Child pages
 • Innovaatioprojekti (syksy 2012)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssin aikataulut

Aika

Paikka

Sisältö

Kotitehtävä

to 20.9.
9.15-15

Avenir
IAD170
(Tikkurila)

Aloitus
Opintojason sisältö ja aikataulut
Arviointiperusteet

Luovuus ja innovaatiot

Projektien esittely
Lukupiirin esittely 

 

to 4.10
9.15-15

Avenir 
IAD170 
(Tikkurila)

9-.15-10: Tuomas Tiitinen
10-12 Opiskelijapresentaatiot, projektityöskentelyä
12-13 lounas
13-14 Milla Laasonen
14-15 Projektityöskentelyä

Käykää läpi vielä presentaatio
Luova innovaatioprosessi
Seuraavalla kerralla kumpikin ryhmä presentoi 
- prosessin vaiheet 1-6 (huom. omaan projektiinne soveltaen - ei tarvitse käydä mekaanisesti kaikkia vaiheita läpi vaan voitte käyttää kysymyksiä presentaation pohjana)
- hyvin alustava visuaalisen konsepti (moodboard)


ke 10.10.
9.15-11.30

Hämeentie
maisemaluokka H150

 • kumpikin projekti presentoi oman edistymisensä
 • kommentit ja jatkotyöskentelyideat

Tehtävä lukupiiriin:
Lukekaa valitut artikkelit
valitkaa niistä yksi teitä kiinnostava kohta, jotka luette / referoitte muille ääneen:

 • Mitä ajatuksia kohta herätti? 
 • Mitä kysymyksiä? 
 • Oletteko samaa vai eri mieltä?

to 18.10
9.15-15.00

Hämeentie 
atkluokka H146

Lukupiirin aloitus

Aikataulu:
projektien esittelyt ja kommentoinnit (ap)
lukupiiri projektiryhmittäin (ip)

to 1.11.
9.15-15

Hämeentie
atk-luokka H146

AP: Projektiryhmien esitykset ja kommentointi
Lukupiirin korvaavat pecha kucha -esitykset, jos niitä on
IP: Projektityöskentelyä


 

to 15.11.
9.15-15

 

AP: Projektiryhmien esitykset ja kommentointi
Lukupiirin korvaavat pecha kucha -esitykset, jos niitä on
IP: Projektityöskentelyä

 

to 29.11.
9.15-15.00

 

AP: lukupiiri ryhmittäin
IP: Projektien läpikäynti ja palaute

 

to 13.12.
9.15-15

 

AP: Presentaatiot
IP: Portfolioiden läpikäyntiä, kurssin purku ja ointojaksopalaute

 

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan itsenäisesti projektityössä ja hyödyntää innovaatio-osaamistaan projektin suunnittelussa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisten ja alaisten työryhmien jäsenenä. Opiskelija osaa työskennellä eri alojen asiantuntijoiden ja erilaisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa tuottaa projektinhallinnassa tarvittavan dokumentaation.

Opintojakson sisältö

o innovointi ja konseptointi projektityössä
o projektin määrittely, suunnittelu ja toteutus
o projektinhallinta monialaisissa tiimeissä
o projektidokumentaatio
o asiakaskontaktien hallinta

Kurssin suorittaminen

Kurssisuoritus koostuu

 • pakollisista tapaamiskerroista (80%)
 • Lukupiiriin osallistumisesta ja siihen liittyvän tehtävien suorittamisesta
 • projektin läpiviemisestä ja siihen liittyvän dokumentaation esittämisestä ja toimittamisesta (määritellään projektikohtaisesti)
 • viikottain kirjoitettavasta oppimispäiväkirjasta, jonka mukana on viikottainen tuntiraportointi

Arviointi

 • poissaolot: yli 20% poissaolo laskee arvosanaa yhdellä pykälällä. yli 40% kahdella pykälällä jne. Ei korvaavia tehtäviä.
 • myöhästymiset: yli 15 min. myöhästyminen = 1/2 poissaolokerta ( = 1 ap tai ip)
 • tehtävien ja pyydetyn dokumentaation toimittaminen ajallaan
 • aktiivisuus tapaamiskerroilla ja oman projektin eteenpäin viemisessä
 • suoritetun projektin laatu

Arvosanan muodostuminen

 • 50% oppimispäiväkirja
 • 50% projekti
 •  hyväksytty suoritus lukupiiristä

Oppimispäiväkirjan ja projektimateriaalien palautus 17.12.

Palautukset spostitse eeva.meltio@metropolia.fi (voit myös jakaa gdocsin samaan osoitteeseen)

Lukupiiri

Lukupiirin teemana käyttäjäkokemus (user experience).

Uutta: Luettavat artikkelit 29.11. mennessä:

Luettavat artikkelit 18.10. mennessä:

Hyödyllisiä linkkejä:

Lukupiirin korvaava tehtävä

Lue artikkelit ja valitse jokaisesta asia, joka kiinnostaa sinua eniten. Asia voi olla esimerkiksi sitaatti, case-esimerkki, lähestymistapa, tai jokin mielipide, josta olet täysin eri mieltä.

Mieti, miten nämä asiat liittyvät toisiinsa (vai liittyvätkö?). Tukevatko ne toisiaan vai kumoavatko ne toisensa?

Tee pohdinnastasi Pecha Kucha -esitys, jossa tuot pohdintasi esille: mitkä asiat kiinnostivat sinua artikkeleissa? Miten ne liittyvät toisiinsa? Oletko sama mieltä? Miten aiheet voisivat mielestäsi toteutuvat suunnittelutyössä? Miten niitä voi soveltaa omassa projektissasi?  

Pecha Kucha -esitykset katsotaan to 1.11. heti aamusta. 

Kansainvälisen luovan alan yrittäjille suunnatun tapahtumailmeen suunnittelu

Kyseessä on syyskuussa 2013 toteutuva kahden päivän tapahtuma, joka kokoaa Helsinkiin luovan alan yrittäjiä, rahoittajia ja sijoittajia Euroopan laajuisesti. Paikalle odotetaan max 500 osallistujaa.

Seminaariohjelma on parhaillaan kehitteillä, mutta paikalle kutsutaan kansainvälisiä puhujia. Lisäksi tapahtuman osana on workshop, jossa luovan alan yrittäjillä on vuorokausi aikaa luoda yrityskonsepti. Konsepti pitchataan toisena päivänä sijoittajille, jotka voivat halutessaan lähteä rahoittamaan ideaa. Tapahtuma järjestetään samaan aikaan kuin Helsinki Design Week -tapahtuma.

Tapahtumailmeen on oltava ammattimainen, koska kohderyhmänä on jo liike-elämässä toimivat henkilöt (eikä esimerkiksi alan opiskelijat). Mallia kannattaa hakea esim. jenkkien järjestämistä tapahtumista. Tässä pyritään erottumaan vahvasti nykyisesti suomalaisesta alan seminaareista ja tapahtumista, joissa usein on turhan tylsä ja asiallinen ote.

Tapahtumapaikka on vielä auki, mutta se tulee olemaan jotain muuta kuin perinteinen seminaaritila - paikkavaihtoehtoja on mm. Nosturi, Suvilahti tai Tavastia. Ryhmä voi esittää myös ehdotuksia tapahtumapaikaksi.

Projektiryhmän tehtävät:

 • suunnitella tapahtuman visuaalinen konsepti ja ilme
 • suunnitella ja toteuttaa verkkosivuston visuaalinen ilme (julkaistaan kurssin loppupuolella tai sen jälkeen)
 • miettiä, miten visuaalisuus toteutuu tapahtumassa: tehkää esim. 3D- yms. havainnekuvat puhujalavasta, mitä muuta tilassa voisi olla?
 • tapahtuman markkinointi etenee pitkälti verkostojen kautta: suunnitella, miten ja mitä kanavia pitkin tieto leviää sosiaalisessa mediassa. SoMe-kampanja voidaan aloittaa jo kurssin aikana esimerkiksi marraskuussa
 • tehdä nimiehdotuksia tapahtumalle

Tapahtuma toteutetaan osana Metropolian Vyyhti-projektia. Projektipäällikkö Milla Laasonen tulee kertomaan lisää projektista 4.10. tapaamiseen, jolloin häneltä voi kysyä lisätietoja tapahtumasta.

Ryhmä:

 • Lassi Salohalla
 • Markus Kärkkäinen
 • Ilkka Malin
 • Pekka Saharinen
 • Krista Laiho
 • Kristi Vilmunen
 • Veli-Matti Viskari
 • Ville Verkkapuro
 • Jussi Rossi
 • Linda Hokkanen

Heimtextil 2013

Muotoilun opiskelijat osallistuvat Frankfurtissa järjestettäville, kansainvälisille tekstiilimessuille, joka on suunnattu alan ammattilaisille. Miten hoidetaan projektin viestintäsuunnittelu?

Tutustu aikaisempaan uutisointiin:

Lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä:

 • bestofdesign.org
 • heimtextil.de

Ryhmän jäsenet:

 • Terhi Liuhto
 • Annika Järvinen
 • Jere Vakkala
 • Anni Linturi
 • Ville Valavuo
 • Jonna Lundberg
 • Oona Mûller
 • Nelli Heinimo
 • Elina Koskinen
 • No labels
You must log in to comment.