Child pages
 • 2012-10-17 - Projektiryhmän 13. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 17.10.2012 klo 9:30
Paikka: Vyyhti HQ, Hämeentie 153, Helsinki
Paikalla: Pirjo Tulikukka, Jussi Mankki, Päivi Savolainen, Jussi Linkola, Milla Laasonen (PJ/siht)

Projektiryhmän kokous Vyyhti-päämajassa

Agenda

Ohjausryhmän kokouksen 10.10.2012 terveiset ja toimeksiannot projektiryhmälle

 1. Lopputapahtuma. Ohjausryhmä pyytää projektiryhmää tuottamaan kolme ehdotusta lopputapahtumaksi tulevan kahden viikon sisällä.
  1. Hankkeen kaikki teemat yhteen pelaten (Susannan ehdotus)
  2. Mistä syntyy aito yhteisö? Yhteisöllisyys tulevaisuuden työelämässä, yrittäjyydessä ja vapaaehtoistyössä (vyyhdit auki rajattomasta sumeudesta sitoutumiseen; miten yhteisöllisyyden noodit rakennetaan; yhdessä tekemisen kokemukset; yhteisten tavoitteiden saavuttamisen tuoma ilo; luottamus eli miten rakennetaan yhteisöjä + tekniikoita avuksi + opas/kiertokävelytoteutusmalli)
  3. Parhaat käytännöt maailmalta (Smart cities, Lean StartUp, ...)
 2. Lopputapahtuman tavoitteet, toteutustapa, kohderyhmät, kansainvälisyysaspektit huomioitava suunnitelmassa.

Rahat ja tulokset

 1. Maksatuskausi 1.5.-31.8.2012 – tilanne (Pia Pulli)
 2. Mahdolliset muutostarpeet / kululajien väliset siirrot (esim. matkoista palkkoihin).
 3. Välitsekkaus: mitä tuloksia on saatu aikaan tähän mennessä?
  1. kirjoitetaan Google Docsin väliraporttipohjaan, Väliraportti 2012. Aineistodeadline ma 17.12.2012 mennessä.
  2. seurantaraporttitiedot excel-aineistoina (Milla lähettää tuoreen pohjan), ti 11.12.2012 mennessä.
  3. mihin pitää resursoida viimeisenä hankevuotena
   1. lopputapahtuma
   2. loppujulkaisut
   3. loppuraportit (hallinto) ja arkistointi

Muut esille tulevat asiat

lyhyesti käsiteltävät

- kaupunkitapahtumatuotantomallin taitto korjattava / taiteltava PDF viiva väärässä kohtaa

laajemmin käsittelyä vaativat

Seuraavat kokoukset

 1. marraskuun kokous 21.11.2012 kello 9:15-12:00 käsittelemme jälleen Hub Helsingin fasilitoimassa tilaisuudessa syvemmin loppujulkaisun sisältöjä (jonne tervetulleita jälleen laajemmin ryhmän jäsenet)
 2. vuoden viimeinen projektiryhmä ke 12.12.2012 kello 9:15-12:00 hallinnollisesti talous ja tilastoinnit -teemalla
 3. Vuoden 2013 projektiryhmän kokoukset:
  1. ke 16.1.2013 kello 9:15-12:00
  2. ke 13.2.2013 kello 9:15-12:00
  3. ke 13.3.2013 kello 9:15-12:00
  4. ke 17.4.2013 kello 9:15-12:00
  5. ke 15.5.2013 kello 9:15-12:00
  6. ke 5.6.2013 kello 9:15-12:00
You must log in to comment.