö

Hartwall Jaffa ja Bruun Design
- Mehukas yhteistyö 50-luvulta saakka
- Taloudellinen kasvu selkeästi liittynyt Bruunin luomaan brändiin

Fantasiarakenne Oy
- ainoa teemallisten lavastusten tekijä Suomessa
- tekevät elämyksiä
- Angry Birds Land mm.
- valo, ääni, video, jne.
- ravintola, huvipuisto, matkailu, kauppakeskukset
- Shanghain maailmannäyttelyn Suomen paviljongin suunnittelu
- teatteriosaaminen laajennettu muuhun maailmaan! Nerokasta!
- köyhää mielikuvitusta vastaan taistelu
- kaikkea ei tarvitse kuvittaa
- Skenografin kässäri: tarina/ kässäri => teemasuunnitelma => sisältö ensin, vasta sitten mietitään miten rakennetaan! => arkkitehtuurinen piirrustus => yksityiskohdat ja materiaalit  => perspektiivi => kaikki aistit => valo ja väri => storyboard
- tarinoiden merkitys! Mahtavaa teatterintekijän ajattelua!
- Tunnelma + aistit + toimivuus + mielikuvitus = ikimuistoinen kokemus
- käyttävät paljon alihankkijoita
- tuotteesta osa tarinaa, miten ruokkia asiakkaan mielikuvitusta, jotta on jo osa tarinaa
- jere.ruotsalainen(at)fantasiarakenne.fi

Mo El-Fatatry
Disruption Manifesto
- Teknologia antaa valtaa
- opetteli tekemään nettisivuja 15-vuotiaana
- hakkeroitui kansainväliselle nettisivulle
- opetti 16-vuotiaana yliopistossa nettisivujen tekoa, osti palkallaan Nokian
- Muutti Suomeen Daruden ja Nokian innoittamana kahdeksan vuotta sitten
- Ewtekissä opiskellessaan teki harrastuksenaan nettisivuja
- MySpacen perustaja, sai ruotsalaiset mukaan 2 miljoonalla
- tämä mies puhumaan semmaan!
- on ollut 500 vaikutusvaltaisimman muslimin listalla monta kertaa
- encourage: high growth entrepreneur, celebrate, ignore
- sisäinen ääni hukkuu, kun on niin paljon hälyä ja virikkeitä ulkopuolella. Istu tuoliin ja mieti mitä todella haluat! Jos olet todella hyvä jossain esim. ohjelmoinnissa, älä yritä tehdä myös markkinointia. Palkkaa joku joka osaa. Älä palkkaa hyviä kavereita, jotka ovat liian samanlaisia sinun kanssasi. Silloin aika menee vain hauskaa pitäessä.
- reactive -proactive
- communication: ideoiden täytyy taistella! Businesmiesten täytyy istua huoneessa sanomassa, että ovat sanomassa vastaan ja antavat näkökulmia.
-coaching and writing
- My IslamicWorld
- lähtee Suomesta   
- miten digitaalinen media muuttaa meidän käyttäytymistämme?
- Super Human tarvitsee vain 12 nettityökalua, jotta voi tehdä kaiken tarvitsemansa
- nykyajan ihminen tietää mitä haluaa
- ongelmanratkaisu on nykyään todella luovaa
- työt: adaptive (test, iterate, change) vs. ladder
- David vs. Goljat
- black swan zone: luot vain yhden tai muutaman asian, mutta teet sen erittäin hyvin!
- Luovat hullut ovat USA.ssa biljonäärejä
- paremmat tiimit: tunne, spiritual father: ajattelu, ei tunteet, faktojen katsoja, medicin man, taulukkomies. Ei kyvyt, vaan tavat toimia.
- älä työskentele kovaa, vaan älykkäästi
- average is not good enough
- you are “Scientist”. “I have a Vision”. Build your Innovative Team! Nettisivu www.novogenie.com.
- Suomi: missä nöyryys loppuu?, vetäkää raja! Itsetuntoa! Jos systeemi ajaa kohti tavanomaista, taistelkaa sitä vastaan!
- public founding. Älä anna rahoituksen päättää, mihin suuntaan sinua viedään!
- miten samaan aikaan saamme rahaa ja miten teemme itsemme onnelliseksi?


Mohamed El-Fatatry (Suomi/Eypti). Suomalaistn tunnistamaton potentiaali ja innovaatiot, sosiaalisen median uudelleen määritteleminen ja liike-elämän odottamattomiin muutoksiin varautuminen.

ReadyStedyGo! -hanke
- kokeilujen kautta kohti uutta tavoitetta: epävarmuus lopputuloksesta

FinPro
Kati Uusi-Rauva
- Kansainvälistymistä yrityksille
- Verkostoituminen. Partnerihaku suosittua.
- luovimo, luoville aloille räätälöity kehitysohjelma: pääpaino konsepti-, tuote- tai palvelumyynnin valmiuksien kehittämisessä. Työpajaosuudet. Kansainväliset asiantuntijat. 6000€.

Ideaone Oy
- luovien toimialojen osaaminen ja elämystaloudet
- Districts of Creativity, Tampere Suomesta osallistuu. 1/2014 tekevät oman seminaarin.
- creativity world forum Hollannissa 2011.
- inno-työpaja

Matka Hollantiin 15.-18.1.2013, outi(at)pinkeminence.fiHollantiin tammikuussa
190 € + matkat, Pink Eminence Oy
- tutustutaan johtamisen, kulttuuri- ja tapahtumatuotannon jne art business

Pumppu, enemmän duoo kuin sooloo. Menestyvien musiikintekijöiden kasvattaminen.

Tähän matkaraportti ja kuvat

TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö

(kirsi.kaunisharju@minedu.fi)

Luovan talouden haasteita

- motivaatio yritystoimintaan vaihtelee

- taiteilijalla ei tarpeeksi liiketoimintaosaamista?

Luovan talouden toimia EU-tasolla

-OMC-työryhmät

-European rCeative Industries Alliance

-The European Design innovation intiative

-luova eurooppa -ohjelma

-komission tiedonanto luovista asioista

Osaamista kehitetään, tietoperustaa parannetaan

Iltatilaisuus @Rysä 2012
Välipala @Rysä 2012

  • No labels
You must log in to comment.