Child pages
  • 2012-09-10 Vyyhti-päätöstapahtuman suunnittelupalaveri
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moko Cafe

Paikalla: Seppänen, Pankkonen-Rentola, Vilkuna, Linkola, Laasonen, Snellman

Aihe: ECBNetworkin Trade Mission + Vyyhti-kv-verkostoitumistapahtuma

Päätös: Metropolian puolesta voidaan edetä esitetyn mukaisesti

Muuta: esitetään asia rahoittajalle sekä osatoteuttajille.

You must log in to comment.