Child pages
  • Perusopintojen itsenäiset suoritukset (korvaavat ja rästisuoritukset)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OHJEITA

Alla  linkkejä joidenkin perusopintokurssien  itsenäisen suorituksen ohjeisiin.   Ohjeita päivitetään aika ajoin, mutta jossain tilanteissa ohjeet saattavat vanhentua opintojaksojen nimikkeiden tai sisältöjen muutosten takia tai muista vastaavista syistä.  Jos huomaat ohjeistuksessa ongelmia, ole yhteydessä Antti Pönniin sähköpostilla antti.ponni[at]metropolia.fi.


Yleistä

Alla olevat ohjeet on tarkoitettu elokuvan ja television tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja  ne koskevat ensisijaisesti koko opintojakson korvaamista itsenäisellä suorituksella.  Jos haluat korvata suorituksen vain osittain (esim. olet osallistunut kurssille, mutta joku tehtävä on jäänyt tekemättä), ole yhteydessä Antti Pönniin.

Arvioinnin aikataulu

Alla olevien ohjeiden mukaisesti tehtyjä itsenäisiä suorituksia voi palauttaa liukuvasti lukuvuoden aikana.  Arvioinnin aikataulu ei kuitenkaan määrity palautuspäivän mukaan, vaan tiettyjen kuukausittaisten deadlinepäivien mukaan.  Arviointi tapahtuu viimeistään neljän viikon sisällä palautusta seuraavasta deadlinepäivästä. (Usein arviointi toki tapahtuu nopeammalla aikataululla, mutta aina tätä ei voida taata.)

  • Palautuksen deadline on aina kalenterikuukauden viimeinen maanantai. 
  • Deadlineen mennessä palautetut suoritukset arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa palautuksen deadlinesta. 
  • Kunkin deadlinen jälkeisestä päivästä lukien arvioinnin aikataulu määräytyy seuraavan deadlinen mukaan.
  • Poikkeuksena lukukausien loput: kevätlukukauden viimeinen deadline on toukokuun toinen maanantai ja syyslukukauden viimeinen deadline on marraskuun toinen maanantai.  Toukokuun jälkeen seuraava deadline on elokuussa, marraskuun jälkeen tammikuussa.

Perustellusta syystä aikataulua on mahdollista nopeuttaa sopimalla asiasta erikseen Antti Pönnin kanssa ja edellyttäen, että muuta työruuhkaa ei ole.

Palautustapa

Palautukset Antti Pönnille sähköpostitse antti.ponni[at]metropolia.fi    Viestin otsikoksi teksti "Esseesuoritus" + korvattavan kurssin (tai kurssien) nimi, esim. "Esseesuoritus - Median historia".  Muulla tavoin otsikoitujen viestien arviointia ei voida taata koska niitä ei voi hakea sähköpostin etsi-toiminnolla.

Median historia 5 op

http://bit.ly/medianhistoria-suoritusohje

Media ja yhteiskunta 5 op

http://bit.ly/mediayhteiskunta-suoritusohje

Media-alan lainsäädäntö ja etiikka 5 op

http://bit.ly/lait-etiikka-essee

Menetelmäopinnot 5 op

http://bit.ly/menetelmaopinnot-suoritusohje

Opinnäytevalmiudet  5 op (vain rästisuoritukset, ei korvaavaa suoritusta)

 http://bit.ly/opinnaytevalmiudet2


  • No labels
You must log in to comment.