Child pages
 • Opinnäytetyöskentely Hämeenteillä 2012-2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä on Digitaalisen viestinnän Hämeentien opinnäyteseminaarien informaatiotila. Tänne kerätään tieto ja ohjeistus opinnäytetyöskentelyä varten. Jokainen opinnäytetyön tekijä työskentelee omassa työtilassaan PROksissa, mutta täältä löytyy erilaiset pohjat ja aikataulut työskentelyyn.

Aikataulut ja proseduurit

Kevään 2013 seminaarit

 

 • Ke 06.02.2013 klo 17.00
 • Ke 06.03.2013 klo 17.00
 • Ke 03.04. 2013 klo 17.00
 • Ke 08.005 2013 klo 17.00
 • Ke 29.05.2013 klo 17.00

 

Illan materiaali tästä

Tarvittaessa Pikaopas Confluenceen löytyy [https://wiki.metropolia.fi/display/confluguide/Pikaopas+Confluencen+eli+wikin+haltuunottamiseksi]

Osanottajat ja opinnäytetyöt:

Yleistä ryhmäohjaustilanteista ja opinnäytetyöskentelystä:

Opiskelija
- ymmärtää ohjauksen arvon
- perehtyy viestinnän opinnäyteohjeisiin
- on läsnä yhteisssä istunnoissa
- osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja työskentelyyn PROksissa
- tekee ja toimittaa tarvittavat tehtävät aikataulun mukaisesti
- esittelee oman työnsä vaiheita ja etenemistä säännöllisesti
- toimii opponenttina toiselle opiskelijalle

Seminaarin vetäjä
- laatii seminaarien aikataulut
- vastaa puheenjohtajuudesta
- huolehtii sääntöjen noudattamisesta
- antaa tilaa vertaiskeskustelulle
- perehtyy töihin ja prosessin etenemiseen
- tunnistaa töiden vahvuudet ja puutteet

- työskentelee aktiivisesti PROKsissa

Aikataulut 2012 - 2013


Kevään 2013 seminaarit

 • Ke 06.02.2013 klo 17.00
 • Ke 06.03.2013 klo 17.00
 • Ke 03.04. 2013 klo 17.00
 • Ke 08.005 2013 klo 17.00
 • Ke 29.05.2013 klo 17.00

Ohjeita

Linkit

* Opinnäytetöitä:[Theseus|https://publications.theseus.fi/]
* Opinnäytetöitä:[MetCat|https://metcat.amkit.fi/help/Finnish/opinnaytetyot.htm]
* Opinnäytetöitä: [Aralis/ TAIK|http://www.aralis.fi/taik/kokoelmat/opinnaytteet.html]
* Opinnäytetöitä: [Doria|https://oa.doria.fi/] (Stadian opinnäytetöitä)
* [Opinnäytetöitä: mediatutkimus/ Turun yliopisto|http://media.utu.fi/tutkimus_01.html]
* [Opinnäytetöitä: Jyväskylän yliopiston kirjasto|https://kirjasto.jyu.fi/yleista/kokoelmat/opinnaytehaku]
* [Opinnäytetöitä: Lay/ TTK|http://olos.ulapland.fi/onayte/julkinen/index.php?Xonaytejulkinen=c9374293cbdbd9f4db8acaa29d0e5fa6]
* [Kirjastotietokantoja: MetCat|https://metcat.amkit.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Xlanguage=Finnish&DB=local&PAGE=First]
* [Kirjastotietokantoja: ARSCA|https://arsca.linneanet.fi/]
* [Kirjastotietokantoja: HelMet|http://www.helmet.fi/]
* [Kirjastotietokantoja: HELKA|https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Xlanguage=Finnish&DB=local&PAGE=First&init=1&]

 • No labels
You must log in to comment.