Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson kuvaus opetussuunnitelmassa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset viestinnän käsitteet ja viestintämallit. Opiskelija osaa analysoida viestintää yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ymmärtää eri viestimien erityispiirteitä sekä osaa havainnoida omaa viestintäkäyttäytymistään. Hän tuntee keskeiset viestinnän merkitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyvät teoriat. Hän ymmärtää viestinnän instituutioiden toimintaa ja suhdetta yhteiskunnan muihin instituutioihin. Hän kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toiminnan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia

Sisältö

 • Viestinnän keskeiset käsitteet ja viestintämallit
 • Viestinnän ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
 • Viestinnän poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
 • Mediatalouden käsitteet ja toimintaperiaatteet

Opintojakson vastaavat opettajat: Eeva Meltio & Katri Myllylä

Aikataulu ja sisällöt

Aika

Paikka

Aihe

ma 5.11
klo 13-15:30

tila 172

Opintojakson aloitustapaaminen

ma 12.11.
9:15-12

tila 172

Teeman 1 käsittely jatkuu

ma 19.11.
9:15- 15:30

tila 172

Teema 2: Yksilö ja yhteiskunta
- lukekaa ennakkoon Kuneliuksen teksti
- tutustukaa ryhmänne tapausesimerkkiin
- ensi kerralla työstetään 10min presikset (viestintä - yksilö - yhteiskunta - vallankäyttö)
Ryhmä 1: Kiina ja “50 cent army”
Ryhmä 2: Anonymous -hakkerikollektiivi
Ryhmä 3: Aung San Suu Kyi
Ryhmä 4: Flash mob (ja flash rob)
Ryhmä 5: Venäjä ja Pussy Riot

ma 10.12.
klo 9:15- 15:30

tila 172

Teema 3: Tarinakulttuuri

ma 14.1.
klo 9:15-15:30

tila 190/
auditorio

Teema 4: Talous ja tuotanto

ma 21.1.
klo 9:15-15:30

tila 190/
auditorio

Teema 5: Joukkoviestintä ja journalismi

 • Palautekeskustelu, muista OJP
 • Opintojakson yhteenveto|

  ma 4.2.
  9:15-12

  tila 190/
  auditorio

  • Tentti

Opintojakson suorittaminen
 • Tehtävät eli briiffit (2kpl), 30%
 • Tuntiaktiivisuus: sisältää harjoitukset ja vertaisarvioinnit, 20%
 • Tentti, 50%
  • tenttiaineksena toimivat briiffeissä 1 ja 2 muodostuvat muistiinpanot
Opintojakson arviointi
 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
 • Arviointi muodostuu seuraavista: tehtävät eli briiffit, tuntiaktiivisuus ja tentti.
 • 80% läsnäolo (ylittävät poissaolot laskevat arvosanaa 1 pykälä, yli 60% laskee kahdella pykälällä)
 • Yli 15 minuutin myöhästyminen  -> 1/2 poissaolo
 • Arviointi painottuu seuraavasti:
  • Tehtävät eli briiffit 15% per tehtävä (2 kpl)
  • Tuntiaktiivisuus 20% (sisältää harjoitukset sekä vertaisarvioinnin)
  • Tentti 50%
Harjoitukset

Kontaktiopetuksen yhteydessä toteutetaan pienimuotoisia harjoituksia, jotka pääpiirteissään/ osin päivitetään tänne opintojakson edetessä

 • ryhmän lyhyt osaamiskartoitus
Tehtävänannot
 • Briiffi 1 - Kollektiiviset muistiinpanot: tehkää pienryhmittäin kollektiivisia muistiinpanoja jokaisesta opetuskerrasta
 • Briiffi 2 - Uusi viestintämalli: Pienryhmät tekevät kurssin aikana oman viestintämallin.
Ryhmätehtävien palautukset
 • Ryhmä 1: Anssi, Hanne, Petri, Joel, Jussi, Eetu, Niina K.
 • Ryhmä 2: Tatu, Juha, Anna, Aleksi, Roope
 • Ryhmä 3: Mika, Mikko H., Mea, Jimi, Janne
 • Ryhmä 4: Harri, Leena, Katri, Ida, Outi
 • Ryhmä 5: Maria, Marie, Heidi, Vesa, Pekka
Materiaaleja opiskelun tueksi
 
You must log in to comment.