Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 12op Syksy 2012

Opintojakson kuvaus opetussuunnitelmassa

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee käyttäjälähtöisen suunnitteuprosessin. Hän on tutustunut verkkosivustojen tuotannossa käytettävien merkkaus- ja sivunkuvauskielten perusteisiin ja osaa tuottaa verkkojulkaisuja. Hän on perehtynyt visuaalisen ja käyttöliittymäsuunnittelun perusteisiin. Opiskelija tuntee mediatyön käytännöt ja hahmottaa viestinnän toimintakentän ja pystyy seuraamaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Sisältö

 • Terminologia
 • Merkkaus- ja sivunkuvauskielten perusteet
 • Verkkojulkaisupalvelut
 • Käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet ja metodit
 • Sommittelun ja kuvankäytön perusteet
 • Mediatyön sisällöt ja toimintamallit
 • Projektinhallinnan perusteet
 • Konseptoinnnin ja käyttäjätutkimuksen perusteet

Opintojakson vastaavat opettajat: Markus Norrena, Tomi Jokitulppo ja Mari Silver (+Raisa Omaheimo)

Ajankohtaista
 • Ryhmien sivuille näkyviin jäsenten nimet
 • G-drive -linkkeihin meille opettajillekin oikeudet
Opintojakson suorittaminen

* tehtävät 
* 80% läsnäolo
* tuntiaktiivisuus

Opintojakson arviointi

* Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Arvioinnin osa-alueet
* Vertaisarviointi
* Läsnäolo & aktiivisuus
* Ryhmä- ja yksilötehtävät

 • No labels
You must log in to comment.